ADAYLIK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İPTAL OLDU

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan Yönerge ile Adaylık işlemleri kaldırılmıştır.

yazı için tıklayınız

http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2012/yonerge.pdf