Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: damar okuma

damar okuma 31 May 2017 12:46 #33

 • sizgin
 • sizgin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 631
 • Teşekkür Sayısı: 390
 • Başarı: 14
BİR GELDİ BİR GELMEDİ DERKEN BUNCA EZİYETLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN VE İŞLERLİĞİ KONUSUNDA BUNCA GERİ DÖNÜT ALINAN BİR SİSTEMİN İYİ BİR ŞEKİDE REVİZE EDİLMEDEN KARŞIMIZA ÇIKARILMAYACAĞINA İNANIYORUM.

YİNE DE BÜROKRASİNİN BAŞTA MİLYONLARCA EĞİTİM ALAN ENGELLİ BİREYLERE VE AİLELERİNE, SEKTÖRDE BİNLERCE ÇALIŞANA VE SÜREKLİ DAHA İYİSİ İÇİN BU UĞURDA ÇABA HARCAYAN STK'LARA KARŞI EZİEYETLİ BİR TABLO ÇIKARMAYACAĞINA OLAN İNANCIMI DA YİTİRMEMİŞ DURUMDAYM.
Sus kimseler duymasın, duymasın ölürem ha,
Aymışam yarı gecede, seni bulmuşam sonra...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 01 Haz 2017 11:40 #34

 • türkiyem
 • türkiyem Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 603
 • Teşekkür Sayısı: 192
 • Başarı: 0
valla hocam hangi sistemi hangi yönetmeliği önümüze koyarlar bilmem ama kesinlikle maliyetli olmaması ve esnek olması çok önemli.. avuçiçi okuma gibi hem maliyetli hemde esnek olmayan bir sisteme sonuna kadar karşıyız... telafisi olmalı mutlaka esnek olmalı ve avuçiçindeki gibi maliyetli olmamalı aldığımız cihazlar bile elimizde patladı... umarım işini iyi yapanlara yönelik olmaz bu sistem çünkü işini iyi temiz yapan kurumlar bile ipin ucunda yürüyor bu gelir gider dengesiyle...
Son Düzenleme: 01 Haz 2017 11:41 yazan türkiyem.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 02 Haz 2017 10:12 #35

 • gunesli
 • gunesli Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 251
 • Teşekkür Sayısı: 28
 • Başarı: -3
şu olay bir netleşse artık bizde önümüze baksak
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 02 Haz 2017 14:20 #36

 • ozeltercih
 • ozeltercih Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 674
 • Teşekkür Sayısı: 371
 • Başarı: 4
Muhtemelen geciktirmelerindeki amaç bu zaten. Birincisi gerilim oluşturup "Artık ne olacaksa olsun bir an önce" moduna sokmak (ki yavaş yavaş bu yönde paylaşımlar olmaya başladı), İkincisi de yetiştirme telaşına düşüp yönetmeliğin ne getirip ne götürdüğünü sorgulayacak vakit bulamamamız...

Ya da ben çok fesatım, bak o da olabilir :dry: ...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 03 Haz 2017 01:14 #37

 • dengeegitim
 • dengeegitim Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Gönderiler: 105
 • Teşekkür Sayısı: 35
 • Başarı: -1
Yani bu konuda tartışılacak çok bişey yok kanunda net bir ifade var.

" Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2017 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

Ya biyometrik doğrulama ( el, avuç, parmak,göz) yada kameralı doğrulama yüz tanıma gibi bir sistem gelecek. Bu sistemle doğrulaması yapılamayacak durumda olan özür grupları (sp'li, ağır otizimliler) yada yaş grupları (0-6 yaş arası) gibi kişiler muaf tutulacağını veya bu durumdaki bireylerin velilerinin sistemde doğrulanması durumları olacağını düşünüyorum.

Bu sisteme uyum sağlayamayacak durumdaki bireyler için esneklikler olacağını düşünüyorum. Çünkü kanun metninde bu yöntemlerle doğrulaması yapılamayacak bireyler diye bir ibare var bakalım nasıl esneklikler gelecek.

En önemli konu planlanan saatte derse herhangi bir nedenle gelemeyen bireyler için telafi sistemi nasıl işleyecek bu telafiler aynı ay içinde mi olacak yoksa bunu bir kaç aylık bir zamana mı yayacaklar?

Derse planlanan zamanda gelmeyen öğrencilerin telafi eğitimleri rapor yılı içinde tamamlanır gibi bir ifade yeni yönetmelikte yer alırsa korkulacak hiçbirşey olmaz hangi sistem olursa olsun kurumların hiçbir ek önlem almaya ihtiyacı kalmaz. Kurumların zarara uğrayacağı hiçbir durum oluşmaz. Çünkü kurumlar bu telafileri rapor yılı içerisinde çok rahat verebilir. Belki kurumların öğrenci sayılarına göre fazladan bir- iki öğretmen çalıştırması gerekebilir. 300 tane öğrencisi olan bir kurum 2 öğretmen fazla çalıştırarak 6000 lira civarlarında bir ek gideride artık göze alması gerekecek. 6000 lira parayla belki kazancın biraz azalacak ama bu kadar öğrencisi olan bir kurum bu tutarla zarar ederim diye de kimseyi kandırmasın :angry:
Son Düzenleme: 03 Haz 2017 01:30 yazan dengeegitim. Sebep: Düzeltme
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 05 Haz 2017 12:56 #38

 • muhammet
 • muhammet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 52
 • Teşekkür Sayısı: 22
 • Başarı: 1
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim hakkı, sözleşmenin ilk protokolünde ele alınmıştır.22 “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde ana-babanın bu eğitimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.”23
Devletin eğitimi düzenleme hakkının varlığı aşikardır. Devlet eğitimi düzenlerken eğitim hakkının mutlaklığı ilkesine dayanarak “zorunlu eğitimi” getirebilecektir. Bu da beraberinde parasız eğitimi gerekli kılacaktır. Aksi halde zorunluluk ile ekonomik şartların örtüşmesi mümkün olmayacaktır. Eğitimin genellik ilkesi gereğince devlet; eğitimi, toplumu oluşturan kişilerin yaş, cinsiyet, vatandaşlık ve içinde bulundukları hukuki statüler gereği topluma yaygın hale getirmelidir. Ancak bunu yaparken de eşitlik ilkesini bertaraf edecek düzenleme getirmez, toplumu farklı sınıflara ayıramaz.
MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile. )
Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
Madde 13. - Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğinin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunlarla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.
Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.
Kısacası hem anayasanın ilgili maddelerinde ve gerekse uluslararası sözleşmelerde Eğitim hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Engellilere yönelik devletin satın olmuş olduğu hizmeti gerek avuç içi ile izleme ve gerekse yüz tanıma sistemi ile izleme şeklinde engellileri eğitime gelip gelmediğini kontrol altına alma 1- eğitim hakkı 2 – fırsat eşitliği ve temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden uygulanması da anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
Devlet burada eğitime aldığı bireye baskı yapmakta onun yanlış yaptığını idia etmekte ve toplumsal açıdan zorluk yaşayan bu bireye örgün eğitimde ders görev bireylere uygulamadığını bu engelli bireyler üzerinde gerçekleştirmektedir. Buda açıkça anayasanın 13. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
Anayasa 42. Madde: Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir.
Bu uygulamada kanunla tespit edilen ve düzenlenen bir durum da söz konusu değildir.
Bu uygulama baştan sona kadar engelli bireylere getirilecek bir eziyet etme aracından başka bir şey değildir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

damar okuma 07 Haz 2017 10:54 #39

 • gulden77
 • gulden77 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 56
 • Teşekkür Sayısı: 5
 • Başarı: 0
Kesinlikle ve kesinlikle devlete bağlı özel eğitim okullarına ve iş eğitim uygulama okullarına da getirmeliler damar okuma sistemini. devamsızlık yapan öğrencinin telafisi dahi verilmediği gibi tüm okul personeli maaş almaya devam ediyor. özel sektörün özel eğitimi hakkıyla yaptığını artık birileri kabul etmelidir. bu kadar kısıtlı imkanlarla her yere yetmeye çalışarak en ücra köşedeki öğrenciyi eğitime kazandırabiliyorsak (ki devlet okullarında belli km ye kadar servis gönderilebiliyor) eğitim verdiğimiz her öğrenci ve velileri yüzleri gülerek mutlu bi şekilde kurumlarımıza devam ediyorsa biz kurumlar olarak zaten başarmışız demektir. ama sadece adalet bekliyoruz.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mkirilmaz, türkiyem

damar okuma 14 Haz 2017 10:34 #40

 • afrin
 • afrin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 37
 • Teşekkür Sayısı: 12
 • Başarı: 0
Eğitim meselesini adli suçluların kontrolü şekline getiren anlayışı kınıyorum öngörülen sistem özel güvenlikli cezaevlerinde bile yok.Bu durumda yapılması gereken şey tüm Milli eğitim sistemimizi elektronik kontrol altına almaktan geçiyor.Daha sonra yaygınlaştırılarak tüm devlet kurumlarında uygulanmalı tabi bu mümkün mü? değil o zaman yapılan nedir ''Özü yakalayamıyanlar kışırla meşğul olması,bir şey yapamayanın yaptım gözükmesi'' Olan yine bu ülkenin temiz,saf güzel insanlarına olacak.Okulların kapanmasına 3 hafta kala öğretmenler idareler çocuklarımıza diyor ki ''Okula Gelmeyin''diye bunlar çatır çatır maaş ve ek derslerini alarak.Ama aynı kafa Ö.E.R.M hırsızlıkla suçluyor.Hani derler ''Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış''olay bu.Zihniyet değişmedikçe kalb ve vicdanlara inilemedikçe biz daha çok kriminaliteyi,adliyeyi,şekilleri konuşur dururuz. Ama kaybeden hep bu vatan evladları olur vesselam...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.267 saniye
Sistem Kunena Forum