Avuç içi Damar İzi Kimlik Doğrulama Sisteminin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

 

Rehabilitasyon Merkezlerinin Dikkatine!


Avuç içi Damar İzi Kimlik Doğrulama Sisteminin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 


5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA AÇILAN ÖZEL ÖZEL EĞİTİM OKULLARI İLE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN DESTEK EĞİTİMİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYLERİN VE BU KURUMLARDA GÖREV YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ YÖNTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Özürlü Bireyler İle Eğitim Personelinin Avuç İçi Damar İzi Yöntemiyle Kimlik Tanıtılması ve Doğrulaması Uygulamasına ilişkin Düzenlemeler

a) Kimlik tanıtılmasının yapılacağı yer

Özürlü bireyler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde belirtilen belgeler ile destek eğitim hizmeti almak amacıyla rehberlik ve araştırma merkezlerine başvurularında avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemine kimlik tanıtılması işlemi yapılacaktır.
Eğitim personelinin ise TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve çalışma izin belgesiyle rehberlik ve araştırma merkezlerine başvurularında avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemine kimlik tanıtılması işlemi yapılacaktır.

b) Kimlik tanıtılması ile ilgili işlemler

Özürlü bireyler ile eğitim personelinin sağ veya sol eline ait avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik tanıtılması yapılacaktır.
Bu Esasların birinci maddesinin (ç) bendinde belirtilen istisnalara dâhil özürlü bireyin yerine;
(1)Birinci dereceden akrabası (annesi, babası veya 18 yaşından büyük kardeş ya da çocukları) olan en fazla üç kişinin,
(2)Yukarıda belirtilen akrabaların özürlü bireye refakat etmemeleri durumunda özürlünün veli veya vasisi tarafından yazılı beyanatla önerilen her bir özürlü için (özürlü kardeşler hariç) 18 yaşından büyük bir kişinin
avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemine özürlü bireye refakat edebilmesi için kimlik tanıtılması yapılacaktır.

c) Kimlik tanıtılması sistemi verilerinin silinmesi

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen kimlik tanıtılması işleminin yanlış yapıldığının tespit edilmesi halinde özürlü bireyler ile eğitim personeline ait avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemi verileri Bakanlık tarafından silinecektir. Verisi silinen özürlü bireyler ile eğitim personelinin avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik tanıtılması yeniden yapılacaktır.

ç) Kimlik tanıtılması yapılmayacak olan özürlü bireyler

(1) 72 ayını tamamlamamış çocukların,
(2) Her iki üst ekstremitesi olmayan bireylerin (elleri olmayan),
(3) Her iki elinde avuç içi damar izi bütünlüğü bozulmuş olan bireylerin,
(4) Serepral palsi, üst ekstremite felci ve tıbbi nedenlerden dolayı avuç içi damar izi alınamayan bireylerin
avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik tanıtılma işlemi yapılmayacaktır.

d) Avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılması gereken durumlar

Özel özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitim personeli ile destek eğitimi alan özürlü bireylerin kuruma giriş ve çıkışlarında avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik doğrulamasını yapmaları gerekmektedir 

www.karamanram.meb.k12.tr