Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: Fatura

Fatura 09 Şub 2018 12:55 #9

 • AliGalipDursen
 • AliGalipDursen Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 343
 • Teşekkür Sayısı: 655
 • Başarı: 16
Evet sahiden de bu sayıda ardışık iptal Maliye için sorunludur. Ancak nerede ise her sene yaşanan geleneksel bir sektörel teamül olduğundan hareketle gönül rahatlığı ile iptal ve izah edebilirsiniz :))
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 09 Şub 2018 14:28 #10

 • barisltd
 • barisltd Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Cats bite!
 • Gönderiler: 2509
 • Teşekkür Sayısı: 2514
 • Başarı: 10
Faturaları iptal edip yeni rakamlardan kesebilirsiniz. Usul cezası vardır ama hiç bir şey olmaz.

Ya da isterseniz faturalar üzerinde yeni rakamlarla elle düzeltme yapın ve paraflayın. O da usul cezasıdır ve yine hiç bir şey olmaz.
It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 09 Şub 2018 15:07 #11

 • cemkilinc
 • cemkilinc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 1051
 • Teşekkür Sayısı: 343
 • Başarı: -1
Bence o kadar faturayı elle düzeltmek daha çok dikkat çeker iptal edip yeni fatura kesmek daha mantıklı iptal ettiğiniz faturaları iyi arşivleyin
Son Düzenleme: 09 Şub 2018 15:07 yazan cemkilinc.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 09 Şub 2018 17:04 #12

 • sercan123
 • sercan123 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 37
 • Teşekkür Sayısı: 2
 • Başarı: 0
Fatura tarihi ne olmalı??
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 09 Şub 2018 17:21 #13

 • brcbrc
 • brcbrc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 16
 • Başarı: 0
9 Şubat 2018 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30327
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Destek eğitim giderleri
MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:
a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık 153 TL olarak belirlenmiştir.
b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.
c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.
Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 10 Şub 2018 09:20 #14

 • zlfy41
 • zlfy41 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 62
 • Teşekkür Sayısı: 7
 • Başarı: 0
fatura tarihi 31/01/2018
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 10 Şub 2018 09:45 #15

 • brcbrc
 • brcbrc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 16
 • Başarı: 0
ücret ilanı girişlerini yapan var mı arkadaşlar
nasıl yaptınız bilgi verirseniz sevinirim.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Fatura 10 Şub 2018 11:03 #16

 • ibrahimhan
 • ibrahimhan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Gönderiler: 153
 • Teşekkür Sayısı: 22
 • Başarı: 2
2018 ÜCRET İLANI GİRİŞLERİ

HER PROGRAM İÇİN

BİREYSEL BİRİM 68.125*0.08=73.575

GRUP BİRİM 38.25*0.08=41.31

YANİ BİRİM FİYATI 8*100/100 YAPARAK ÇIKAN SONUCU BİRİM FİYAT İLE TOPLAYIP TOPLAMI GİRİP ONAYLIYORUZ

KOLAYLIKLAR MUTLU HAFTA SONLARI DİLERİM
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.253 saniye
Sistem Kunena Forum