ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU

 

BASIN DUYURUSU


ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİNDEN

Derneğimiz özel özel eğitim kurumları (rehabilitasyon merkezleri dahil) adına hareket eden en büyük sivil toplum kuruluşudur.

Sizler kendinizi kamunun sesi olarak görseniz bile, bizler sizleri inanın acildeki doktor, yangındaki itfaiye görevlisi olarak görmekteyiz. Bu nedenle sorunumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Bu mektubu okumak için ayırdığınız zaman için öncelikle teşekkür ederim. Bunun sorumlusu

Yangın mı var derseniz? Evet yangın var.

Anlatalım.

18/05/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 29/g maddesi gereği yaklaşık 1700 kurumu yangına sürüklemiştir. Bu kurumlardan (Rehabilitasyon merkezleri) eğitim alan yaklaşık 70.000 özürlü birey eğitim dışına itilmiştir. (Yönetmeliğin 29/g maddesi gereği)

Nedeni ise; bu 70.000 özürlü bireyin rehabilitasyon merkezlerine gelerek destek eğitimi almalarına rağmen zorunlu eğitim kapsamındaki okul ve kurumlara gitmemeleri imiş. Soruyoruz, zorunlu olmayan destek eğitim hizmetine (Rehabilitasyon merkezleri) öğrenci geliyor, ancak devletin verdiği eğitime gitmiyorsa, bunun suçu zorunlu eğitimi sağlayacak devlet kurumlarında değil midir? Burada dikkat çekmek istediğimiz bir husus bu öğrencilerin rehabilitasyon merkezlerinde okul saatleri dışında eğitime alınıyor olmasıdır.

Belirtilen konu dışında pek çok yorum hatasına yer verecek düzenlemeleri içeren anılan Yönetmelik tüm kurumları kaos içine sokmuştur.

Bu Yönetmeliğin hazırlık safhasında şu anda sorun yaşadığımız hususlar sivil toplum kuruluşlarından saklanmıştır.

Beklentimiz bu Yönetmeliğin aksayan yönlerinin revize edilmesidir. Bunun için de Sayın Bakanımızın talimatları gerekli gibi gözükmektedir.

Bu çerçevede siz değerli basın mensuplarından beklentimiz, yaşadığımız sorunların çözümünün Sayın Bakanın talimatına bağlı olduğu yönündeki düşüncemizin kamu oyu ile paylaşılması yönünde desteklerinizdir.

Saygılarımla. 24.05.2012


Mustafa AKDEMİR

Genel Başkan 
 

BİLGİ NOTU

 

 

 

Sayın ……………….

 

İLGİ: 18/05/2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları  Yönetmeliği

 

İlgi Yönetmeliğin yayımı ile Rehabilitasyon merkezleri çalışamaz duruma gelmiştir.

 

Belirtilen Yönetmeliğin uygulamada sorun yaşatan hükümlerinden bazıları maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Yönetmeliğin 14 nci maddesi ile; 18/05/2012 tarihine kadar Psikologlar haftada 40 saat ders yapabilirken bu tarihte 20 saate indirilmiştir. Bu  öğretmenlerin çalışma planları ay başında 40 saate göre hazırlanmış ve geçilmesi, geçiş süresi verilmemesi anlaşılır gibi değildir. öğretmenler  derslerine devam ederken uygulamaya geçilmiş, geçiş süresi verilmemesi anlaşılır gibi değildir.

 * Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile; Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özürlü bireylerin tamamından RAM raporu (Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alınmış, özürlü birey raporu) istenmektedir.

Devletin verdiği eğitim giderinden yararlanmak istemeyen ancak kurumlarımızdan eğitim almak isteyenlerin de Rehabilitasyon merkezlerinden rapor alması istemektedir. 

  • Yine bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile de; verdiğimiz eğitimin  Ücretlerini  belirleme yetkimiz elimizden alınmıştır. Kurumlarımızın belirlediği ücreti yıl başında peşin ödeyen özürlü bireyler/velilerle  karşı karşıya getirilmiştir.
  • Verilen eğitimlerde öğrenci gelmese dahi sadece kurumlarımız sorumlu tutulmakta, özellikle haftanın son günü dersine gelmeyen öğrenciye  telafi eğitimi  vermek istediğimizde bu imkan sağlanamamaktadır.
  • Yönetmeliğin 25 nci maddesi ile “kimlik doğrulama sistemi”  getirilmektedir.

        Kurumlarımıza devam eden  öğrenciler evlerinden servis aracı göndererek alan kurumlarımıza  öğrencilerin  “kimlik doğrulama sistemi”  ile takip etmesi istenmektedir. Veliler tepkilidir. Ayrıca bu çocukların “kimlik doğrulama sistemine” kayıtlarının RAM larca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

  • Eğitim-öğretim ortamı düzenlemeye Yönetmelikler çıkarması  gereken Bakanlığımızla Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin içine vergi/SGK primi  tahsili ile ilgili hükümler konulmuştur. Vergi/SGK primi  tahsilinin düzenleneceği Yönetmelikleri  bizce Maliye Bakanlığı’nın çıkarması daha uygun olurdu.
  • Bu Yönetmeliğin 29/g maddesi gereğince Şu anda rehabilitasyon merkezlerine  devam eden yaklaşık 70.000 öğrenci zorunlu örgün öğretim kurumlarına devam edemiyor diye rehabilitasyon merkezlerinden  ilişikleri kesiliyor ne kadar acıdır ki; bu öğrenciler kurumlardan ayrılmak istemiyor, bizler ayıramıyoruz. Ama çıkarılan bu Yönetmelik çocuklarımızı eğitim dışına itiyor.  Bu konudaki  sorunu Sayın Bakandan başkası çözemez diye düşünüyorum. 

        Soruna çözüm aramamıza gösterilen destek için şimdiden teşekkür eder,  sevgi ve saygılarımı sunarım. 24.05.2012