DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI.

Ayrıntılar gelecek...

 

Konu: Yürütmeyi Durdurma                                                                                                     17.03.2015

           kararı alındı.                                                                                         

 

                                                                            Sayın

                                                                                       Üyemiz

 

 

İLGİ:  MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 gün ve 2296439 sayılı Kimlik Doğrulama Sistemi konulu yazısı;

 

 

            Bakanlığımızın ilgi yazısı ile kurumlarımızdan destek eğitimi alan engelli bireyler ve eğitim personelinin ders devam takiplerine ilişkin Kimlik Doğrulama Sisteminin  “Avuç içi damar izi yöntemiyle” yapılmasına karar verildiği, uygulamaya da süratle  01/07/2014 tarihinde geçildiği malumlarınızdır. (17 ilde)

            Derneğimizce böyle bir sistemin hem hukuksuz, hem de uygulanabilirlik açısından uygun olmadığı tüm yetkililere anlatılarak ikna edilmeye çalışılmıştır.  (Derneğimiz bu aşamada maalesef tüm sivil toplum kuruluşlarınca yalnız bırakılmıştır.)

            Belirttiğimiz üzere, gerek hukuksal, gerekse uygulanabilirlik açısından görüşlerimizin  dikkate alınmaması ve  uygulanmaya geçilmesi sonucu haliyle konu yargıya taşınmıştır. 

            Konu hakkında dava açan bazı sivil toplum kuruluşlarının davalarının red edilmesi üzerine,  Bakanlık yetkilileri “tüm dernekler davaları kayıp etti” söylemlerinde bulunurken sorumluluğumuz gereği suskun kalmamızın bugüne gelindiğinde anlaşılmış olabileceği siz değerli üyelerimizin engin hoşgörüsüne bırakılmıştır. 

            Gelinen noktada haklılığımız Danıştay tarafından tescil edilmiş  uygulamaya konulan sistemin yürürlüğü durdurulmuştur. (UYAP sistemine konulmuştur) Şu anda kararın davalıya tebliği beklenmektedir. 

            Bu aşamada herhangi bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağı gibi hiç kimseyi ve hiçbir sivil toplum kuruluşunu küçük düşürmeyi hedeflemeyeceğimiz açıktır. Çünkü büyüklüğümüzün gereğidir.  Ancak, 11.03.2015 tarihinden bu tarafa derneğimizin kazandığı davanın başka merkezlere maledilmesi, bu arada açıklama yapamadığımız için derneğimizin pasiflikle suçlanmasına cevabınızın desteğinizin arttırılması şeklinde gelişeceğine olan inancımızı belirtir,  bu vesile ile en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                   Sabahattin YILDIZ

                                                                                                                                    Genel Başkan