AREFE GÜNÜ İDARİ İZİN AÇIKLAMASI

 

Konu: İdari İzin 16.10.2012 

DUYURU


İLGİ: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 12.10.2012 gün ve 8601 sayılı yazısı

Kurban Bayramı tatilinin 24.10.2012 Çarşamba günü 13:00 te başlayacağı malumlarınızdır. 

Bu konuda Başbakanlıkça yayımlanan ilgi yazıda, kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin 24.10.2012 günü yarım gün idari izinli sayılacağı belirtildiğinden, rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine devam edilebileceği (Aynı gün saat 13:00 a kadar)değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımızın da belirtilen konuda aynı görüşte olduğu teyit edilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Mustafa AKDEMİR 
Genel Başkan