ÖZERK-DER'den YÖNETMELİKLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

TÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI DERNEĞİ
(ÖZERKDER)
Sayı : 2012.01.01.06-16
Konu : Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği


ÖZERKDER KAMUOYU DUYURUSU 

Değerli Arkadaşlarımız;
 
18 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri, özürlü birey ve ailesi, kurumlar ve çalışanlar açısından telafisi mümkün olmayacak derecede olumsuz sonuçların yanı sıra engellinin hizmet almasını engelleyen maddeler içermektedir.
 
ÖZERKDER olarak bu hususları defaatle hem ilgili genel müdürler düzeyinde hem de en üst düzeyde Sayın Milli Eğitim Bakanına iletmemize rağmen, maalesef arzu edilen sonuç alınamamıştır. Bundan sonraki süreçte yapacağımız şey, siyasal ve hukuki çözüm yollarına başvurmak ve bu günden itibaren kamuoyunu da bilgilendirerek tüm mağdur tarafları bu mücadeleye katacak girişimlerde bulunmaktır. Bu süreçte kurumların acilen hak kayıpları konusunda velilerine bilgi vermeleri anlatılması ve şikayetlerini sayın Başbakanımıza iletilmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine iletmeleri önem arz etmektedir.
 
Hukuk boyutu ile ilgili önceliğimiz yürütmenin durdurulması, ardından engelli bireyin yaşam şartları ve engellilik gerçeğiyle uyumlu, özel eğitim ve rehabilitasyona erişimini kolaylaştıran ve hak kayıplarına neden olmayan düzenleyici norm oluşmasının sağlanması olacaktır.
 
Kamuoyunun süreç hakkında sağlıklı bilgilendirilmesi son derece önem arz etmektedir. Tüm kurumların bulundukları yerlerde bu durumu iktidar partisi il başkanlıkları ve milletvekillerine iletmeleri sürece katkı sağlayacaktır.
 
Bilinmelidir ki; ÖZERKDER yönetimi yönetmelik henüz taslak halindeyken, fiilen uygulanması mümkün olmayan kurallarla ilgili endişelerini sayın Başbakanımıza iletmiş, Sayın Milli Eğitim Bakanıyla son randevu bu müracaat üzerine sayın Başbakanımızın ilgisiyle sağlanmıştır. Bu randevuda da kimlik doğrulama sisteminin uygulanmaya konulmasıyla birlikte, başta dengeli dağılım olmak üzere fiilen uygulanamayan kuralların tamamının kaldırılacağı en üst düzeyde ifade edilmiş olmasına rağmen, gelinen noktada bu sözün arkasında durulamadığı görülmektedir.
Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, sayın Başbakanımız engellilerin yanındadır. Bu yönetmelik ise her şeyden önce engellinin hizmet almasının önünde engel olmaktadır.
 
Çözümün sayın Başbakanımızın ilgisinde üst siyasi iradeyle oluşacağına inanıyoruz.
Bu kriz sürecinin aşılmasında katkı sağlayacak, etkili ve yetkili herkesle istişareye ve birlikte hareket etmeye ÖZERKDER olarak açığız. Süreçle ilgili gelişmeleri mümkün olduğu ölçüde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
 
Saygıyla duyururuz.
ÖZERKDER
YÖNETİM KURULU