Rehberlik Kursu Kapsamında Yapılacak Eğitimler ile İlgili Bakanlıktan yazı yayınlandı.İşte Kursiyer Listesi

Rehberlik Kursu kapsamında yapılacak eğitimlere ait üst yazı ve ekleri aşağıdadır..

 

 Üst Yazı

 EK-1 Uygulama Esasları

 EK-2 Rehberlik Kursu programı

 EK-3 Rehberlik Kursuna Katılacaklar Listesi

 EK-4 2012 yılında Rehberlik Kursuna Katılmayanların Listesi

 EK-5 Rehberlik Kursunun Yapılacağı İller ve Katılımcı Sayıları Çizelgesi 

 EK-6  Rehberlik Kursu Katılımcı sonuç değerlendirme Çizelgesi

http://oyegm.meb.gov.tr/www/rehberlik-kursu-kapsaminda-yapilacak-egitimlere-ait-ust-yazi-ve-ekleri-asagidadir/icerik/138

http://oyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/10050348_rehberlikkursu.pdf