Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
O.E.R Forum Sayfasına Hoşgeldiniz

Lütfen tanıdıklarınıza ve arkadaşlarınıza forumumuzdan bahsediniz. Sizin desteklerinizle bu sayfalarda gençlerimizin geleceği ve sektörel sorunlarımız hakkında pek çok konuyu tartışacağız.

BAŞLIK: Dernekten kanun açıklaması

Dernekten kanun açıklaması 06 Haz 2016 16:51 #1

 • ptmehmet
 • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 263
 • Teşekkür Sayısı: 261
 • Başarı: 6
Konu: Gündemdeki Yasal 06.06.2016

DüzenlemelerDeğerli ArkadaşlarımİLGİ : a) 07/04/2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu;

b) 07/04/2016 günlü duyurumuz;

c) 14/09/2011 gün ve 28054 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK;Aşağıda belirtilen yasal düzenlemelerle ilgili olarak, siz değerli arkadaşlarımın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1. Bilindiği üzere kurumlarımızdan destek eğitimi alan öğrencilerimiz ile bu öğrencilerimize eğitim veren öğretmenlerimizin kontrolü amacıyla getirilen KDS nin (Kimlik Doğrulama Sistemi) Kanuni dayanağı bulunmadan uygulamaya konulduğu, sonuç itibarıylada yargı kararlarıyla durdurulduğu; şimdi ise, Avrupa Birliği ülkelerine vatandaşlarımızın vizesiz seyahat edebilmesi için ön şartlardın biri haline getirilen ilgi (a) Kanunun çıkarıldığı, bu durumun ilgi (b) duyuruyla da sizlerle paylaşıldığı malumlarınızdır. (Bu Kanun ileride KDS uygulamalarına dayanak olacaktır.)

İlgi (a) Kanuna dayalı olarak Yönetmelik vb. düzenlemeler yapabilmesi için Kanunda ifade edilen Kişisel Verileri Koruma Kurulunun oluşturulması (Beşi TBMM den, iki üyesi Cumhurbaşkanınca, iki üyesi de Bakanlar Kurulunca belirleniyor) zorunluluk arz etmektedir. (Henüz oluşturulmamıştır.) Ayrıca kurulun görevlerini düzenleyen ilgi (a) Kanunun 22 inci maddesinin h fıkrasındaki “Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hükmü içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek” ifadesinden, bu kurul faaliyete geçmeden biyometrik verilerin kullanılmasına yönelik herhangi bir kurum ya da kuruluşun (Örneğin Milli Eğitim Bakanlığının) düzenleme yapamayacağı anlaşılmaktadır.

Belirttiğimiz Kanunun TBMM deki görüşmeleri derneğimizce yakinen takip edilmiş, siyasi parti gruplarınca ciddi eleştirilere tabi tutulduğu görülmüştür. Bu Kanununun bazı hükümlerinden dolayı Anayasa Mahkemesine iptal davası açılması hususu da derneğimizce takip edilmektedir. (CHP tarafından dava dosyasının hazırlandığı ve başvurunun yapılacağı bilgisi alınmıştır.)

2. MEB nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki ilgi (c) Kanunda da değişiklikler yapılması hususunda bir Kanun tasarısı hazırlandığı, bu tasarının 16.05.2016 tarihinde Bakanlar Kurulundan geçirilerek 20/05/2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulduğu, şu anda ilgili komisyonlarda görüşülme aşamasında bulunduğu bilgilerimiz dahilindedir.

Anılan Kanun tasarısının (kurumlarımızı doğrudan ilgilendiren hususa) 10. Maddesi ile 652 sayılı KHK nin 43 üncü maddesine bir fıkra ilave edildiği bu fıkranında “3 Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır. Kimlik doğrulaması mümkün olmayan engelli bireylerin kimlik doğrulama usulü ile kimlik doğrulama sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmünü içerdiği görülmektedir.

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde MEB ca biyometrik veriye dayalı kontrol sistemi getirilmesi yasal hale gelecektir. Ancak 1. Maddede belirttiğimiz üzere kanaatimizce ilgi (a) Kanun da belirtilen kurulun görüşü alınması zorunluluğu yine devam edecektir. (İptal davalarının sonucu ayrıca değerlendirilecektir.)

Ayrıca, MEB ca sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan engelli bireyler için biyometrik veri uygulamasına geçilmesinin Kanun hükmü haline getirilmesi ( Her ne kadar geçmiş uygulamalar bu yönde olmuş ise de) haklı olarak siz değerli üyelerimizde ve dolayısıyla derneğimizde geçmiş uygulamaların tekerrür edeceği endişesine sebep olmaktadır. İlgi (a) Kanun aşamasında izlediğimiz yöntemin takip edileceği, iptali yönünde başvuru yapılması için siz değerli arkadaşlarımızın da duyarlı olması, illerinize gelecek milletvekillerinin şimdiden bilgilendirilmesi yararlı olacaktır. (Anayasa Mahkemesine Ana Muhalefet Partisince ya da en az 110 milletvekilinin ortak imzası ile başvurulabilmektedir.)

İş bu duyurumuzda bu gün itibarıyla söylenebileceklerin ifade edilebildiğini, siz değerli arkadaşlarımızca derneğimiz görüşleri dışında değişik platformlarda ifade edilen görüş ve düşüncelere itibar edilmemesini rica eder, vereceğiniz destekler için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.Ahmet YILMAZ

Genel Başkan

NOT: 03.06.2016 akşam üzeri Anayasa Mahkemesine müracaatın

yapıldığı bilgisi alınmıştır.
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ahmetali, ahmetözbay

Dernekten kanun açıklaması 10 Haz 2016 16:50 #2

 • kurs2
 • kurs2 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 428
 • Teşekkür Sayısı: 256
 • Başarı: 4
Değerli ArkadaşlarımİLGİ : a) 14/09/2011 gün ve 28054 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK;

b) 06/06/2016 günlü duyurumuz;MEB ca hazırlanan, Bakanlar Kurulunca 16/05/2016 tarihinde kararlaştırılan “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında ilgi (b) duyurumuzla siz değerli arkadaşlarımız bilgilendirilmiş, beklentilerimiz ifade edilmiştir.

Belirtilen Kanun Tasarısının alt komisyonda görüşülmesi süreci ile bu konuda sosyal medyadaki bilgiler üzerine siz değerli arkadaşlarımızın yeniden bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür.

1. Daha önce siz değerli arkadaşlarımla paylaştığımız üzere 652 sayılı KHK de değişiklik içeren Kanun Tasarısının 10. Maddesi ile 652 sayılı KHK nin 43. Maddesine bir fıkra eklenmektedir. Bu fıkrada da özetle “Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır. Kimlik doğrulaması mümkün olmayan engelli bireylerin kimlik doğrulama usulü ile kimlik doğrulama sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

2. Belirtilen Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığınca ilgili komisyonlara havale edildikten sonra Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda (esas komisyon) ele alınmış, komisyonun 2 Haziran 2016 günlü (Perşembe) toplantısında alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırılmıştır. (Alt komisyona bir hafta süre tanınmıştır)

3. Aldığımız bilgiye göre alt komisyonda görüşmeler tamamlanmış, rapor hazırlama sürecine geçilmiştir. Rapor tamamlandığında esas komisyona teslim edilecek olup, bu Komisyonda da önümüzdeki hafta ortalarından itibaren görüşülme süreci başlayabilecektir. (Gündemin çok yoğun olduğu da bilinmektedir.)

4. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca isteyen her milletvekillerinin komisyon çalışmalarını izleme, bu komisyonlarda görüşlerini açıklama hakkı bulunduğu da bilgileriniz dahilinde bulunmalıdır.

Belirtilen çerçevede ilgi (b) duyurumuzda da belirttiğimiz üzere sizlerden beklentimiz, öncelikle Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi (fax, e-mail, mümkün olduğunda görüşme yoluyla) devamla komisyon üyesi olmayan diğer milletvekillerinin de bilgilendirilerek, bu milletvekillerinin gerek komisyon çalışmalarına katılarak, gerekse TBMM gündemine gelindiği takdirde de Genel Kurul aşamalarında, biyometrik kimlik kontrol sisteminin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanabilir olamayacağı; kontrol yapılacaksa başkaca uygun bir sistem aranması gerektiği hususundaki derneğimiz görüşlerine desteklerinin sağlanmasıdır.

5. Bu aşamada siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istediğimiz bir husus; kimlik doğrulama sisteminin Bakanlığımızın gündeminden düşmediği bilinciyle bu güne kadar hareket edildiğinin bilinmesidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, tasarı aşamasına geldiğinde derneğimizce kimlik doğrulama sisteminin uygulamasının tekrar getirileceği, bu Kanunun KDS için yasal zeminin bir parçası olduğu değerlendirilmiş, gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu yönde Aralık-Ocak-Şubat aylarında yapılan duyurularda TBMM nezdinde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin ziyaret edildiği, KDS hakkındaki görüşlerimizin iletildiği siz değerli arkadaşlarımızla paylaşılmıştır. Yine Bakanlığımız yetkilileriyle de bu konuda öngörüşmeler yapılmış, görüşlerimiz açıklanmıştır.

İlgi (a) Kanunda değişiklik içeren Kanun Tasarısı gündeme geldikten sonrada aşama aşama süreç takip edilmiş, gerek alt komisyon üyelerine, gerekse esas komisyon üyelerine ve siyasi parti yetkililerine geçmiş uygulamaların yarattığı sorunlar iletilmiş, Bakanlığın biyometrik veri olarak geçmiş uygulamayı yeniden yürürlüğe koyma düşüncesi içinde olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu konudaki düşüncemiz Bakanlığımız yetkililerince komisyonlarda ifade edilmiş, eski alt yapının kullanılacağı, uygulama için bu yasal değişikliğin arzulandığı manasında görüşler açıklanmıştır.

Bu aşamada siz değerli arkadaşlarımızdan ricamız, birlik, beraberliğe ve güvene ihtiyacımız olduğunun bilinmesi, belirttiğimiz çerçevede azami desteğin verilmesi olup, bu vesileyle en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.Açıklama: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\BAŞKAN AHMET YILMAZ İMZA.JPG

Ahmet YILMAZ

Genel BaşkanNOT: 1- Komisyon üyeleri listesi

2- Derneğimiz adına yetkililere gönderilen derneğimiz

görüşlerini içeren Bilgi Notu (Aynen kullanılmaması rica olunur.)

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON ÜYELERİ

İletişim :


Adres

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yeni Halkla İlişkiler Binası

Komisyonlar Bloğu 3. Kat Oda: 3015

06543 Bakanlıklar/ANKARA

Tel

0312-420 53 34

Tel

0312-420 53 35

Faks

0312-420 53 84

Elektronik Posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Üyenin Adı Soyadı

Komisyon Görevi

Partisi

Seçim Çevresi

Telefon

(0312)

Faks

(0312)

Beşir ATALAY

Başkan

AK Parti

Van

4205334 - 4205335

4202137

Burhanettin UYSAL

Başkanvekili

AK Parti

Karabük

4206276 - 4206277

4202409

Mehmet Akif YILMAZ

Katip

AK Parti

Kocaeli

4206218 - 4206219

4202383

Ertan AYDIN

Sözcü

AK Parti

Ankara

4205726 - 4205727

4202164

İsrafil KIŞLA

Üye

AK Parti

Artvin

4206254 - 4206255

4202399

Ali AYDINLIOĞLU

Üye

AK Parti

Balıkesir

4206138 - 4206139

4202346

Ekrem ERDEM

Üye

AK Parti

İstanbul

4205952 - 4205953

4202267

Ahmet Hamdi ÇAMLI

Üye

AK Parti

İstanbul

4206026 - 4206027

4202503

İsmet UÇMA

Üye

AK Parti

İstanbul

4205752 - 4205753

4202177

İmran KILIÇ

Üye

AK Parti

Kahramanmaraş

4205210 - 4205211

4202031

Leyla ŞAHİN USTA

Üye

AK Parti

Konya

4205850 - 4205851

4202221

Hacı Ahmet ÖZDEMİR

Üye

AK Parti

Konya

4206038 - 4206039

4202304

Halil ETYEMEZ

Üye

AK Parti

Konya

4206422 - 4206423

4202471

Mustafa İSEN

Üye

AK Parti

Sakarya

4206456 - 4206457

4202526

Nazım MAVİŞ

Üye

AK Parti

Sinop

4205686 - 4205687

4202448

Mustafa Ali BALBAY

Üye

CHP

İzmir

4205458 - 4205459

4202046

Mustafa AKAYDIN

Üye

CHP

Antalya

4205840 - 4205841

4202217

Metin Lütfi BAYDAR

Üye

CHP

Aydın

4205538 - 4205539

4202080

Ceyhun İRGİL

Üye

CHP

Bursa

4206342-4206343

4202437

Gaye USLUER

Üye

CHP

Eskişehir

4206056 - 4206057

4202312

Bülent Yener BEKTAŞOĞLU

Üye

CHP

Giresun

4205862 - 4205863

4202227

Kadri YILDIRIM

Üye

HDP

Siirt

4206262 - 4206263

4202528

İbrahim AYHAN

Üye

HDP

Şanlıurfa

4206248 - 4206249

4202397

Lezgin BOTAN

Üye

HDP

Van

4206114 - 4206115

4202337

Zühal TOPCU

Üye

MHP

Ankara

4206010 - 4206011

4202291

Yusuf HALAÇOĞLU

Üye

MHP

Kayseri

4206462 - 4206463

4202530Konu: 652 sayılı KHK nin 43 üncü maddesine

bir fıkra eklenmesi hakkındaÖZET BİLGİ NOTUSayın

……….

İLGİ: a) 07/04/2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu;

b) 14/09/2011 gün ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHKT.C Anayasasının 20. Maddesinde belirtilen yasal bir düzenleme yokken, 18/05/2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan öğrencilerle bu kurumlarda görevli öğretmenlerin devam-takibinin Kimlik Doğrulama Sistemi ile yapılacağı hükmü altına alınmıştır.

Bu yönde yapılan uygulamalar yanında çıkarılan usul ve esaslar derneğimizce dava konusu yapılmış Danıştayca’da uygulama durdurulmuştur.

Gelinen noktada ilgi (a) Kanun yayımı sonrasında, şimdi de TBMM gündemine gelen ve komisyonlarda görüşülme aşamasında bulunulan Kanun Tasarısı ile ilgi (b) Kanunun 43. maddesine bir fıkra eklenmektedir. Bu fıkrada aynen “ 3 Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır. Kimlik doğrulaması mümkün olmayan engelli bireylerin kimlik doğrulama usulü ile kimlik doğrulama sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

Derneğimizce getirilen bu hükmün yasalaşmaması arzu edilmektedir.

Çünkü;

1. MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna bu fıkranın ilave

edilmesi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan öğrenciler ile eğitim personelinin devam/devamsızlığının sadece biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılabileceği hüküm altına alınmaktadır. Halbuki devam/devamsızlığın kontrolü için başkaca yöntemler mevcut olup, bu yönde alınabilecek daha kolay sistemlerin önü kapatılmaktadır.

2. Belirtilen bu düzenleme sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini içerdiğinden bir manada Bakanlığa bağlı başka bir birimde uygulanamayacağı sonucuna da varılmaktadır. Bu durum kurumlarımızca özel bir muamele gibi algılanmaya neden olmaktadır.

3. Geçmişte uygulanan kimlik doğrulama sisteminin (Avuç içi damar izi okuması yöntemi) maliyeti yüksek olduğu gibi uygulanabilir olmadığı da görülmüş/yaşanmıştır.

Şöyle ki;

a) Kurumlara aldırılan cihazlar yaklaşık 1800 Ş olup, internet ücreti için yaklaşık her ay 460 TL hizmet bedeli ödenmektedir. Sınırsız internet iletişim ücretinin yaklaşık 50 TL olduğu zamanımızda (bu hizmetle bankacılık hizmetleri yapıldığı gözönüne alındığında) kurumlarımızın mecbur bırakıldığı bu sisteme tekrar dönüleceği endişesi yaşanmaktadır.

Böyle bir pahalı sistem yerine neredeyse her kurumda var olan girişlerdeki kamera sistemine geçilmesi kanaatimizce yeterli olacaktır. (Kontroller basit bir şekilde yapılmış olacaktır.)

b) Sağlık Bakanlığınca uygulanmakta olan benzer sistemde 12 yaş altı çocuklar, yaşlılar ya da biyometrik verisi alınamayanlar (eli olmayan vb.) ile görevli sağlık personeli kapsam dışına çıkarılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ise dava konusu yapılıp durdurulan uygulamalarında, 7 yaş altı olanların, ya da biyometrik verisi alınamayacak olanların bile (eli yok vb.) devam takibini anne/baba ya da göstereceği bir yakını üzerinden yapmış (yani çocukla beraber kuruma gelip biyometrik verisi okunarak) gösterilen yakını gelmiyorsa verilen eğitimi kabul etmemiştir.

Yukarı bölümde belirtilen tasarı incelendiğinde aynı mantığın devam edeceği görülmektedir. Çünkü bu tasarıda kimlik doğrulaması mümkün olmayanların, kimlik doğrulamasının nasıl alınacağının çıkarılacak Yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir.

4. En az %20 engeli bulunan çocukların eğitim aldığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan engelli bireyler arasında hiç görmeyen, işitmeyen, yürüyemeyen, biyometrik verisi alınamayacak durumda olan, hatta komut alamayan/almayan çocuklarda bulunmaktadır.

Takdir edersiniz ki bu çocukların biyometrik verisi çoğu kez alınamamakta, bazen şiddetli tepkiler alınmakta, üzüntü verici durumlar yaşanmaktadır. Bir manada bu devam/devamsızlık kontrolü için getirilen sistem eğitimin önüne geçmektedir.

Sayın yetkili, yukarıda arz etmeye çalıştığımız hususlar geçmişte yaşanmıştır. Tekrar yaşamak istemiyoruz. Bakanlığımızca devam/devamsızlığın kontrolünün sadece biyometrik veri üzerinden yapılması anlayışına katılmıyor, belirtilen ek fıkranın yasalaşmaması yönünde katkılarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. …/…/2016
Son Düzenleme: 10 Haz 2016 17:25 yazan kurs2. Sebep: .
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.401 saniye
Sistem Kunena Forum