KASIM AYI ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

 

Kasım 2013 Ödenek İcmali

 

 
Kasım - 2013 dönemine ait özel eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin ödenekler ilgili Mal Müdürlüklerine aktarılmıştır.

 

Sayın

                  Üyemiz

 

 

                  Kasım  2013 ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, kurumlarımızın ödeme evrakının 25/12/2013 günü akşamına kadar saymanlıklara intikali önem arz etmektedir.

                    Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım  23.12.2013

 

                                                                                           

                                                                                                              Sabahattin YILDIZ

 

                                                                                                               Genel Başkan