Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
O.E.R Forum Sayfasına Hoşgeldiniz

Lütfen tanıdıklarınıza ve arkadaşlarınıza forumumuzdan bahsediniz. Sizin desteklerinizle bu sayfalarda gençlerimizin geleceği ve sektörel sorunlarımız hakkında pek çok konuyu tartışacağız.
 • Sayfa:
 • 1
 • 2

BAŞLIK: Dernek toplantı açıklaması

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 19:44 #1

 • yuzcicek
 • yuzcicek Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 20
 • Teşekkür Sayısı: 7
 • Başarı: -2
Konu: Bilgilendirme 13.10.2014


Sayın Üyemiz

İLGİ: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve

3297334 sayılı yazısı;

b) 13/08/2014 günlü duyurumuz (Web sayfası)

c) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/09/2014 gün ve 3739429

sayılı yazısı;

d) 6 Eylül 2014 günlü duyurumuz (Web sayfası)

e) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 24/09/2014 gün ve 4181280

sayılı yazısı;Siz değerli arkadaşlarımıza daha önce bir kısmını paylaştığımız sorunlar yanında, bazı kurumların yaşadığı ve ileride yaşanabilecek muhtemel sorunlar hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

1. Bakanlığımız ilgi (a) yazısı eki alınan Talim ve Terbiye Kurulunun 06/08/2014 gün ve 3245658 sayılı mütalaası ile kısaca “Destek Eğitim Verecek Personeli İlişkin Çizelge”nin yayımlandığı malumlarınızdır.

Belirtilen çizelgenin sonunda AÇIKLAMALARIN 2 inci maddesinde de rehber öğretmenlik kadrosunda istihdam edilenlerin ders görevi yapamayacakları hükmü (ilgi (b) duyurumuzla gerekli açıklama yapılmıştı) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 14/2 maddesine aykırı olmasına rağmen ilgi (c) yazı ile yürürlüğe konulması üzerine konu takip edilmiş çok yakında çözümleneceği bir noktaya gelinmiştir. (Mütalaada belirtilen rehber öğretmenlere 20 saat ders görevi verilebilmesi yönünde)

2. Kurumlarımızın ihtiyaç duyabileceği öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla planlamalar yapıldığı, 2013 yılı sonunda yapılan planlamaya görede 08/09/2014-03/10/2014 tarihleri arasında Erzurum’da (170+180=350 katılımlı iki kurs) yine aynı tarihler arasında Yalova’da 170 katılımlı (Yine 3/11/2014-26/12/2014 tarihleri arasında da toplam 1600 katılımlı 7 kurs açılması) açılacağı da siz değerli arkadaşlarımızla paylaşılmıştı.

Bakanlığımızca 40.000 öğretmenin atandığı bir aşamada ilgi (a) da belirtilen mütalaada ki (Özel Eğitim Alanı” öğretmenliği branşı esasında öğretmen yetiştirilmesi gerektiği düşüncesiyle ilgili Genel Müdürlükçe belirtilen kurslar iptal edilmiş, şimdi ise yeni hizmetiçi eğitim kurs programları hazırlığı içine girilmiştir. (Yeni kurs programları ile zihinsel+işitme+görme sınıf öğretmeni yeterliliği verilecekmiş) şu anda bu süreç devam etmektedir.

Derneğimizce uygulanan destek eğitim programları açısından her üç programın (işitme-görme-zihinsel) uygulandığı merkez sayının çok az olması göz önüne alınarak, yeni hizmetiçi eğitim programlarının geliştirilmesine çalışılırken iptal edilen programların da (içerisine bir işitme kursu da ilave edilerek) açılmasının daha doğru olacağı görüşü gündeme getirilmekte ise de henüz destek sağlanamamıştır.

3. Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ile “Tereddüte Düşünülen Hususlar” a açıklık getirilmek istenmiş ise de çözüm derken sorunlar daha da ağırlaştırılmıştır. Aşağıda maddeler halinde belirtilecektir.

a) Bahse konu yazının 2. Maddesindeki “…. 160 saatlik sertifika sahibi olanların sertifikaları doğrultusundaki destek eğitimi program/modüllerde görevlendirileceği” ibaresine değişik manalar yüklenmiştir.Edindiğimiz bilgilerden bu yazıdan yaklaşık 15 gün sonra MEBBİS üzerinde hizmetiçi eğitim kurumları için 160 saatlik bir buton açılmış, diğer sertifikalara sistem kapatılmış (156-152 saat v.b kapatılmış) sorun üzerine gidilince gerekli bilgilendirmeler yapılınca diğer kısa süreli kurslar içinde şimdilik yeni bir buton açılmıştır.

Şu anda derneğimize yansıyanlardan anladığımız “Özel eğitim okul ve kurumlarda ya da özel alt sınıflarda bir yıldan fazla çalışanların verdikleri eğitimlerin sisteme girilemediği” olup, başkaca bu yönde bir sorun iletilmemektedir.

Bu konuda siz değerli arkadaşlarımızın derneğimizin bilgi ve yönlendirmeleri dahilinde hareket edilmesinde yarar vardır.

Şöyle ki;

Kurumlarımızda çalışacak eğitim personelinin kimler olacağı TTK lunun mütalaaları ile belirlenmiştir. Bu personellerin yetersizliği halinde kimlere görev verilebileceği hususunda Bakanlığımızın görüş ve talimatlarına göre hareket edilmesi usuldur, esastır.

Kurumlarımızda şu anda çalışmakta olan eğitim personelinin sadece TTK lunca onaylı 160 saatlik kurslardan geçeceği, başka kaynağın kullanılamayacağına dair hüküm olmadığı gibi TTK lu bu konudaki kararlarıda mütalaa olup, ilgili Genel Müdürlüğünün tutumuna tabidir.

Bu nedenle ilgili Genel Müdürlüğün gerek kısa süreli kurslar, gerekse özel eğitim okul ve kurumlarında ya da özel alt sınıflarda bir yıl süre ile çalışanların kurumlarımızda çalıştırılmasına dair kararları vardır. Bu kararlar elimizde mevcuttur. Ayrıca bu kararlara dayalı olarak bahse konu öğretmenler adına Valiliklerden alınmış çalışma izin onayları mevcuttur. Dayanak kabul ettiğimiz Bakanlığımız yazıları yürürlükten kaldırılsa bile kurumların öğretmenlerle imzalamış olduğu sözleşmelerin geçerliliği hususunda tereddüt belirten hiçbir hukuki görüş yoktur.

Ayrıca, bu değerli eğitimci kardeşlerimizin çalışma izin onayları mevcutken verdikleri eğitimlerin MEBBİS’e girilmesinin önlenmesi kabul edilebilir, değildir. hukuksal bir konudur.

Yine bahse konu bu öğretmenlerin sözleşmeleri bitmeden görevlerine son verilmesi halinde hukuksal destek vermek ve yanlarında olmak hem derneğimizin, hem de siz kurum sahiplerinin görevidir.

Bu maddede belirttiğimiz usul ve çerçevede siz değerli arkadaşlarımızdan beklentimiz (daha açık bir ifade ile yapılması gereken) belirten öğretmenlerin sözleşmelerine saygı gösterilmesi (iptal edilecek ise üst makamların iptal etmesinin sağlanması) sözleşmelerinin yenilenmesi tekliflerinde çalışma izinleri yenilenmezse bunun resmi bir yazıya konu edilmesi, alınacak cevabın derneğimizle paylaşılmasıdır.

b) Yine bu yazının 4 üncü maddesindeki “Resmi okullarda öğretmenlik yaparken alan değişikliği yaparak hizmet cetvelinde atama branşı özel eğitim olarak değiştirilmiş (Hizmet cetvelinde görev yaptığı gösterilenler hariç) istifa ya da emekli olarak ayrılanların özel eğitim alanı öğretmeni olarak görevlendirilebileceği” hükmü özel eğitim okul ve kurumlarında çalışanların görevlendirilmeleriyle ile ilgiliymiş gibi algılanmakta, ayrıca alan değişikliği zihinsel, işitme, sınıf öğretmenliği şeklinde yapılanlara iller bazında sorun çıkarılmakta, kapsamaz denilmektedir.

Bu konu kanaatimizce çok açık olup, ilgi (a) da belirtilen mütalaa çerçevesinde nasıl ki işitme engelliler sınıf öğretmeninin alanı “özel eğitim” olarak yapılmışsa, bu madde bazında yapılacak işlem aynı çerçevede olacaktır. Tereddüt hakkında Bakanlığa sordurulması , derneğimizin de bilgilendirilmesi yeterli olacaktır.

c) Bu yazının 5 inci maddesinde ise iki hata mevcuttur.

Birinci hatalı işlem, kurumdaki zorunlu rehber öğretmenlerin derslere girememesi olup, bu hususun birinci maddede belirttiğimiz çerçevede çözüleceği/çözüldüğü ancak Bakanlık duyurusunun beklendiği aşamaya gelinmiştir.

İkinci hatalı işlem ise,bahse konu rehber öğretmenlerden zorunlu olmayanlara (ikinci,üçüncü,…) 20 saat görev verilmesi hususudur. Bu durum Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin eğitim personeline 40 saate kadar ders görevi verilebilir, hükmüne aykırıdır. Derneğimizce bu yönde geliştirilecek tutum sizlerle paylaşılacaktır.

4. Kimlik Doğrulama Sistemi bildiğiniz üzere 17 ilde 01/07/2014 tarihinde başlamış, yaşanan sorunlar hakkında uygulamaya tabi kurumlardan bilgi alındığı gibi Yönetim Kurulumuz üyelerince de bizzat uygulama alanlarına gidilerek tespitlerde bulunulmuştur.

Konu hakkında tespit edilen sorunlar Bakanlığımıza iletilmiş, Bakanlık yetkilileri de bizzat uygulamaları yerinde incelemiş, sonuçta da ilgi (b) duyurumuzda da belirtilen tedbirler alınmış, (Cihazda giriş yapamayanlara eskiden olduğu gibi giriş imkanı sağlanmış) gelinen noktada ise Bakanlığımız yetkililerine göre uygulamadaki sorunları giderecek şekilde tedbirleri içeren ilgi (e) yazı eki uygulamaya ilişkin USUL VE ESASLAR yayımlanmıştır. 01/10/2014 tarihinden itibaren sisteme dahil olan kurumlar açısından uygulama başlatılmıştır.

Bu aşamada söyleyebileceğimiz husus kurumlarımızın şifahi söylemler yerine uygulamada yaşanan sorunları ilgili makamlara anında yazılı iletmesi, aldığı cevapla birlikte derneğimizi bilgilendirmesidir.

Yukarıda arz ettiğimiz hususlar ilgililere anlatılmaya çalışılmaktadır. En son 9/10/2014 günü Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM Bey makamında ziyaret edilerek yaşanan sorunlar anlatılmış, yazılı olarak bir dosya takdim edilmiştir. Gelişmeler izlenecek, gerekli halde siz değerli arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Bu arada belirtmemiz gereken önemli bir husus da derneğimizin içinde olmadığı bir toplantının Ankara’da düzenlenmekte olduğudur. (Maalesef ilgimiz olmadığı halde adımız da kullanılmaktadır.) Siz değerli arkadaşlarımızdan da ricamız Derneğimizin web sayfasında duyurulmayan bu tür hiçbir bilgiye itibar edilmemesidir.

Yaptığımız girişimlerin sonucuna göre hem de web sayfamız üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılarak siz değerli arkadaşlarımızla yol haritamızın belirleneceğini belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sabahattin YILDIZ

Genel Başkan
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 19:47 #2

 • yuzcicek
 • yuzcicek Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 20
 • Teşekkür Sayısı: 7
 • Başarı: -2
Dernekler kendileri bişey yapmadıkları gibi yapanlara da saygısı yok bunların.
Korkuları kimden ve neden acaba?

kamuoyu Aylardır açıklama beklerken toplantıyı duyan derneğin eli ayağı birbirine karışmış acilen açıklama yayınlamışlar.

Yuh diyorum.

Üyeler istifa edince görürüm ben sizi.Bizi temsil etmiyorsanız biz de sizi temsil etmeyiz olur biter.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mkirilmaz

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 20:13 #3

 • yagmur46
 • yagmur46 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 21
 • Teşekkür Sayısı: 11
 • Başarı: 1
Dernekler demişsiniz bu bir derneğin açıklaması değil mi???
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 20:20 #4

 • Kalemdar
 • Kalemdar Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 231
 • Teşekkür Sayısı: 92
 • Başarı: -6
Yanlışınız var hocam hiç kimsenin adını kullanmadik..
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, egemenege, sizgin

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 21:06 #5

 • hancan
 • hancan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 165
 • Teşekkür Sayısı: 102
 • Başarı: 2
Dernekten yapılan açıklamayı okudum da arkadaşlar hep aynı şeyler, şununla görüşüldü, şöyle bir yazılı dosya yetkiliye teslim edildi, onu bekliyoruz, şunu bekliyoruz vs.vs

Haa birde onlardan habersiz Ankara da toplantı yapılmış.İnsaf yaa 1 aydır insanlar bu forum da yazışıyo hiçmi okumadınız?

Demek ki üyelerinize ilginiz bu kadar.

Cek- cak lı cümleler kurmayın artık. Sonuç ve çözüm bekliyor bu kadar kurum, çalışanlar, öğrenciler ve velilerrrrr
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, mkirilmaz, egemenege ve bu kullanıcının diğerlerinden 1 teşekkürü var

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 21:53 #6

 • sizgin
 • sizgin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 631
 • Teşekkür Sayısı: 390
 • Başarı: 14
Degerli arkadaslar haftalardir burdan ve facebook uzerinden hatta yetinmeyip yonetimdeki arkadaslarin bazilarina telefonla toplanacagimizi soylememize ve davet etmemize ragmen katilmayacaklarini dile getiren adi gecen dernek toplanti esnasinda telefonla temsilcimizi arayip gorusme talep etmistir. Adi gecen dernegin bu talebi oylamaya sunulmus ve kabul edildiginden temsilci gonderilmistir. Sorarim size hal boyle iken bu yaziyi yazip ozel egitim camiasi adina yollara dusen bu fedakar arkadaslarimizi dusman gibi gostermesini siz degerli arkadaslarimizin vicdanina birakiyoruz. Saygilarimizla Acil Eylem Platformu
Sus kimseler duymasın, duymasın ölürem ha,
Aymışam yarı gecede, seni bulmuşam sonra...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mkirilmaz, songulmavi, egemenege

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 22:48 #7

 • Kalemdar
 • Kalemdar Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 231
 • Teşekkür Sayısı: 92
 • Başarı: -6
Açıklamanın bugün yapılması da manidar!!!
Bu arada platformumuz kurs açılması yönünde bir çalışması var, tahminime göre 1 ay içerisinde özel eğitim alan öğretmenliği kursu açılacak..
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc

Dernek toplantı açıklaması 13 Eki 2014 23:59 #8

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Çevrimiçi
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3254
 • Teşekkür Sayısı: 2537
 • Başarı: 42
Sayın Sabahattin Beye Açık Çağrımdır;

Adınızı nerede kullandık ?

Ne zaman kullandık ?

Bunları yazmak kolaydır. Sizleri ispata davet ediyorum.

Şayet bu yazdığınızı ispat edemezseniz. Yine size buradan ne diyeceğimi tahmin ediniz lütfen.


Sayın Arkadaşlar;

Bir dernek başkanının nedense!!!!!!!!!!durup dururken!!!!!!!!!!!! iftira atmasını, bilerek yalan söylemesini sizlerin taktirine bırakıyorum.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: egemenege
 • Sayfa:
 • 1
 • 2
Sayfa oluşturma zamanı: 0.203 saniye
Sistem Kunena Forum