YABANCI UYRUKLU FİZYOTERAPİSTLERDE 31.12.2012 SÜRESİ UZATILDI

Yabancı Uyruklu fizyoterapistlerle ilgili Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yazı yayınlandı
 
http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/26095404_img185.pdf