Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık'tan Özel Eğitim Sorunları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya Soru Önergesi


 

Site Yönetimi olarak siz Değerli Üyelerimizden isteğimiz sorunlarımızın gündemde tutulması,çözüme kavuşana kadar her türlü çalışmanın yapılmasıdır.

İlgisinden dolayı Sayın Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ediyoruz.

Devamını diğer Vekillerimizden de bekliyoruz...


 

 

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Sorunları Bakan Avcı'ya Soruldu!
Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar Bakan Avcı'ya soruldu.

Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevaplamasının istendiği soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığınıza bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarla ilgili olarak;

1. Halen ülkemiz genelinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak faaliyet gösteren kaç kurum bulunmaktadır? Bu kuramların ve öğrenci sayılarının illere göre dağılımı nasıldır?

2. Özel Öğretim Kuramlarına devam eden öğrencilerin %3’ü oranında ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüğünün eğitim ücretlerinin tamamım devletin ödediği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde de sürdürmenizin gerekçesi nedir?

3. Anılan kuramların bütün yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen ödemeleri yapılırken mevcut öğrenci sayısının %3’üne karşılık gelen öğrencilerin paralarının ödenmemesinin sebebi nedir?

4. Bakanlığınızın bu uygulamanın kaldırılmasına yönelik bir çalışması var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılması sağlanabilir mi?

5. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine kayıtlı öğrencilerin merkezlerine getirilip götürülmelerini kendilerinin sağladıkları, Bakanlığınızın engelli öğrencinin ulaşımına herhangi bir katkı sağlamadığı gibi S plaka, D Belgesi, K Belgesi, Güzergah Belgesi vb. gerekçelerle merkezlere cezai yaptırımlar uygulandığı, merkezlerin bedelsiz yaptıkları bu hizmet karşılığında adeta suç işlemişler gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşı karşıya getirildikleri iddiaları doğra mudur?

6. Doğra ise bu önemli sorunun ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca ne tür önlemler alınması düşünülmektedir?

7. Bakanlığınızca anılan merkezlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak şimdiye kadar hangi tür çalışmalar ya da düzenlemeler yapılmış ya da yapılmaktadır?

8. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?