OCAK 2013 İCMALİ YAYINLANDI

Ocak 2013 Ödenek İcmali

 

            Özel eğitim kurumlarına, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname´nin 43 üncü maddesi gereği gönderilen ödeneklerin Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanması işlemi bundan sonra yapılmayacaktır.
 
            Ocak - 2013 dönemine ait özel eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin ödenekler ilgili Mal Müdürlüklerine aktarılmıştır.