FORUM HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
Lütfen Dikkat Edelim
* Yeni konu (başlık) açarken, kategorimizi doğru seçelim ki ihtiyacı olan diğer kayıtlı- kayıtsız kullanıcılarımız konuları bulmakta zorluk çekmesin.


* Lütfen Caps Lock açıkken yani büyük harflerle gönderi atmayalım.


*Ekleyeceğiniz dosyalarınızın, bilgisayarınız tarafından virüs taramasını sorunsuz geçtiğine emin olun. Eğer emin değilseniz ekli dosyanızı 3. parti linklerle ekleyebilirsiniz.


*Tüm dünyanın kullandığı en güvenli resim yükleme araçlarını kullanarak, dosyalarınızı tamamen ücretsiz yükleyip link kullanarak yayınlayabileceğiniz siteler:
http://thumb.it/
http://imageshack.us/
Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Kurumsal Dosya ve Belgeler Arşivi

BAŞLIK: Konutlara işyeri ruhsat verilemeyecek

Konutlara işyeri ruhsat verilemeyecek 27 Şub 2015 13:24 #1

  • ptmehmet
  • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
  • Offline
  • Administrator
  • Gönderiler: 263
  • Teşekkür Sayısı: 261
  • Başarı: 6
KULLANIM AMACI DEĞİŞEN BİNALARDA YANGIN ÖNLEMLERİ KONULU GENELGE
T.C
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı : 11968226-310.99- /15048 28 Kasım 2014
Konu : Kullanım amacı değişen binalarda
yangın önlemleri
GENELGE
(25/2014)

Bakanlığımıza iletilen şikayetlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması sırasında yapı kullanma izin belgesi olan yapıların ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`` hükümlerine uygun olmadığı sıkça belirtilmektedir.
Yapılan araştırmalarda sorunların, yapıların ilk ruhsatında yer alan kullanım amacının değiştirilmesi, ancak, yeni kullanım amacına uygun olarak yangın güvenlik önlemleri alınmamasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması aşamasında eksiklikler tespit edilmesinde kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle farklı uygulamalara mahal verilmemesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak konunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere. 08/09/2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği‘nin 5. maddesindeki; "Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik... hükümlerine uyulur. " hükmü uyarınca ruhsat eki projelerin, proje müelliflerince 3194 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, standart ve şartnameler ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine de uygun olarak hazırlanması, teknik uygulama sorumluları veya yapı denetim kuruluşları denetçileri tarafından uygun görüş verilmesi, idarece incelenerek onaylanması, iskân aşamasında ise yapının projelerinin uygunluğunun teknik uygulama sorumluları veya yapı denetim kuruluşları denetçileri ve idareler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca. 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi 10/08/2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile. "Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde, bu eksiklikler giderinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.`` şeklinde değiştirilmiştir.
Bu nedenle, işyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinde, ilgili idarelerce anılan Yönetmeliğe uygunluk açısından, yapı ruhsatındaki kullanım amacının kontrol edilmesi, yapı ruhsatında yer alan kullanım amacı dışında işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edildiğinin belirlenmesi halinde, yapıya yeni kullanım amacına uygun olarak yürürlükteki yangın, deprem. ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatına uygun tadilat ruhsatı düzenlenmesi ve tadilat ruhsatı sonrası yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yapı ruhsatı vermeye yetkili idare ve ilgili birimlerince uygulamaların yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda titizlikle gereken tedbirlerin ivedilikle alınmasını rica ederim.

İdris GÜLLÜCE
Bakan
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.344 saniye
Sistem Kunena Forum