Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Olağanüstü GENEL KURUL ÇAĞRISI

       Halen 17 ilde uygulananan ve özel hastanelerdeki uygulaması Danıştay tarafından iptal edilmiş olmasına rağmen 1 Nisan 2015 itibariyle 42 ilde daha uygulanacağı bildirilen Kimlik Doğrulama Sistemi'ne karşı dernek sessizliğini korumakta ve sanki durumdan memnun gibi bir hava sezinlenmektedir. Halbuki bu sistemin mevcut yönetmeliklerin bugünkü haliyle uygulanamayacağı  belli olmasına ve derneğin daha önceki politikası bu yönde belirlenmiş olmasına rağmen yapılan yeni bir çalışma yoktur, varsa da biz üyelerin bilgisi yoktur.
       RAM larla ilgili sıkıntılar artarak devam etmekte ve özel eğitim merkezleri, etüt eğitim merkezleri haline getirilmeye çalışılmakta, kaynaştırmaya devam eden öğrencilere destek eğitim önerilmemekte, Halk Eğitim ve İş Okulu vb. gerekçelerle durumumuz her geçen gün daha kötüye gitmektedir.
       Dernek maalesef sektördeki en büyük STK olarak gücünü aksiyona dönüştürememekte, sektörün çıkmaza sürüklenmesine çanak tutmaktadır.
        Saymaya kalkarsak dert çok, ancak kısaca:
     
        SORUYORUZ
        1. Sektöre, kurumlara seçildiğinizden bugüne kadar yaptığınız olumlu bir katkı var mıdır?
        2. Sayın Bakan'ın daha önce sözünü verdiği 5000 öğretmenin Zihinsel Engelliler Sertifika Kursu'na alınması talimatına rağmen  kurslar durdurulduğunda ve bir daha açılmadığında ne yaptınız, genel müdür veya TTK, Sayın Bakan'ın üstünde midir?
        Yani kurumlar öğretmensizlikten mevcut öğrencilerine bile ders yazamazken siz kurs açtırmayı bile beceremediniz. Kurs açtıramayışınızın sebebi nedir? 
        3. Derneğin geçtiğimiz Aralık ayında yönetim kurulu toplantısı yapmadığı doğru mudur? Aralık ayı sektörel açıdan en yoğun görüşmelerin ve çalışmaların yapılması gereken ay olmasına rağmen toplantının yapılmayış gerekçesi nedir?
        4. Yönetim kurulu toplantılarını sürekli eksik üyelerle yapıldığı doğru mudur? Bazı üyelerin toplantıya katılmayış gerekçesi onların da mevcut yönetimden ümitlerini kestiklerini mi göstermektedir?
       
        ÇÖZÜM
        42 ilde daha başlayacak olan Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasından önce 1 Nisan (BU NİSAN BİR ŞAKASI DEĞİL)
gelmeden Mart ayı içinde DERNEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANMALI  ve güçlü bir genel başkan, yönetim seçilerek ivedilikle sorunlar çözülmelidir. Acilen üye olmayan bütün kurumlar Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği'ne üyelik başvurusunda bulunmalı, isteyenler olağanüstü genel kurulda yönetime aday olmalı ve görev alarak sektöre katkı sağlamak yoluna gitmelidir.
        Kısacası gün ekmeğimize ve itibarımıza sahip çıkma günüdür.  Yarın çok geç olabilir.