KDS'DE VEKİL UYGULAMASIDA DURDURULDU

Konu: KDS de Vekil Uygulaması da durduruldu                                                                             02.06.2015                              

 Sayın Üyemiz

 

İLGİ:    a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 gün ve 2296439 sayılı yazısı;

 

            b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 gün ve 45908

 

               sayılı yazısı ile yürürlüğe konulan (Makam Onayına bağlanmış)Sayısallaştırılmış

 

               Kimlik Bilgisi Doğrulama Sistemi Uygulama Usul ve Esasları;

 

 

 

            İlgi (a) Bakanlık talimatı ile 01/07/2014 tarihinde 17 ilde kimlik doğrulama sisteminin “Avuç İçi Damar İzi Yöntemiyle” uygulamaya başlanması üzerine bu uygulamanın derneğimizce öncelikle Yürütmesinin Durdurulması bilahare de esastan karar verilmesi talebiyle Danıştay nezdinde dava açıldığı ve Danıştay’ça da talebimiz kabul edilerek bahse konu uygulamanın durdurulduğu malumlarınızdır. (Şu anda Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunduğu da sizlerle daha önce paylaşılmıştı)

 

            Bahse konu ilgi (a) konulu dava devam ederken, bir manada uygulamaya geçildikten yaklaşık üç ay sonra ilgi (b) uygulamaya ilişkin Usul ve Esaslar yayımlanmış, bu esasların 5. maddesinin 3. fıkrasında da özetle “elleri olmayan, her iki elin de avuç içi damar bütünlüğü bozulmuş çeşitli nedenlerle kimlik bilgisi alınamayan bireyler ile 72 ayını tamamlamamış çocukların sayısallaştırılmış kimlik bilgisinin kimlik doğrulama sistemine tanıtılmayacağı, ancak bu engelli bireylerin yerine yine bu maddede belirtilen vekillerin (anne, baba kardeş vb.) sayısallaştırılmış kimlik bilgilerinin kimlik doğrulama sistemine tanıtılacağı” hükmüne yer verilmiş, dolayısıyla bu hüküm gereği bahse konu kapsamdaki öğrencilerin eğitimlerinin bir vekile bağlı hale getirildiği de malumlarınızdır.

 

            İlgi (a) uygulama talimatı ile hepimizin bildiği Avuç İçi Damar İzini tanımlayan bir cihaz zorunlu hale getirilirken (Dava konusu yapılmış), ilgi (b) usul ve esasların 5. Maddesinin 3. Fıkrası ile yukarıda belirtildiği üzere engeli nedeniyle damar izi alınamayan öğrenciler için ilave olarak beraberinde bir vekil getirmesi ve bu vekilin damar izinin alınması zorunluğu getirilmiştir.

 

      Hem hukuki hem de etik olmadığına inandığımız bu durum (Vekil uygulaması) derneğimizce değerlendirilmiş, dava konusu yapılması kararlaştırılmış, yine Danıştay nezdinde yeni bir dava açılmış, belirtilen ilgi (b) Usul  ve Esasların 5. maddesinin 3. fıkrasının uygulamasının Yürütmenin Durdurulması kararı alınmıştır.  (Esas No: 2014/11070)

 

          Bu aşamada siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istediğimiz husus, gerek ilgi (a) uygulamaya yönelik, gerekse ilgi (b) Usul ve Esasların 5/3 üncü maddesine  usulünce dava açıp Yürütmeyi Durdurma kararları alan tek Sivil Toplum Kuruluşu derneğimiz olmuştur. Şu anda siz değerli üyelerimizle yeni kararı da paylaşmaktan dolayı sonsuz mutluluk duyulmakta, sizlere layık olmaya çalışılmaktadır. (İlgi (b) karardan başkaca hiçbir STK nın haberi olmadığı için sahipleneni de şu ana kadar çıkmamıştır.)

 

            Siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istediğimiz bir hususta alınan Yürütmeyi Durdurma kararlarına karşı Bakanlığın itirazda bulunduğu, aksi durumlara da hazırlıklı olunması gerektiği, dernek olarak davanın esasında zerre kadar tereddüt yaşamadığımız gibi hukuki tüm aşamaların sonucu ne olursa olsun takip edileceğinin bilinmesidir.

 

            Bu vesile ile kafanızda oluşabilecek sorunlar hakkında derneğimiz görevlilerinden ayrıca bilgi alınabileceğini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dilerim.                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ahmet YILMAZ

                                                                                                                         Genel Başkan