Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: denetim...

denetim... 01 Eyl 2014 00:31 #1

 • hayatadair
 • hayatadair Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 39
 • Teşekkür Sayısı: 7
 • Başarı: 1
Türkiye'deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin durumunu ortaya koymak için yapılan çalışmayla, bu kurumların denetim sorunu yaşadığı tespit edildi. Yöneticiler, denetimler konusunda pek çok eksiklik yaşandığını, kurumların yeterince ve etkili biçimde denetlenmediğini söyledi.

Bu merkezlerin denetimlerinin özel eğitimle ilgili meslek alanlarından seçilen denetçiler tarafından ve sık yapılması önerisinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, destek özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet sunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut durumlarının ve sorunlarının tespit edilerek, hizmetlerin ve kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması için “Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi” gerçekleştirdi.

Projeye yönelik hazırlanan raporda, Türkiye'de engelli bireylerin erken tanılamasına ilişkin sorunların olduğu belirtildi. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ortam, araç-gereç ve insan kaynakları yetersizliği nedeniyle özellikle çoklu engel durumlarının tanılanmasında sorunlarla karşılaşıldığı ve gereksinimlere uygun hizmet verilemediği açıklandı.

Türkiye'de engelli bireylerin ve ailelerinin hakları, ilgili yönetmelikler ve kurumların işleyişlerine yönelik pek çok sorunun bulunduğunun belirtildiği raporda, bu sorunlardan bazıları şöyle sıralandı:

“Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) mevcut yönetmelikler, engelli bireyler için hazırlanmadığından hizmet verilecek yaş gruplarının çerçevesinde belirsizlik olması, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aile merkezli hizmet politikalarının olmaması, kurum yöneticileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri işleyiş ve çalışma kuralları konusunda sıklıkla özel eğitim alanında az bulunan bazı elemanlar sebebiyle zorluklar yaşanıyor.”

Denetim yetkin müfettişlerce yapılmıyor

Raporda kurumların denetimine yönelik sorunlara da değinilerek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için iç ve dış denetim mekanizmalarının oluşmadığı, kontrolün özel eğitim alanında yetkin müfettiş veya meslek elemanları tarafından yapılmadığı vurgulandı.

Merkezlerin her türlü denetiminden sorumlu olan personelinin, özel eğitim alanıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle sadece idari denetleme yaptığı ifade edilerek, denetlenmenin yol gösterme, gelişmeyi sağlama boyutundan çok, cezai boyutunun öne çıktığı belirtildi.

Personelin denetlenmesinin, özel eğitim gerektiren öğrencinin kişisel ve gelişim özelliklerine göre, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflenen amaçları gerçekleştirebilme düzeyini dikkate alarak yapılması gerektiği dile getirilerek, kurumların denetlenmesinin ise hem idari hem mesleki yapılanmadaki aranan özelliklerin yerine getirilme durumu dikkate alınarak yapılması gerektiğine değinildi.

Denetim sonucu bildirilmeli

Raporda, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerine göre, kurumların denetimleri konusunda pek çok eksiklik yaşanmaktadır. Kurumlar yeterince ve etkili biçimde denetlenmiyor” ifadesine yer verildi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetiminin sıkılaştırılması gerektiği önerisinin yapıldığı raporda, bu merkezlere açılış izni veren kurumların ortak açılış standartları belirlemesi, istismar olduğu gözlenen kurumların kapatılması, sorumlu kişilerin alanda tekrar kurum açmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Denetimler sonrası özel eğitim kurumuna geri bildirimlerde bulunulmasına dikkat çekilerek, farklı hizmet türleri için değerlendirme ölçütlerinin oluşturulması ve denetimlerin bu ölçütler çerçevesinde yapılması önerisi getirildi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimlerinin özel eğitimle ilgili meslek alanlarından seçilen denetçiler tarafından yapılması da önerildi.

Otistik çocuklar için sade ve ışıklı mekanlar olmalı

Farklı hizmet alanlarına sahip eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, engelli çocukların öğrenme sürecine aktif katılımı için engel gruplarına göre düzenlenmesine dikkat çekilerek, işitme engelli çocuklara hizmet veren merkezlerin gürültüden uzak bölgelerde kurulması, otistik çocuklar için ise, basit ve sade planlanmış bir mekanın, bol ışıklı, dinlendirici renklerin hakim olduğu, az eşyanın bulunduğu ortamların sağlanmasının önemine değinildi.

Sınıf ölçütlerine belli standartların getirilmesi önerisinin yapıldığı raporda, mekanların erişilebilir olmasına da vurgu yapıldı.

Personel için yasal düzenleme gerekli

Türkiye'de engelli öğrencilere öğretmen ve hizmet personeli yetiştirmenin, özel eğitim alanındaki önemli sorunlardan biri olduğu ifade edilerek, Türkiye'de halen özel eğitim öğretmeni yetiştirmekte olan üniversitelerdeki öğretim üyesi açığının kapatılması, özel eğitim ve ilişkili hizmetler alanlarındaki öğretim üyesi açığını kapatmak için çalışmaların acilen başlatılması gerektiğine değinildi.

Raporda, “Lisansüstü sertifika programları, Türkiye'deki özel eğitim öğretmeni ve özel eğitimle ilişkili hizmet personeli açığını kapatmada özellikle de zihin engelli ve otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilere nitelikli öğretmen yetiştirmede en uygun seçenek olarak görülüyor” denildi.

Özel eğitimle ilişkili hizmetleri sağlayacak personelin özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında istihdam edilebilmeleri ve görevlerinin tanımlanabilmesi için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilerek, kurumlardaki hizmet kalitesinin artırılması için programların yeniden yapılandırılması, özel eğitime yardımcı personel yetiştirmek için ise önlisans programları açılması önerilerinde bulunuldu.

Yeterli deneyime sahip değil

Destek özel eğitim hizmetlerinin sunulmasında yaşanan sorunlar arasında “nitelikli personel istihdamı”nın da yer aldığı ifade edilerek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma sürelerinin ve yoğunluğunun fazla olduğu, istihdam edilen personelin engelli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı, personelin yüksek maaş istediği, kısa süreli çalışıp işten ayrıldığı belirtildi.

Merkezlerde görev yapan personele düzenli olarak hizmet içi eğitim verilmesi, bilimsel etkinliklere katılmalarının teşvik edilmesi, personelin nesnel ölçütlere dayalı olarak belli aralıklarla bağımsız kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, bağımsız çalışabilecek tanı, değerlendirme ve destek merkezinin kurulması, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki öğretmenlerin, öğrencilerinin devam ettiği örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenleriyle her dönem en az bir kez zorunlu olarak yüz yüze görüşme yapması da önerildi.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sabak, ahmetbilgener, hancan ve bu kullanıcının diğerlerinden 1 teşekkürü var

denetim... 01 Eyl 2014 01:17 #2

 • sabak
 • sabak Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 72
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
son paragrafta geçen''raporda:bağımsız çalışabilecek tanı,değerlendirme ve destek merkezlerinin kurulması''ndan kasıt ne olabilir acaba?benim aklıma,RAM'lara alternatif bir yapıyı getirdi...yok değilse,tanı ve değerlendirme yapan RAM'lar zaten var;bağımsız ve destek kısmı hariç...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

denetim... 01 Eyl 2014 01:48 #3

 • egemenege
 • egemenege Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 482
 • Teşekkür Sayısı: 380
 • Başarı: 4
özür dilerim ama uzayda mı yaşıyorsunuz???

bu "paraya" bu olur...

"bu olur dan" kastım, "herşey" olur...

başka başlıkta yazmıştı sayın sizgin; bir sermaye, bir standart, bir kadro yapısı, bir program yapılanması, bir zaman dilimi, vb. vb. vb.

biz varolan yapıya göre kurumlar kuruyoruz, bir bakıyorsunuz, çok değil! 2-3 yıl içinde kurum kurarken "varolan mevzuatın" esamesi okunmuyor...

kurumları kimsenin suçlamaya hakkı yok!!!

önce "kendi koyduğunuz kurallara" saygı duyacaksınız, sonra "koyduğunuz bu kurallara göre bu alana sermaye koyan insanlara" saygı duyacaksınız, "sonra bu koyduğunuz kurallar nedeniyle hayatında bazı tercihler yapan eğitimcilere" saygı duyacaksınız...

hırsız arıyorsanız, 6 saatlik eğitimi, 8 saatte çıkarıp... üstüne o yılın enflasyon oranın yarısından bile az zam yapan yapınıza bakacaksınız...

açık açık ifade ediyorum, "hırsızlık" bu sistemde meşrudur!!!

bize kurum açarken;
6 saat dedin,
bize kurum açarken sertifika programından hiç bahsetmedin,
bize kurum açarken rehber öğretmen veya psikologlar ile ilgili yapacağın hiçbir değişiklikten bahsetmedin,
bize okul öncesi ve çocuk gelişimcilerin derse neredeyse giremeyecek bir sistem kuracağından bahsetmedin,
bize standart kurum binası yapısında yapacağın hiç bir değişiklikten bahsetmedin,
bize eğitim vereceğimiz program değişiklerini yeniden düzenleyeceğinizden hiç haber vermedin.
bize kurum açtırdın; 1. dakikada "futbol oynarken" 90. dakikada "amerikan güreşi" kuralları ile denetleme yapılması gerek diyorsun...

kaldı ki, tabi ki dünya değişiyor ve bazı kurallar değişecek, ama madem sizsiniz "dünyanın değişimini bilenler" o zaman almanyada ki gibi, norveçteki gibi bizim haklarımızı da koruyacak ve bize "yalancıktan görüşlerimizi" sormayacaksınız... bizi bu değişimin parçası haline getireceksiniz. bu değişimin "çok akıllı" bir değişiklik olduğuna inanıyorsanız, "kuralları değiştirdiğiniz için tazminat ödeyeceksiniz". yada değişikliklere uyum sağlamamızı istiyorsanız; bunun kaynaklarını bize sunacaksınız... hepsini bırak önerdiğimiz bir görüşü bile mi dikkate almayacak kadar " yeni dünyanın eğitimcilerisiniz"...

geçin "kardeşim" bunları... ASPB çalışma yapmış!!! bürokratları (özelikle aylin hanım) "bir yukarı koltuk" demeden çalışacak... önce herkesin hakkına hukukuna, hatta herkese bile gerek yok, bu ülkenin varolan hukukuna göre kurum açan insanlarına biz kural değiştirdik denildiğinde de, "ortada hukuksuzluk" var diyerek, öncelikle ülkenin hukukuna sahip çıkacak...

eskiden "çalana" kızardım, ama en büyük hırsızın siz olduğunuz bir yerde, "çalana" artık saygı duyuyorum...
Son Düzenleme: 01 Eyl 2014 02:00 yazan egemenege. Sebep: imla vb
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, zerwan, ozal24 ve bu kullanıcının diğerlerinden 5 teşekkürü var

denetim... 01 Eyl 2014 02:37 #4

 • egemenege
 • egemenege Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 482
 • Teşekkür Sayısı: 380
 • Başarı: 4
dernek yöneticileri kusura bakmasın; akşam yediğinizi, sabah tuvalet deliğinde gördüğünüzde bile korktuğunuz için kimse size üye olmaz... belkide bunun için varsınız... onunla uğraştık, bununla uğraştık demeyin... "dengeli dağılımı" mahkemeye taşıyın... size söz tüm mahkeme masraflarınızı karşılayacağım...

daha önce başka bir başlıkta bunu yazmıştım... 8 saatte çıktığı an dernekler mahkemeye başvurmalıydı, bir bireysel seansın değeri altına düşmesi idari bir karar olamaz!!!

inananın bana, her türlü mahkeme kazanılırdı..

nasıl varolan kurumlar yeni yönetmelik veya standartlar yönergesine tabi tutulamazsa; (ki bununla ilgili, ayakta sağlık hizmeti veren kurumların mahkemesi örnekse) ruhsat almış hiçbir kuruma; bir yönetmelik, bir TTK kararı, bir genelge, bir yönerge ile zorlama yapılamazdı. "hukuki" olarak bunlara hakları yoktu...

derneklerin orada burada "bürokratlara parti düzenleyeceğine" 3 tane sağlam hukukçu ile "tüm bu saçmalıklara" hukuksal düzlemde "cevap" vermeleri gerekiyordu...

derneklere üye olan arkadaşlara sesleniyorum; "hemen ayrılın" !!! ve yeni yollar için "manipüle" edilmeden, karar verin!!!
Son Düzenleme: 01 Eyl 2014 02:43 yazan egemenege. Sebep: imla
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, sabri, zerwan ve bu kullanıcının diğerlerinden 5 teşekkürü var

denetim... 01 Eyl 2014 12:03 #5

 • Murat Çolak
 • Murat Çolak Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 78
 • Teşekkür Sayısı: 149
 • Başarı: 4
Sayın egemenege sadece sizi alkışlamak için yazdım. Yazdıklarınıza harfiyen katılıyorum.

This image is hidden for guests.
Please log in or register to see it.

Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, rtaskin54, ozeltercih ve bu kullanıcının diğerlerinden 3 teşekkürü var

denetim... 01 Eyl 2014 12:15 #6

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3249
 • Teşekkür Sayısı: 2534
 • Başarı: 42
Bir arkadaşımız yazmıştı;

Pansiyon ücreti bile ödemiyorlar. Hilton oteli kalitesinde hizmet bekliyorlar.Üstelik ultra herşey dahil.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mkirilmaz, Ersoy, egemenege

denetim... 01 Eyl 2014 12:32 #7

 • türkiyem
 • türkiyem Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 602
 • Teşekkür Sayısı: 192
 • Başarı: 0
Sayın egemenege herşeyi çok doğru ve samimi özetlediğiniZ için tşk ederim
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: rtaskin54, egemenege
Sayfa oluşturma zamanı: 0.331 saniye
Sistem Kunena Forum