Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: GÖREV ALACAK PERSONEL

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 10:43 #49

 • ahmetyasin
 • ahmetyasin Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 12
 • Teşekkür Sayısı: 1
 • Başarı: -1
Benim anladığım kadarıyla işitme öğretmeni zihin. öğretmeninin dersini de alabilecek. zihin öğret. de işitme öğretmenin derslerini de alabilecek.
rehber öğret. eskisi gibi devam edecek. yayınlanan yazının rehber öğrt. ile ilgili bölümü tekrar bir düzeltme yazısı yakında yayınlanır : :) !!!!!
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 11:51 #50

 • mkirilmaz
 • mkirilmaz Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Niyet hayır, akıbet hayır.
 • Gönderiler: 122
 • Teşekkür Sayısı: 88
 • Başarı: 1
Bence bu yazıyı yayınlayan arkadaşları kutlamak lazım. Yazdığınız yazıyla bir şey anlatmaya çalışacaksınız ama karşındaki hem anlamayacak ve hemde daha önceki bilgilerinden ve uygulamalarından kafası karışacak. vallahi ayakta alkışlamak lazım. Yahu nasıl oluyor da bir anda zihinsel engelliler sınıf öğr. hem görme ve işitme alan öğretmeninin girdiği derslere girebiliyor anlayamıyorum.
Ayrıca eğer arkadaşlarımızın yorumları doğru ise kurumda tek pdr veya psikolog varsa ve derse giremiyorsa o zaman biz 2009 dan beri yanlış yapmış olmuyor muyuz ? iki genelge arasında bunu anlamamımızı sağlayan ifade hangisidir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 12:27 #51

 • threestar
 • threestar Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 32
 • Teşekkür Sayısı: 23
 • Başarı: 1
evet 2009 dan beri yanlış yapılıyor ve bizlerde genel müdürlük gibi bu yanlışa ortak oluyoruz.Talim terbiyenin tüm kararlarında rehber öğretmenin ders tanımı yok yani derse giremezken gelen yönetmelikle derse sokuldu,psikologda pdr ile eşitlendi,ttk nın 9 sayılı kararına bakın 20 şubat ta çıkan orada rehber öğretmen,PDR VE psikolog ayrı ayrı tanıtılmış ve karşısında "Öğretmenlik mesleği alan dersleri" ibaresi konularak bu branşın derse girmesi sağlanmışve ayrıca rehberlik ve psikolojide eklenmiş,önceden yoktu,bi arkadaşım aradı ben hep derse soktum 2009 dan beri dedi yönetmelik var dedi,mebbis de kabul ediyor dedi,tamam bütçe uygulama yönetmeliğide çok açık dedim müteselsilen kimlerin hatası imzası varsa geri ödeme yaparlar dedim,ama anlatamadım her neyse sertifikalı öğretmenlerde bu yazıyla şu an da aslında hiç derse giremez,alan mezı-unu gene ttk 9 sayılı kararında açıkça belirtilmiş hiç bir hata yok ayrıca arkadaşlar TTK VE RAM kararları kanun hükmünde olup itiraz ve şikayet edeceğin bir üst makam ya da hakem kurulu yoktur,neyse o
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 12:43 #52

 • 4558
 • 4558 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 167
 • Teşekkür Sayısı: 58
 • Başarı: 0
Konu: Tereddüt edilen hususlar 13.08.2014Sayın

Üyemiz

İLGİ: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07.08.2014 gün ve 3270453 sayılı yazısı;

b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve 3297334 sayılı yazısı;

c) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.08.2014 gün ve 3245658 sayılı kurul mütalaası;

d) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27.03.2009 gün ve 3023 sayılı yazısı eki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.03.2009 gün ve 2310 sayılı kurul mütalaası;

e) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.07.2009 gün ve 5084 sayılı kurul mütalaası; (İlgi (d) de değişiklik içeren)

f) 18 Mayıs 2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği;Derneğimiz web sayfasında da ilan edilen ilgi (a) yazı ile ilgi (b) yazı ve bu yazıda konu edilen ilgi (c) mütalaa üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

a) Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05.06.2014 gün ve 2296439 sayılı yazıları üzerine 01.07.2014 tarihinde beş ilde, 01.08.2014 tarihindede oniki ilde Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasına başlanıldığı malumlarınızdır.

Uygulamanın başladığı illerdeki kurum sahibi/yöneticisi arkadaşlarımızdan alınan uygulamaya ilişkin sorunlar ile derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de bizzat uygulama alanlarına giderek tespit ettiği aksaklıklar göstermiştir ki uygulama için alt yapı eksiklikleri mevcuttur. Derneğiniz olarak bir taraftan yargı yönünden haklarımız takip edilirken, diğer taraftan da uygulamadaki olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmakta, ilgili ve yetkililer bilgilendirilmektedir.

Belirtilen çerçevede Bakanlığımızca da alt yapı eksiklikleri görülmüş, ilgi (a) yazı yayımlanarak başlatılan uygulamaya esneklik getirilmiştir. Böylece uygulamaya geçilen illerde kimlik doğrulaması yapılamayan öğrenci ve eğitimciler için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına münhasır olmak üzere eskiden olduğu gibi eğitim bilgi girişlerinin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. (Burada dikkat edilecek husus uygulamaya geçilen iller bazında kimlik doğrulamasının devam edeceği, kimlik doğrulaması yapılamayanlar için ise eski uygulamanın geçerli olduğudur.)

b) Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı eki ilgi (c) mütalaa ile kurumlarımızda eğitim verecek personel yeniden belirlenmiş, uygulanmakta olan ilgi (d) yazı eki mütalaa ile ilgi (e) mütalaa yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan mütalaalar ile yürürlüğe konulan ilgi (c) mütalaaya dayalı olarak siz değerli arkadaşlarımızda iki hususta tereddüt doğduğu anlaşılmaktadır.

1. Uygulamadan kaldırılan Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaasında eğitim personeli olarak Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni ve İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni unvanları kullanılmışken yürürlüğe konulan ilgi (c) yeni mütalaada ise belirtilen eğitim personeli yerine “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” ifadesine yer verildiği görülmektedir.

Buradan anlayacağımız, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin artık zihinsel, görme ya da işitme öğretmeni olarak ayrı branşlar halinde atanmayacağı, bu öğretmenlerin eğitim gördüğü alan dikkate alınmayarak “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” olarak çalışma izin onaylarının düzenleneceğidir. (Sınıf Öğretmeni olup, kurslardan geçirilerek zihinsel engelliler ya da işitme öğretmeni olarak kurumlarımızda çalışmakta olan eğitim personeli için mevcut durumlarında bir değişiklik söz konusu değildir. Yani bu öğretmenler sertifikalarındaki alan itibariyle görevlerine devam edeceklerdir.)

Belirtilen değişiklikle uzun zamandır dile getirilen ancak sonuç alınamayan anılan öğretmenlerin (üniversitelerin alan mezunu) kurumlarımızda uygulanan destek eğitim programlarında ayırım yapılmadan birbirlerinin yerine görev almaları da bir manada sağlanmış olmaktadır.

2. İlgi (c) mütalaanın eki çizelgenin sonunda yer verilen EĞİTİM PERSONELİ VE UYGULAMALARLA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR’ın 2 inci maddesinin sonundaki “….. Rehber Öğretmenlik kadrosunda istihdam edilmemek kaydıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü Mezunlarınca da verilebilir.” ibaresi de tereddütlere neden olmaktadır.

Bu konuda siz değerli arkadaşlarımızdan gelen “PDR bölümü ya da Psikoloji Bölümü mezunu olup, rehber öğretmenlik yapmakta olanlara ders görevi verilip verilmeyeceği” yönündeki sorulara muhatap olunmaktadır.

İlgi (f) Yönetmeliğin 14/2 maddesinde aynen “….. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir.” hükmünün yer aldığı, ilgi (c) mütalaanın ise bir “Kurul kararı” olduğu, dolayısıyla bu kararın Yönetmeliğe aykırılık içerdiği derneğimizce değerlendirilmiş, ilgili ve yetkililere durum arz edilerek, düzeltilmesi talep edilmiştir. Bakanlığımızca da Yönetmelik çerçevesinde hareket edileceği yönünde tarafımıza bilgi verilmiş ayrıca, illerden bu yönde gelebilecek soruların da aynı şekilde cevaplandırılacağı da ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlardaki süreçlerin takip edildiğini bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sabahattin YILDIZ

Genel Baskan
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, ozeltercih, egemenege

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 13:01 #53

 • ares94
 • ares94 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 282
 • Teşekkür Sayısı: 192
 • Başarı: 1
mebsis henüz buna imkan vermiyor, sözleşmeler mi yenilenecek yoksa mebsis mi düzenlenecek bilgisi olan var mı?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 13:55 #54

 • hamdi76
 • hamdi76 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 47
 • Teşekkür Sayısı: 5
 • Başarı: 1
peki bu alanda yıllardır çalışan sertifikalı sınıf öğretmenlerin durumu ne olacak? sadece eskisi gibi zihin derslerine devam mı edilecek? yoksa işitmeye de girebilecek mi? yoksa artık sertifikacı alancı diye mebbis ayrım mı yapacak? ayrı ayrı sözleşmeler mi yapılacak?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 14:03 #55

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 2320
 • Teşekkür Sayısı: 1874
 • Başarı: 44
Sertifikalıları Türkçe ye sokacaklar.matematike sokmayacaklar.İşitmecileri görme engellilere.;Görme engellileri konuşma bozukluklarına ve özel öğrenmeye;odyologları huzurevinde,zihinselcileri özel gün anmalarında,psikolog ve pdr cileri halı yıkamacılarda seansa sokacaklarmış...


İyice saçmaladı demeyin bu MEB. ben yaptım oldu der.İşin içinden çıkar.


Psikologlarla İlgili Olarak;
BAKIN NELER OLMUŞ:
1.ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNDE PSİKOLOGLARIN ÇALIŞTIRILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
2-HER 50 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI TESİS FABRIKA MERKEZ KURUMLARDA PSİKOLOGLARIN ÇALIŞTIRILMA ZORUNLULUGU YASALAŞMADI
3-REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE İMZA YETKİSİ SINIRLANDIRILDI(EKONOMIK VE SAYGINLIK KAYBI)
4-PSİKOLOGLARIN GÖRÜŞME MERKEZLERİ KAPATILDI.(KİŞİSEL GELİŞİMCİ-YAŞAM KOÇLARI-NLP MERKEZLERİ VB GİBİ MERKEZLER ÜLKENİN HER YERİNE YAYILDI)
5-BRANŞ DIŞI KİŞİLERİN UZMAN PSİKOLOG(KLİNİK PSİKOLOG)OLMASI YASALAŞTI
6-BRANŞ DIŞI(HEMŞİRE-SOSYOLOG VB)GİBİ MESLEKLERE AİLE DANIŞMANI ÜNVANI VERMESİ YASALAŞTI
7-PSİKOLOGLAR KAMUDA VE ÖZELDE ALDIGI EĞİTİMİN KARŞILIĞI HİZMETLİ İLE AYNI MAAŞA VE EK ÖDEMEYE SAHİP(HİZMETLİYE SAYGI DUYUYORUM)
8-PSİKOLOJİ BİLİMİ NİTELİKSİZLEŞTİRİLİYOR
9.ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR ALANA YEDİDEN YETMİŞE HERKESMİN IHTİYACI VARKEN BU MESLEK BU DURUMDA OLMAMALI.
Alıntıdır.


Siyasiler nedense!!!!! psikologlardan nefret ediyor.Buna MEB bürokratları ve siyasileri dahil.
Son Düzenleme: 13 Ağu 2014 14:07 yazan tartanc.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: barisltd, alli, songulmavi ve bu kullanıcının diğerlerinden 2 teşekkürü var

GÖREV ALACAK PERSONEL 13 Ağu 2014 15:09 #56

 • esinti
 • esinti Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 378
 • Teşekkür Sayısı: 59
 • Başarı: -27
Dernek olayı çok güzel açıklmış kuşkuya yer bırakmadan daha halaaa anlmıyan var hla burada soru soruyorlar işte açıklnmış işte bunlar yuzunden geliyor başımıza ne geliyorsa herkese kurum açma yetkisi verilmemeli ozelliklede tıcaret hane gozuyle bakanlara
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.266 saniye
Sistem Kunena Forum