MEB'TEN YÖNETMELİK AÇIKLAMASI

 

18Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli EğitimBakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin daha iyianlaşılabilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.


Bakanlığımıza bağlı 1700 ÖzelEğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 245.000 bireye destek eğitimhizmeti sunulmakta ve bu eğitimler karşılığı aylık 105.000.000 TL civarındaödeme yapılmaktadır.


Millî Eğitim Bakanlığı ÖzelEğitim Kurumları Yönetmeliği Taslağı yazım sürecine özel eğitim kurumları veengelli dernekleri bizzat katılarak her madde karşılıklı görüş alışverişiiçerisinde yazılmıştır. Ayrıca kamuoyununda görüşünü almak üzere Yönetmelik Taslağı 20.01.2012 – 06.02.2012tarihleri arasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Siviltoplum örgütleri ve vatandaşlardan Yönetmelik Taslağına ilişkin gönderilen önerilerden uygungörülenlere yönetmelikte yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı olaraköncelikli hedefimiz engelli bireylerin eve hapsolmalarını önleyerek niteliklive kaliteli bir eğitim almalarını sağlamaktır. Bu alanda daha önce yapılan denetimlerile inceleme ve soruşturmalarda önemli ölçüde istismarların ve aksaklıkların olduğutespit edilmiştir. Yaşanan sorunları önlemek için, Yönetmelik eğitim alan veeğitim verenlerin devamları başta olmak üzere birçok konuda engelliçocuklarımızın faydasını merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır.


Yapılan bu değişikliklerle;1- Engelli bireylerin haklarının garanti altına alınabilmesi ve destekeğitimlerinin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla kurumlaragiriş-çıkışta elektronik ortamda kimlikdoğrulama sistemiyle kontrol zorunluluğu getirilmiştir. Böylece engelliçocukların düzenli ve dengeli bir eğitim almaları sağlanacaktır.

Kontrol sisteminin kurulabilmesi için Yönetmeliğin yayımındanaltı ay sonra bu maddenin uygulamaya başlayacağıhükme bağlanmıştır. Böylece eğitim kurumlarına yeni şartlara uyum sağlamalarıhem de gerekli alt yapıyı hazırlayabilmeleri için zaman tanınmıştır.


2- Anayasanın 42. Maddesinde;"İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur." hükmü ile 222 Sayılıİlköğretim ve Eğitim Kanununun 2. Maddesinde; " İlköğretim,ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklariçin mecburidir." hükmü yer almaktadır. Bu hükümlerdoğrultusunda bireylere örgün eğitim aldığı ders saatleri dışında destek eğitimi verilmesi ile zorunlu eğitimçağında olan engelli bireylerin örgüneğitime devam ettiğinin belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

3- Engellilerin planlananzamanda gerçekleştirilemeyen destek eğitimlerinin telafisi konusunda esnekliksağlandı.


Her ay girmeden önce yapılacakeğitimlerin gün ve saatlerinin belirlendiği programların yapılıp, buprogramların ilçe milli eğitim müdürlüklerine verilmesi uygulaması kaldırıldı. Kurumlarcaengelli bireylere telafi eğitimi verilebilmesiiçin engelli birey veya eğitim personelinden rapor istenmesi ve iki gün içindebu durumun il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirme zorunluluğukaldırıldı.


Yeni düzenlemeyleengelli bireyin her hangi bir nedenle eğitime devam edememesi durumunda kurumlarınmodül üzerinden değişiklik yaparak aynıhafta içerisinde istedikleri bir gün ve saatte bireylerin eğitimlerini telafiedebilmelerine imkan verilerek kolaylık sağlanmıştır. Bu yolla hem engellilerinay/hafta içinde daha dengeli bir dağılım ve eğitim hizmeti alması, hem deailelerin/kurumların bürokratik formalitelerinin azaltılması sağlandı.

4-.Yapılan yeni düzenlemeyle destek eğitimtutarı karşılığı bir aylık sürede verilmesi gereken 8 saat bireysel ve/veya 4saat grup eğitimi için aile bütçelerine ek yük getiren fark ücreti alınmasıengellendi. Ancak, velinin isteği üzerine engelli bireye daha fazla dersverilmesi uygulamasında engellilerin yararı sebebiyle değişiklik yapılmadı.


5- Özel eğitim kurumlarındaengelli birey ve eğitim personelinin yaz aylarında tatil yapabilmeleri için haziran,temmuz ve ağustos aylarında yapılacakderslerin ikişer haftaya dengeli olarak dağıtılmasına izin verildi.Böylece hizmet alanlarla verenlerin yılda en az 45 günlük süre içerisinde tatilyapmalarına imkân sağlandı.

6- 20 Mart 2012 tarih ve 28239sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim KurumlarıYönetmeliği ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kurum müdürüolabilmek için herhangi bir lisans mezunu olma yeterli hale getirildi. Bununlamevcut yöneticilerden özel eğitim alanı öğretmenliği yapabilecek şartlarıtaşıyanların öğretmen olarak görev almalarının yolu açılarak sektörün eğitimpersoneli temini kolaylaştırıldı.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9505