Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK)

 

                TÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI DERNEĞİ

(ÖZERK-DER)

06.068.066

 

Sayı     : 2015/01.09.18

Konu  : Kamu Denetçiliği Kurumu                                                          17.Aralık.2015

 

Sayın Üyemiz

 

            Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından geçerli (en az %20 vücut fonksiyon kaybı) Sağlık Kurulu Raporu olmasına rağmen çeşitli gerekçelerle özel eğitim hakkından mahrum bırakılan engelli bireyler için Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK)' na başvurular yapılabilmektedir.

            Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar;

            -Başvuruların engelli bireyin anne, babası veya vasisi tarafından yapılması,

            -Başvuruların en geç 60 gün içerisinde yapılması,

            -Ailelerin RAM raporundaki karara itiraz ederek raporu imzalaması veya imzaladıysa bağlı bulunulan İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli itiraz dilekçelerini vermeleri ve bir örneğini başvuruya eklemeleri,

            -Başvurular faks, e-posta ve e-başvuru (http://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/Giris.aspx) sayfasından yapılabilir. Faks ve e-posta ile yapılan başvuruların kabulü için 15 gün içerisinde belge asılları posta yoluyla T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA adresine gönderilmesi gereklidir. (Başvuru formu örneği ektedir).

Bu bilgiler dahilinde özel eğitim ve rehabilitasyon hakkından mahrum bırakılan çocuklarımız için velilerimizin bilgilendirilerek en kısa zamanda başvuruların yapılması sağlamak kaybedilen hakların kazanımı hususunda yararlı olacağına inanmaktayız. Bu amaçla Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılan değerlendirme sonunda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alması uygun görülmeyen engelli bireylerden, geriye dönük olarak 60 günü geçmemiş ve yaptığınız değerlendirme de özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti almasının uygun olacağına karar verilenler için ivedi olarak başvuru yapılmasının sağlanması hususun da gerekli hassasiyetin gösterilerek ivedilikle harekete geçilmesini, ayrıca yaptığınız başvurunun bir örneğinin de Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderilmesini rica ederim.

 

Faruk Sevindi

ÖZERKDER

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

KDK LOGOEK-1

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

GERÇEK KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU

 

Şikâyetçinin

T.C. Kimlik No

 

Adı-Soyadı

 

Pasaport No-Kimlik No-Uyruğu (Yabancılar için)

 

Adresi

 

Telefon No

 

Faks No

 

E-Posta

 

Kanunî temsilcisi veya vekilinin

T.C. Kimlik No

 

Adı-Soyadı

 

Pasaport No-Kimlik No-Uyruğu (Yabancılar için)

 

Adresi

 

Telefon No

 

Faks No

 

E-Posta

 

 

1. Şikâyet edilen idare

 

 

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve belgeleri

 

 

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava bulunup bulunmadığı

 

4. Şikâyet konusu

 

 

 

 

 

5. Talep

 

Tarih-imza

 

 

*Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir.