Mayıs 2013 ayına ait ödenekleri

Mayıs 2013 ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. 

 

http://ookgm.meb.gov.tr/www/mayis-2013-odenek-icmali/icerik/252