ŞUBAT 2014 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

 

Sayın

                  Üyemiz

 

 

                       Şubat  2014 ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. 

                        Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım  27.03.2014

                 

                                                                                                                                                            Sabahattin YILDIZ

                                                                                                                        Genel Başkan