ÖZEL EĞİTİM ANKETİ

Aileler özel eğitim kurumlarından 'memnun'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın projesi kapsamında, özel eğitim ve rehabilitisyon merkezlerinin profili ile çalışanların ve hizmet alanların görüşlerini belirlemek için anket çalışması yapıldı.

 
Aileler özel eğitim kurumlarından 'memnun'
 
Özel eğitim ve rehabilitasyon  merkezlerinde çocukları eğitim alan ailelerin, kurumların eğitim programından,  öğretmeninden ve personelinden ''memnun'' oldukları belirlendi. 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ''Destek Özel Eğitim  Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi'' kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin profili ile çalışanların ve hizmet alanların  görüşlerini belirlemek için anket çalışması yapıldı. Araştırma, bin 710 kurumda,  860 kurum çalışanı ve 2 bin 678 ailenin katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
Kurumlarda çeşitli meslek gruplarından kişilerin istihdam edildiği, bu  meslek grupları içinde en çok zihin engelliler öğretmeninin çalıştığı tespit  edilirken, bunu okul öncesi öğretmenler ile fizyoterapistlerin takip ettiği  görüldü. 
 
Merkezlerin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun erkek olduğu ve lisans  düzeyinde eğitim aldığı; kurumların büyük bir kısmının zihin engeli olan  bireylere hizmet verdiği ortaya çıktı. 
 
Araştırmaya katılan kurumlarda sırasıyla en fazla ''tanılamaya yönelik  ölçme araçlarının uygulanması'', ''çocuğa ve aileye yönelik çeşitli testlerin  uygulanması'' ile ''ailelere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin  sunulması'' şeklinde destekleyici hizmet verildiği belirlendi. 
 
Araştırma, merkezlerin büyük bir kısmında zorunlu saatler dışında  eğitim verilmediğini, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin çoğunda  bireysel eğitim verildiğini ortaya koydu. 
 
Destek özel eğitim hizmetleri sunan kurumların çok azının sağlık  kuruluşlarıyla ilişkisi olduğu belirtilirken, personelin kurumlarda en çok  çalışma süresinin ise yüzde 31 ile 3-5 yıl arası olduğu belirlendi. 
 
''Kurumlar çok katlı yapılarda hizmet veriyor'' 
Araştırma, kurumlardan hizmet alan ailelerin profiline ilişkin de  bilgi sundu. Araştırmaya katılan engelli birey aile fertlerinin yüzde 51'nin çalışmadığı tespit edilirken, yüzde 53'ünün 901-1500 lira arasında aylık gelir  elde ettiği belirlendi. 
 
Kurumların yüzde 72'sinin çok katlı yapılarda hizmet verdiği, yüzde  49'unda iş atölyesinin, yüzde 41'inde alt değiştirme odasının bulunmadığı da  tespit edilen diğer konular arasında yer aldı. 
 
Uygulanan eğitim programlarını da değerlendiren yönetici ve  öğretmenlerin yüzde 65'i, programların hedef kazanımlarının bireylerin yaş ve  gelişim özelliklerine uygun olduğunu ifade ederken, programların öğrenme ve  öğretme süreci arasında paralellik bulunduğunu belirtti. 
 
Bireylerin özel durumlarından kaynaklı devamsızlıkların da yıl  içerisinde telafi imkanı sağlandığını belirten eğitmenler, programların her tanı  grubundaki bireylerin özelliklerine uygun ve gelecekte bulunacakları ortamlar  düşünülerek hazırlandığı görüşünü dile getirdi. 
 
Araştırmayla destek özel eğitim hizmetlerinden yararlanan en büyük  grubun okul öncesi ve ilköğretim çağı çocukları olduğu da ortaya çıktı. 
 
'Kazanımlar engele uygun'' 
Araştırma kapsamında ailelere memnuniyet anketi de uygulandı. Aileler  ''aile eğitimi ve bilgilendirme'' konularında memnun olduklarını ifade ederken,  çocuğunun engeline ilişkin kendilerine bilgilendirme yapıldığını kaydetti. 
 
Aileler de programlarda hedeflenen kazanımların çocuğunun yaş, gelişim  ve engelinin etkilediği özelliklerine uygun olduğunu belirtti. 
 
Aileler, evdeki ve okuldaki sosyal ve ekonomik şartları incelenerek  uygulamalı olarak eğitim verilmesinden de memnun olduklarını ifade etti.  ''Çocuğum yeterli bilgi ve deneyime sahip öğretmenden veya terapistten eğitim  alıyor'' görüşünü dile getiren aileler, personelin nazik ve saygılı davrandığını,  sıklıkla terapistler veya öğretmenlerle çocuğunun durumu hakkında konuşabildiğini  ifade etti. 
 
Kurumla kurulan işbirliğinden de memnun olduklarını belirten aileler,  araç-gereçlerin temiz, kullanılabilir ve gelişmelere uygun olduğunu da kaydetti.  Aileler, kurumların sağladığı ulaşım hizmetinden de memnun olduklarını, araca  bindirme ve indirmenin güvenli ve ekipman yardımıyla, eğitimli personeller  tarafından yapıldığı görüşünü belirtti. 
 
Anne, babalara psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verildiğini  belirten aileler, kurumun sunduğu sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyet  düzeylerinin de yüksek olduğunu ifade etti.
 
http://www.milliyet.com.tr/aileler-ozel-egitim-kurumlarindan-egitimdunyasi-1911443/