Zihinsel Engelliler Sertifika Kursu Açıldı.Kontenjan 1190

 


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 15520822/774.01/2916801 09/10/2013 Konu:Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu

................................ VALİLİĞİNE ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )

İlgi : 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, ek-1 tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar için zihinsel engellilerin eğitimi kursu düzenlenecektir.

Söz konusu kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

Bu kurslara; ilgi Karar'da belirtilen, Sınıf Öğretmenliği ile İşitme ve Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliğine kaynak gösterilen fakülte mezunları ile resmi ve özel öğretim kurumlarında sınıf öğretmenliği yaparken istifa veya müstafi nedeniyle görevden ayrılanlardan, 01/01/1973 tarihinde ve daha sonra doğanlar katılabileceklerdir.

Eğitim görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca; kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri ise kendileri tarafından karşılanacaktır.

Kurumlar, bilgi girişleri için "Özel Öğretim Kurumları Modülü" altında bulunan ve sadece kurumların kullanımına açık olan "Hizmetiçi Eğitim İşlemleri" ekranını kullanarak ekli tabloda yer alan kurslara sadece bir kursiyer başvurusu yapabileceklerdir.

Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumları Modülü"nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma, nüfus cüzdanı ve hizmet cetveli (görevden ayrılanlar için) fotokopilerini onayladıktan sonra, bu belgeleri bulundukları ilin il Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlarından sorumlu bir şube müdürü ve şeften oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygun görülenler ile uygun görülmeyenlerin (uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilecektir.) isimleri ek-2 deki tabloya göre yazılarak Bakanlığımız Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine ve DYS sistemi ile ek-1 tabloda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza

page1image17296

—————————————————————————————————————————————————— Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır ——————————————————————————————————————————————————

MEB Beşevler Kampüsü Yenimahalle/ANKARA Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr
e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için: A.İhsan AVCI. Şb.Md. Tel: (0 312) 413 34 51 Faks: (0 312) 223 99 26

gönderilecektir.

Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (http://hedb.meb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün (ookgm.meb.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EKLER :
Ek-1 Tablo (1 sayfa) Ek-2 Tablo (1 sayfa)

DAĞITIM : Gereği :

Mehmet KÜÇÜK Bakan a.

Genel Müdür

—————————————————————————————————————————————————— Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır ——————————————————————————————————————————————————

MEB Beşevler Kampüsü Yenimahalle/ANKARA Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr
e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için: A.İhsan AVCI. Şb.Md. Tel: (0 312) 413 34 51 Faks: (0 312) 223 99 26

81 İl Valililiğine

—————————————————————————————————————————————————— Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır ——————————————————————————————————————————————————

MEB Beşevler Kampüsü Yenimahalle/ANKARA Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr
e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için: A.İhsan AVCI. Şb.Md. Tel: (0 312) 413 34 51 Faks: (0 312) 223 99 26

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE 2013 YILI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ EĞİTİM PLANINDA EKLENMESİ TEKLİF EDİLEN EK FAALİYETLER

S.NO

FAALİY ET NO

EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI

KATILACAK OLANLAR

FAALİYET YERİ

FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ

FAALİYET BİTİŞ TARİHİ

SÜRE (GÜN)

BAŞVURU BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ

LİSTELERİN BAKANLIĞA GÖNDERİLM E TARİHİ

KATILIMCI SAYISI

İLGİLİ BİRİMİ

YETKİLİ BİRİM

1

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü/Yalova

28.10.2013

30.11.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 11.10.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 12.10.2013 SAAT 24:00'a kadar

22.10.2013 Mesai bitimine kadar

250

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kuşadası/AYDIN

28.10.2013

30.11.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 11.10.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 12.10.2013 SAAT 24:00'a kadar

22.10.2013 Mesai bitimine kadar

250

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

3

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü/ERZURUM

18.11.2013

13.12.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 05.11.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 06.11.2013 SAAT 24:00'a kadar

08.11.2013 Mesai bitimine kadar

150

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

4

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü/ANKARA

18.11.2013

13.12.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 05.11.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 06.11.2013 SAAT 24:00'a kadar

08.11.2013 Mesai bitimine kadar

140

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

5

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Ataşehir Zübydehanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü/İSTANBUL

18.11.2013

13.12.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 05.11.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 06.11.2013 SAAT 24:00'a kadar

08.11.2013 Mesai bitimine kadar

150

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

6

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu

Fakültelerin; işitme engelliler, görme engelliler ve üstün yeteneklilerin sınıf öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.

Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

2.12.2013

27.12.2013

20 İşgünü

BAŞVURU 07.11.2013 SAAT 09:00'dan BİTİŞ 08.11.2013 SAAT 24:00'a kadar

12.11.2013 Mesai bitimine kadar

250

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü