DERNEK YÖNETMELİĞE DAVA AÇMA KARARI ALDI

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneğinin,22.05.2012 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında  18.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin iptali istemiyle Dava açmaya karar verildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği'nden  geniş açıklama beklenilmektedir.

www.ozelegitimverehabilitasyon.com

ACİL
Konu: Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 22.05.2012 Sayın
Üyemiz
İLGİ: 18 Mayıs 2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
İlgi Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle, özellikle zorunlu eğitim çağında olan özürlü bireylerden çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyenlere verilen destek eğitiminin sonlandırılması (MEBBİS’e girilemediği) ve altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilen “kimlik doğrulama sisteminin” uygulamasında ve diğer Psikologun girebileceği ders saatleri, sosyal hizmet uzmanlarının zorunlu personel mi kabul edilmesi ve ders saati ücretlerinin (8 bireysel 4 grup) Bakanlığımızca belirlenmesi gibi hususların uygulanması ile sorun yaşandığı/yaşanacağı kendi tespitlerimiz yanında siz değerli arkadaşlarımızdan alınan bilgilerden anlaşılmaktadır.
Belirtilen konularla ilgili olarak, Genel Müdürler ve diğer yetkililerle bire bir görüşmeler yapılmış olup, yaşanan bu gelişmeler ışığında Yönetim Kurulumuz bugün acilen toplanmış, aşağıdaki kararları alınmıştır.
1. Belirtilen konuların değerlendirilip, yürütmenin durdurulması talebini de içeren davanın kısa süre içinde açılması;
2. Yukarıdaki bölümde açıklanan hususlarda Derneğimizce Bakanlığın üst düzey yetkililerinin uygulamanın yaratacağı olumsuzluklar yönünde bilgilendirilmesine devam edilmesi;
3. Uygulamadan zarar gören birey – veli ve kurum sahiplerinin müşterek hareket edebilmesi yönünde, siz değerli arkadaşlarımızın 23.05.2012 günü acilen bir araya gelmesi, bu yazımız da dikkate alınarak il bazında yapılacakların planlanması;
4. Derneğimizce örnek olarak hazırlanan ve ekte sunulan dilekçenin öğrenci velisi, kurum sahibi ve öğretmenlerce geliştirilip Sayın Bakanımıza ve Sayın Müsteşarımıza faks ve/veya e-mail olarak gönderilmesi;
5. Randevuların önceden alınması kaydıyla 29.05.2012 günü saat 12:00 da özellikle iktidar partisi il/ilçe teşkilatları ile Milletvekillerinin bilgilendirilmesi, bu ziyaretlerin bizlere yakışan bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu arada basın yayın organlarının devreye sokulmasının sağlanması, yine varsa bu amaçla yapılan faaliyetlerin yer aldığı yazılı basındaki haberlerin ve fotoğrafların Bakanlığımıza ve derneğimize gönderilmesi;
gerekli görüldüğü gibi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, Yapılan görüşme ve değerlendirmeler gösteriyor ki bizlerin bizden başka dostu kalmamıştır. Kim ne derse desin gücümüzü birleştirdiğimizin, tek yürek olduğumuzun Bakanlığın hatalı ve yanlış kararlarına direneceğimizin her platformda ortaya konulması zamanı gelmiştir. Yukarıda sizlerden talep ettiğimiz destek, siz değerli üyelerimizin e-mail ve telefonları ile gelmeye başlamıştır. Gücümüz ve güvenimiz siz değerli arkadaşlarımızdır. Bu çerçevede 23/05/2012 günü mutlaka il toplantılarının yapılarak planlı hareket edilmesinin sağlanmasının önemini tekraren hatırlatır, siz değerli arkadaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mustafa AKDEMİR Genel Başkan
Eki: Dilekçe örneği

Ömer DİNÇER
Bakan
Faks : 0312 417 70 27
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
M.Emin ZARARSIZMüsteşar
Faks : 0312 417 00 83
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sayın ………………………..
Yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile çocuğumun devam ettiği destek eğitim programı sonlandırılmaktadır. Çocuğumun uzunca süredir devam ettiği okul saatleri dışındaki eğitiminin engellenmesini kabullenemiyorum.
Bu bir haksızlıktır. Çıkan bir Kanun ya da Yönetmelik geçmişe nasıl uygulanacaktır. Yardımınızı bekliyor, saygılar sunuyorum. …./05/2012

Veli- Kurum Sahibi- Öğretmen