KASIM AYI ÖDENEKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

ÖNEMLİ

 

 

Konu:  Bütçe giderleri ve yılsonu işlemleri                                                                        21.12.2013

 

 

Sayın

                                                                          Üyemiz

 

İLGİ: Maliye Bakanlığı Bütçe ve  Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.12.2013 gün ve 11765                         sayılı Genelgesi (Sıra No: 9)

 

            Bütçe giderlerinin gecikmelere meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından Maliye Bakanlığınca ilgi Genelge yayımlanmıştır.(Genelge için lütfen tıklayınız)

            Belirtilen Genelge’nin 2 nci maddesinde özetle “ödeme emri belgelerinin kurumlarca en geç 25/12/2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimine (Muhasebe Müdürlüğü/Malmüdürlüğü) ulaştırılması, bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesinin işleme alınmayacağı” ifade edilmektedir.

            Derneğimizce her zaman olduğu gibi ödeneklerin serbest bırakılması yönünde gerekli takip yapılmaktadır.(En geç Çarşamba gününe kadar icmalin yayımlanması  beklenmektedir.)

            Ayrıca, Bakanlığımızla görüşmeler yapılmış,  il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgi Genelge’den haberdar edilmesi yönünde girişimlerde bulunulmuştur.

            Bu aşamada siz değerli kurum sahibi arkadaşlarımızın yapması gereken iş, kurumlarınıza ait ödeme evrakının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 25/12/2013 günü akşamına kadar ilgili saymanlığa ulaştırılmasının sağlanmasıdır.

            Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                                                                       

                                                                                                               Sabahattin YILDIZ

                                                                                                               Genel Başkan 

 

DUYURU
 
 
           Kasım ayı ödeme evrakı Maliye Bakanlığına bugün itibariyle ulaşmış olup, süreç tarafımızdan takip edilmektedir. (Kısa süre içinde serbest bırakılmasına çalışılmaktadır.)
 
              Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 20.12.2013
                                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                         Sabahattin YILDIZ
                                                                                    Genel Başkan