EKİM AYI ÖDENEKLERİ MAL MÜDÜRLÜKLERİNE AKTARILMIŞTIR

Ekim 2012 ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır.

            Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 05.12.2012

                                                                                                 

                                                                                                 Mustafa AKDEMİR              

                                                                                      Genel Başkan