Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: bkds

bkds 01 Ağu 2014 17:47 #1

 • ozerkder
 • ozerkder Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 23
 • Teşekkür Sayısı: 38
 • Başarı: 0
TÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI DERNEĞİ

(ÖZERK-DER)

06.068.066

Sayı     : 2014/01.01.0…

Konu  : Biometrik Kimlik Doğrulama Sistemi                                           25.Temmuz. 2014

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 

Yönetim Kurulumuzca BKDS uygulaması yapılan illere ziyarette

bulunulmuştur. Bu ziyaretlerden edindiğimiz izlenimlerin yanı sıra, uygulamanın başladığı Yalova, Karabük, Kırıkkale ve Çankırı illerinden kurucu veya kurum müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantılarda,  BKDS uygulamasının pek çok soruna yol açtığı tespit edilmiştir.

Öncelikli olarak sistemin, engellilere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunumunda hizmet kalitesini ve verimliliğini önceleyen bir anlayıştan çok, “makineleşmeyi” önceleyen bir anlayışla kurgulanarak uygulanıyor olmasının büyük bir handikap olduğunu belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Bu temel yanlıştan bir an önce dönülmesi, alanda hizmet üreten ve hizmet alan kesimler için acil önem taşımaktadır. Bunun dışında uygulama sırasında yaşanan sorunlar ve bazı çözüm önerilerimiz aşağıda yer almaktadır:
 
1. Özellikle refakatçi zorunluluğu olan çocuklarda, sistemde kaydı bulunan refakatçinin herhangi bir mazereti sebebiyle kuruma gelememesi, başka bir refakatçiyle çocuğunu göndermesi durumunda, kurum çocuğun eğitim ve rehabilitasyon hizmetini hakkıyla vermesine rağmen, bunun karşılığını alamayacaktır. Bunun bir örneği Karabük ilinde yaşanmıştır. Çocuğunu refakatçi olarak kuruma getiren ve kendi avuç içini okutarak çocuğu kuruma teslim eden bir anne, çocuğu kurumdan hizmet aldığı sırada bir yakınının cenazesine katılmış, ancak zamanında dönüş yaparak avuç içini okutamadığı için, çocuğa verilmiş hizmetin hak edişi gerçekleşmemiştir.  

İki ve daha fazla çocuğu olan ailelerde her çocuk için ayrı ebeveyn zorunluluğu ciddi problem oluşturmaktadır. Farklı uygulama örnekleri oluştuğu görülmekte, bu konuda genel açıklayıcı bir rehber de oluşturulmalıdır.

Ebeveyni tarafından getirilmesi gereken 0-72 ay SP’li ve el yapısı bozulmuş çocukların velilerinin her ikisinin de gelememesi gibi bir durumda, çocuğa hizmet verildiği halde benzer hak ediş sorunlarıyla karşılaşılacağı açıktır.

2. Bazı çocukların elini cihaza koymak istemediği (özellikle otizmli çocuklar, yaşı küçük çocuklar) durumlarda, çocuğa seans verildiği halde avuç içi okumanın yaptırılamadığı anlaşılmaktadır. Avuç içi okuma yapılamayan çocuklar hemen RAM’a yönlendirildiği halde, yeniden tanımlamanın 3 ile 10 gün arasında değişen süreler içinde gerçekleşmesi, bu süreler içinde engelli bireye hizmet verilememesi sebebiyle, hem birey hem de kurum açısından hak kayıplarına neden olmaktadır.

3. Bakanlığın uygulama başlamadan önce, kurumlara yönelik olarak sistemin nasıl kullanılacağına ve işleyiş sırasında karşılaşılacak muhtemel sorunlara dair herhangi bir eğitim çalışması, ayrıntılı bir yönerge gibi hazırlığının olmamasından dolayı, eğitim bilgi girişlerinde sorun yaşanmaktadır. Ardışık ders giriş-çıkışları konusunda iller arası farklı uygulama örnekleri oluşmuştur. Kimlik doğrulaması giriş-çıkışta yapılan bazı çocukların eğitim bilgi girişleri yapılamamaktadır. Bu sorun bazı engelli bireylerde tek giriş, tek çıkış ya da hiç giriş çıkış yapılmamış olarak görünmektedir. Bu sorunla ilgili bir durumda cihaz uyarı vermediği için, verilen hizmet karşılığında gereken hakedişin oluşmadığı da anında değil çok sonradan anlaşılmaktadır. Ayrıca veri girişleri kurum tarafından görülemediğinden yapılan işlemlerin kaydı tutulamamaktadır.

 

4. BKDS verilerinin RAM’lar tarafından 18 Mayıs 2012’den itibaren alınması gerekiyordu ancak ne yazık ki bu sorumluluğun gerektiği gibi yerine getirilmediği görülmüştür. 18 Mayıs 2012’den itibaren, çocuklarımız en az iki defa, bazıları üç defa RAM’ lara başvurmuşken, birçok çocuğun verisi alınmamış, eksik alınmış, aile yanlış tanımlanmıştır. Şimdi de tamamen kendi ihmallerinden kaynaklanan bu eksiklikler için, kurumlardan emrivakiyle çocukların defalarca RAM’a getirilmesi istenmektedir. Bu durum planlanan eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin sunumunda sorun yaratmaktadır. 

5. Cihazların kullanımı sırasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mesela cihaz, bir seans okuduğu öğrencinin elini başka bir seansta okumayabilmekte, ya da mükerrer denemelerden sonra okuduğu da olabilmektedir. Bu işlemler sırasında her defasında TC Kimlik No girilmesi zorunluluğu ekstra zaman kaybı yaratmaktadır. Bu aksaklıklar sebebiyle cihaz başında oluşan kuyruk zaman kaybına sebep olmakta, bu yüzden bazı seanslar geç başlayabilmekte, bu durum hem kurum ve çalışanlarını, hem de velileri rahatsız etmekte ve mevcut işleyişi bozmaktadır. Ayrıca telafi programları yapmak neredeyse imkansız hale gelmekte, seans ve servis programlarında karışıklık oluşmaktadır.

 

6. Bilişim alt yapısı sistemsel olarak alanın ihtiyaç ve çözümü konusunda kolaylaştırıcı ve tam uyumlu çalışmamaktadır. Sistem girişi yapılan çocuğun bilgi girişi otomatik olarak eğitim ve rehabilitasyon personeli ve derslik ile eşleşme sağlamamaktadır.

7. Cihazlar hijyenik değildir. Gün boyunca yüzlerce el değmektedir. Bu durum bağışıklık sistemi düşük çocuklarımız için büyük bir risk oluşturmaktadır. Salgın oluşma riski aileleri ve personeli çok kaygılandırmaktadır.

 

8. BKDS uygulamasının en sıkıntılı yönlerinden biri, eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin dört duvar arasına sıkıştırılması olmuştur. Çocuklar için kurum dışında planlanan eğitim ve sosyal ortamlar bu uygulamayla ortadan kaldırılmış olmaktadır.

 

9. Öğretmenin insani gereksinimleri karşısında sistemin herhangi bir esnekliği bulunmamaktadır. Öğretmenin başta tuvalet ihtiyacı olmak üzere bir çok insani ihtiyacı karşılanamıyor; veli bilgilendirmesi, sonraki dersin materyal vs. hazırlığı yapılamıyor, PKT hazırlanamıyor, defter yazılamıyor… Ayrıca yine sunduğumuz eğitim ve rehabilitasyon hizmeti kadar önemli bir yan hizmet olan, okul, aile, hastane ziyareti yapılamıyor.

10. Temmuz ayında beş ilde başlayan BKDS pilot uygulamasının eşliğinde, bu süreçte kuvvetle ihtiyaç duyulan sistem desteği ve yol göstericiliğin ilgili makamlar tarafından gerektiği gibi yapılmadığı tespit edilmiştir. İlgili makamlar karşılaşılan sorunlar konusunda bir açıklama bile yapmaktan kaçınarak, kurumları “muhatapsız” ve “yapayalnız” bırakmıştır. Henüz bu beş ilde karşılaşılan sorunlarla ilgili ümit verici bir gelişme kaydedemeden, Ağustos ayında uygulamanın 17 il kapsamında genişletilmesi, pilot uygulama yapılan illerdeki kurumları oldukça mağdur etmekte, haksızlığa uğradıkları kanaatinin oluşmasına sebep olmaktadır. Karşılaşılan sorunlar konusunda etkin bir rehberliğin yapılamaması, hak edişlerin nasıl oluşacağı konusundaki belirsizlikler, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar sistemle ilgili olarak çalışanların bütünü üzerinde kaygıya sebep olmuş, alanın değersizleştirildiğine ilişkin genel bir önyargının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca, Mübarek Ramazan ayına denk gelen uygulama veliler açısından da genel bir eziyete dönüştüğünden, benzer kanaatler veliler tarafından da dile getirilir olmuştur.

 

11. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.03.2014 gün ve 2013/819 YD İtiraz no’lu kararı ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlarda yasal bir düzenleme ve yasal bir dayanak olmaksızın adayların ve görevlilerin kişisel veri olan parmak izi ve retina tanıma yapamayacağı belirtilerek Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Benzer bir sürecin söz konusu olması nedeniyle telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlardan kaçınmak amacıyla konunun tekrar değerlendirilmesini de takdirlerinize sunmak isteriz.

            

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

1. Öncelikle, pilot uygulama yapılan illerde tespit edilen sorunlar hakkında tatmin edici ve hak kayıplarını önleyici tedbirler alınmadan, uygulama yapılacak illerin sayısının 17’ye çıkarılması İVEDİLİKLE DURDURULMALIDIR. Bu haliyle sistemin, kurumların işleyişinde KAOS yarattığı görülmelidir.

 

2. Sorunlar kısmında zikrettiğimiz birçok maddeden ötürü, BKDS’nin hizmet veren kurumlar için “hak ediş sağlayıcı”  bir sistem olarak kurgulanmasından vaz geçilmelidir. Sadece denetim açısından veri sunan bir sistem olarak algılanmalıdır. Bu anlayışla düzenleme yapmak daha kolay olacaktır.

 

3. Engellinin sisteme sadece girişinin yapılması esas alınmalı, yukarıda zikrettiğimiz refakat sorunları sebebiyle, insanla çalışıldığı ve hatta engelli bireyle çalışıldığı hatırlanarak, bu giriş bilgisiyle yetinilmelidir. Zaman eşlemesi anlayışından vaz geçilmelidir.

 

4. BKDS’nin özel sağlık kuruluşlarında 12 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanmadığı hususu dikkate alındığında, aynı yaklaşımın engelli birey ve ailelere hizmet veren merkezlerimiz için geçersiz oluşu, kurumlar arasında çifte standartlı bir uygulamanın varlığını göstermektedir. Pozitif ayrımcılığa, özel sağlık kurumlarından çok daha fazla layık olduğuna inandığımız kurumlarımızın,  güvenmeme esasına dayalı bir muhataplıkla rencide edilmesine, itibarsızlaştırılmasına artık bir son verilmesi gerekir. ACİLEN 0-72 ay kategorisinde hizmet alanlarla, refakatçi zorunluluğu olan engelliler BKDS dışında tutulmalıdır.

 

5. Engelli bireyin BKDS okutmak istememesi hesaba katılmalı, bu gibi durumlarda “Okutulamamıştır”, “Okutmak istememiştir” gibi bir seçenek oluşmalı, bu seçenekle giriş sağlanabilmelidir. Bu tür durumlar denetim açısından bir veri olarak kullanılmalıdır.   

6. Cihazın arıza durumunda, internet kesintisinde, servis gecikmesinde, eğitim bilgi girişi sorunlarında hangi çözüm yollarının izleneceği ve hak edişlerin nasıl oluşacağı kurallara bağlanmalıdır.

7. Engelliye hak olarak sunulan yıllık 96 seans bireysel 48 seans grup eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin, engelliye mutlak suretle verilmesinin sağlanması temel alınmalıdır. Bununla birlikte kurumlara, ayda 8+4 seans yerine, 12+6 seansa kadar seans verme hakkı tanınmalıdır. Böyle bir uygulama, kurumun derslik sayısı ve mesleki personel durumuyla da bağlantılı olduğundan, amaca doğrudan hizmet edecek bir koşul yaratılarak, engellinin seansa gelemediği sağlık vb. durumlar için telafi olanağı da önceden sağlanmış olacaktır.

 

8. Haftalık 40 seans ve günlük 8 saat çalışma esası, İş kanunu hükümlerine göre düzenlenmelidir. Destek eğitim programları engellinin güncel ihtiyaçları ve özel eğitim ve rehabilitasyon alanının ilkeleri doğrultusunda acilen yeniden düzenlenmeli, seansa girecek personel ilkeleri de yeniden belirlenmelidir. RAM raporları doğrultusunda engelli bireylere verilen 10 (bireysel), ya da 8+4 (bireysel+grup) eğitim ve rehabilitasyon hizmeti karşılığında TEK ÜCRET ödenmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca meslek elemanı ihtiyacı gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda acil kurs programları açılmalıdır.

Beş pilot ilde uygulanan BKDS’ye ilişkin, yerinde gözlemler ve ilgililerle yapılan toplantılar sonucunda tespit ettiğimiz sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimizin, ilgili makamlar tarafından dikkate alınacağı ümidi ile takdirlerinize arz ederim.

 

 

Faruk Sevindi

ÖZERKDER

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, kurs2, anaeli ve bu kullanıcının diğerlerinden 4 teşekkürü var

bkds 01 Ağu 2014 18:19 #2

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3654
 • Teşekkür Sayısı: 2866
 • Başarı: 54
11.Madde çok önemli. Özellikle belirtilmesi çok iyi olmuş. İnşallah inatlaşmazlar.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

bkds 01 Ağu 2014 23:25 #3

 • karinca
 • karinca Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 30
 • Teşekkür Sayısı: 5
 • Başarı: -1
umarım derneğin yapmış olduğu bu tespitleri bakanlık yetkilileri dikkate alırlar.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

bkds 02 Ağu 2014 00:06 #4

 • türkiyem
 • türkiyem Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 813
 • Teşekkür Sayısı: 239
 • Başarı: 0
Kesinlikle tespitler yerinde ve doğru bakalım çıkacak mı birşeyler
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

bkds 05 Ağu 2014 01:06 #5

 • sabri
 • sabri Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Gönderiler: 98
 • Teşekkür Sayısı: 56
 • Başarı: 0
Bugün dernegin yazısını sayın bakanımız Nabi Avcı ya verdim
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: 4558, geceee
Sayfa oluşturma zamanı: 0.338 saniye
Sistem Kunena Forum