2022 TEMMUZ AYI ZAM ORANI YAYINLANDI

2022 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM

DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1.164 TL” ibaresi “1.513 TL” olarak, “326 TL” ibaresi “424 TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.