AĞUSTOS AYI ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞI'NDA İMZADADIR

 

DUYURU
      Ağustos ayı ödeme evrakı Maliye Bakanlığına bugün itibariyle ulaşmış olup, süreç tarafımızdan takip edilmektedir. (Kısa süre içinde serbest bırakılmasına çalışılmaktadır.)
            Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 20.09.2013
                                                                                                                             
                                                                                                                                          
                                                                                                    Sabahattin YILDIZ
                                                                                            Genel Başkan