MEB'TEN AYLIK İŞ TAKVİMİ AÇIKLAMASI

 

DUYURU

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 18/05/2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 24/1 inci maddesinde; “Kurumlarca, özürlü bireylerin bireysel ve/veya grup ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık iş takvimi hazırlanarak bir sonraki ayın eğitimine başlamadan önce özürlü birey modülüne girilir.” hükmü yer almaktadır. İlgi madde doğrultusunda Özürlü Birey Modülünde Eğitim İş Planı Giriş Ekranı 05 Haziran 2012 tarihi itibari ile aktif hale getirilmiştir. İlgili ekranı göremeyen kurumların illerinde bulunan MEBBIS yöneticilerine başvurarak yetki almaları gerekmektedir. Sistemin yeni açılması nedeniyle Haziran ayının iş planları girilirken 12 Haziran 2012 tarihine kadar geçmişe yönelik iş planlarının sisteme girilmesine izin verilecektir. Bu tarihten sonra geçmişe yönelik iş planı girişi veya güncellemesi yapılamayacaktır.

Kurumlar 12 Haziran 2012 tarihinde itibaren Yönetmeliğin 24/2 maddesi kapsamında; aylık iş takviminde herhangi bir nedenle değişiklik yapılması durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten sonraki kalan süre için yeniden düzenleme yapabileceklerdir.

Ayrıca Eğitim İş Planı giriş ekranında personel ve mevzuatla ilgili kontrol yapılmamaktadır. Bu nedenle kurumların ay sonunda eğitim bilgi girişi yaparken mağdur olmamaları için aylık iş planlarını mevzuata uygun olarak planlamaları gerekmektedir.