Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: KURUM NAKLİ

KURUM NAKLİ 27 Eki 2015 11:52 #1

  • batman82
  • batman82 Kullanıcısının Avatarı
  • Offline
  • Tecrubeli Uye
  • Gönderiler: 104
  • Teşekkür Sayısı: 53
  • Başarı: 2
Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak iĢlemler
MADDE 6 – (1) (DeğiĢik:RG-5/7/2014-29051) Yapılan müracaatın; bu Yönetmeliğin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ģartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin
kurumun türüne ve gruplarına göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında
yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan
Umuma Açık Yerler ve Ġçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki
Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek
üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki maarif müfettiĢi, maarif müfettiĢi sayısı beĢ ve
daha az olan illerde ise bir maarif müfettiĢi ile bir Ģube müdürü görevlendirilir.
(2)(DeğiĢik:RG-8/8/2015-29439) Maarif müfettiĢlerince görevlendirme onay
tarihinden itibaren en geç on beĢ iĢ günü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe
kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, dosya beĢ iĢ günü
içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça iŞ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi uygun
görülen okullar dıĢındaki kurumlara valilikçe beĢ iĢ günü içinde kurum açma izni (EK-2)
düzenlenir. Valilikçe kurum açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça on beĢ iĢ günü
içinde iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.

Şimdi bakanlık uygunluk verip sonra tekrar ruhsat için nakil yazımız bakanlığa gidecek bu işlemlerden geçen var mı ne kadar sürer
Son Düzenleme: 27 Eki 2015 11:57 yazan batman82.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.315 saniye
Sistem Kunena Forum