DAMAR TANIMA'DA FLAŞ MAHKEME KARARI

 

Konu: Bakanlığın itirazı                                                                                       21.10.2015

           red edildi.

                                                                    Sayın

                                                                              Üyemiz

 

İLGİ: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 gün ve 2296439 

              sayılı Kimlik Doğrulama Sistemi konulu yazısı;

 

            Bakanlığımızın ilgi yazısı ile kurumlarımızdan destek eğitimi alan engelli bireyler ve eğitim personelinin ders devam takiplerine ilişkin Kimlik Doğrulama Sisteminin  “Avuç içi damar izi yöntemiyle” yapılmasına karar verildiği, uygulamaya da süratle  01/07/2014 tarihinde geçildiği malumlarınızdır. 

            Derneğimizce böyle bir sistemin hem hukuksuz, hem de uygulanabilirlik açısından uygun olmadığı tüm yetkililere anlatılarak ikna edilmeye çalışılmıştır.  (Derneğimizin bu aşamalarda maalesef tüm sivil toplum kuruluşlarınca yalnız bırakıldığı malumlarınızdır)

            Belirttiğimiz üzere, gerek hukuksal, gerekse uygulanabilirlik açısından görüşlerimizin  dikkate alınmaması ve  uygulanmaya geçilmesi sonucu Derneğimizce KDS uygulamasının yargıya taşındığı, kararı veren Danıştay 8. Dairesince de talebemiz kabul edilerek uygulamanın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildiği, Bakanlığın da  Danıştayın bu kararına İTİRAZ ettiği (Red kararının kaldırılması), konunun Danıştay Dava Daireleri Kurulunda gündeme alındığı, derneğimizce sabırla sonucu beklememiz gerektiğinin siz değerli arkadaşlarımla paylaşıldığı malumlarınızdır.  

            Gelinen noktada haklılığımız Danıştay Dava Daireleri Kurulunca da tescil edilmiş, Bakanlığın Yürütmenin Durdurulması Kararına karşı itirazı red edilmiştir.  (UYAP sistemine konulmuştur)

            Bu aşamada siz değerli arkadaşlarımızla bu mutluluğu paylaşan derneğimizin başarısı siz değerli arkadaşlarımızın başarısıdır. Bu başarıyı ortaya koyarken hiçbir makamı, sivil toplum kuruluşunu hedef almamaya dikkat etmemiz de sizlere olan sevgi ve saygımız ile birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımızdandır.

            Ancak, derneğimizi pasiflikle suçlayanlara sizlerin diyecekleri olmalıdır. Bunun için beklentimiz her bir üyemizin üyelik vecibelerini (aidat vb.) yerine getirmesi yanında, derneğimize yeni bir üye kazandırmasıdır. 

            Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler, bu vesileyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ahmet YILMAZ

                                                                                         Genel Başkan