YENİ STANDARTLAR YÖNERGESİ YAYINLANDI

Yeni standartlar Yönergesi yayınlamıştır.

Yönerge için tıklayınız

 

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_08/17030121_standartyonergesi.pdf