Kurs Başvurusu Başladı

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı :15520822/774.01/1552106 Konu::Özel Eğitim Alanında Destek

12/02/2015

İlgi:

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.08.2014 tarih ve 67951427/360.04 /3245658 sayılı Mütalaası,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.01.2015 tarih ve 67951427/360.04 /966221 sayılı Mütalaası,

c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 43501582/774.01/1340517 sayılı yazısı.

d) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11.02.2015 tarih ve 15520822/20 /153350 sayılı Makam Onayı.

Eğitim Verecek Uzman Öğretici Kursu

................................ VALİLİĞİNE ( İl Millî Eğitim Müdürlüğü )

Özel destek eğitim uygulayan Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel destek eğitimi uygulayan özel eğitim okullarında ilgi (a) Mütalaa ile belirtilen alanlarda öğretmen ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; bu alanda “Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanı öğretmeni olup Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat “uzman öğretici yetiştirme kurs programını” başarıyla tamamlayanların özel eğitim alanı öğretmenlerince gerçekleştirilecek destek eğitimlerini vermek üzere uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, ilgi (c) yazı ile ek-1 deki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar için “Özel Öğretim Kurumları Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

1- Bu kurslara; ilgi (b) Karar'da belirtilen, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev alan Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanı kaynak gösterilen fakülte mezunları ile; resmi ve özel öğretim kurumlarından istifa veya müstafi nedeniyle görevden ayrılanlar katılabileceklerdir.

2- Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderleri ile eğitim merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri, kamu kurumları için belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca; İlgi (d) Makam Onayı gereği, eğitim katılım gideri olarak kursun başladığı ilk hafta içerisinde kursun düzenlendiği eğitim merkezinin vereceği hesaba 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırılacaktır. 

3- Kurumlar, bilgi girişleri için "Özel Öğretim Kurumları Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumların kullanımına açık olan "Hizmetiçi Eğitim İşlemleri" ekranını kullanarak ekli tabloda yer alan Ek-1 Tabloda belirtilen sayılı/numaralı hizmetiçi kurslarının birini seçerek sadece bir kursiyer başvurusu yapacaklardır.

4- Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumları Modülü"nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan “Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu” raporunun çıktısını alarak, kursiyerin iş sözleşme formu, diploma, nüfus cüzdanı ve hizmet cetveli (görevden ayrılanlar için) fotokopilerini onayladıktan sonra, bu belgeleri bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

5- Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı başkanlığında, bir şube müdürü ve şeften veya memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygun görülmeyenlerin isimleri (uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilerek.) Ek-2 deki tabloya göre yazılmak kaydıyla Bakanlığımız Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine ve DYS sistemi ile Ek-1 tabloda belirtilen tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

6- Başvuruları uygun görülen ve görülmeyen kursiyerlere bilgi zamanında verilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbir alınacakır. Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Muhafaza edilecek olup, Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

7- Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüzün (ookgm.meb.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacaktır.

page2image17072 page2image17496 page2image17656

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EKLER :
1- Faaliyet Tablosu 2- Katılımcı Tablosu

DAĞITIM : Gereği :
81 İl Valililiğine

(1 sayfa) (1 sayfa)

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.

Genel Müdür V.

Bilgi:
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

2015 YILI ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANINA EKLENMESİ İSTENİLEN FAALİYETLER

S.NO

FAALİYET NUMARASI

EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI

FAALİYET YERİ

FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ

FAALİYET BİTİŞ TARİHİ

SÜRE

KATILIMCI SAYISI

Başvuru Dönemleri tarihleri ve Saatleri

Başvuru

Dönemi Kontenjanı

Evrakların Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi

Uygun Olmayan Başvuru Son Listenin Bakanlığımıza Gönderilme tarihi

1

2015000225

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Esenköy/Y ALOV A

16.02.2015

13.03.2015

26

200

1. Başvurular: MEBBİS Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2015 saat 14.00'de Başlayıp; saat 24.00'da sona erecektir.

840

13 Şubat 2015 Mesai bitimine kadar

16 Şubat 2015 Mesai bitimine kadar.

2

2015000226

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kuşadası/AYDIN

16.02.2015

13.03.2015

26

300

3

2015000227

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

Hasan Sağlam Konak Öğretmenevi Konak/İZMİR

16.02.2015

13.03.2015

26

200

4

2015000228

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

Akçakoca Öğretmenevi Akçakoca/ DÜZCE

16.02.2015

13.03.2015

26

140