DERNEKTEN MEBBİS AÇIKLAMASI

 

ACİL DUYURUİLGİ: a) 18/05/2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği; 

b) 22.05.2012 tarihli duyurumuz;İlgi (a) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi sonrası örgün eğitim kurumlarına devam etmeyen özürlü bireylerin eğitim bilgilerinin sisteme girilmesinde sorun yaşandığı MEBBİS’in bilgi girişlerine kapatıldığı malumlarınızdır.

Konu derneğimizce dikkatli bir şekilde takip edilmiş, gelinen noktada, öncelikle MEBBİS’in girişlerinde yaşanan sorun örgün eğitim kurumlarının yaz tatili başlangıcına kadar durdurulmuş, dolayısıyla, devreye yaz tatili gireceğinden mevcut öğrencilerimiz açısından 1 Eylül 2012 tarihine kadar sorun şimdilik yaşanmayacak bir noktaya gelindiği düşünülmektedir. Ancak, bazı kurumlarımız her nedense sorunlarla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Bu durumdaki arkadaşlarımıza tavsiyemiz, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sorunun yazılı olarak iletilmesi çözüm talep edilmesidir.

İşin özü sorun sonlanmamış, ötelenmiştir. Bu nedenle belirlediğimiz ve WEB sayfasında ilan ettiğimiz ilgi (b) hareket planımız aynen uygulanacak, ilgili ve yetkililerin bilgilendirilmesine çalışılacaktır. Bu noktadan sonra sorumluluk varsa hepimizindir. 

Birlik ve beraberliğimizin çok önem arz ettiği bu dönemde, yetkilileri bilgilendirme amacıyla dernek olarak tüm gücümüzle gayret ederken, özellikle Bakanlıkça planlanan “kimlik doğrulama sistemi” nin uygulanmasına geçilmesi süreçinde derneğimiz dışındaki sivil toplum kuruluşlarının “Hırsızlık yapana karşıyız” gibi aslında sektörümüzü yaralayan sözlerle bizim koyduğumuz karşı duruşu gösteremeyenlerin, bu gün kurumlarımızın hakları için mücadele verdiklerini belirterek, daha da ileri gidip derneğimizi pasiflikle suçlamalarını gerekli cevabı vereceğinize inancımız tamdır. (Bu gün bu sayfada bu paragrafa yer vermekten esasen üzüntü duyuyoruz.)

Sonuç itibariyle, ilgi (b) de belirttiğimiz hareket planımız hangi aşamada olursa olsun, bilgilendirme dolayısıyla destek sağlama amacına yönelik olacaktır. Asla ilişkilerin gerilmesine sebep olmamalıdır. Bu duruşumuzun değerlendirilmesi siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelinerek bilahare yapılacaktır. İletişim kanallarımız bu güne kadar olduğu gibi açık tutulmaya devam edilecek, her an hep birlikte toplantı yapıyormuş gibi verilebilecek bilgiler siz değerli arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım

Mustafa AKDEMİR

Genel Başkan