DERNEKTEN FATURA ONAYI HAKKINDA AÇIKLAMA

DUYURUKonu: Fatura Girişi Hakkında 05.02.2016Sayın Üyemiz;Kurumlarımızdan destek eğitimi alan bireylere sağlanacak eğitim desteğine ilişkin TEBLİĞ’in henüz yayımlanmadığı, bu nedenle engelli birey modülünde fatura girişine izin verilmediği malumlarınızdır.Yapılan görüşmelerde TEBLİĞ’in yayımlanmasının beklenmekte olduğu, Bakanlığımızca fatura girişi ile ilgili olarak ek süre verilmesi yönünde önümüzdeki hafta içinde bir açıklamanın yapılabileceği bilgisi alınmıştır.Bu nedenle fatura düzenlenmesinde son gün olması(5 Şubat 2016 günü) münasebetiyle tereddüt yaşanmamasını rica ederim.

Saygılarımla.

 Ahmet YILMAZ

Genel Başkan