Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: Dernek'ten Eylem Çağrısı

Dernek'ten Eylem Çağrısı 11 Kas 2014 12:28 #1

 • ptmehmet
 • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 263
 • Teşekkür Sayısı: 261
 • Başarı: 6
Konu: Bilgilendirme 08.11.2014Sayın

Üyemiz

İLGİ: a) MEB. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07/08/2014 gün ve 3270453 sayılı yazısı;

b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 24.09.2014 gün ve 4181280 sayılı “Usul ve Esaslar” konulu yazısı;

c) 24.10.2014 günlü duyurumuz;Siz değerli arkadaşlarımın bilgileri olduğu üzere 04/11/2014 tarihinde derneğimizin il temsilcileri ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Belirtilen toplantıda yaşanan sorunların tüm üyelerin işbirliğiyle ve katkılarıyla çözüme ulaşılabileceği tespitine varılmış, aşağıda maddeler halinde belirtilen sorunlara ilişkin bilgilendirme amaçlı eylem planının uygulanması benimsenmiştir.

1- 1 Temmuz /1 Ağustos 2014 tarihlerinde 17 ilde uygulamaya başlanan Kimlik Doğrulama Sistemi gereği kurumlarda tanılama yapılmasında sistemden kaynaklanan (tanılayamama gibi) sorunlar yaşanmaktadır. Yine öğrencinin engeli nedeniyle getirilen vekil uygulanması işlememekte sorunlar yaşanmaktadır. Aynı sorunlar uygulamaya geçilmesi beklenen diğer illerde de yaşanacağı açıktır.

Belirtilen konularda özellikle uygulamaya geçilen illerde derneğimizce yerinde tespitler yapılmış, üyelerimizin önerileri de alınarak Bakanlığımız bilgilendirilmiştir. Hatta Bakanlık temsilcileri de bahse konu illerde incelemelerde bulunmuş, bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla ve kanaatimizce aynı tespitlere varılması üzerine ilgi (a) yazı ile Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 aylarında “Damar İzi Kimlik Doğrulaması” olmayan bireylerin de eğitim bilgi girişlerine imkan sağlanmıştır.

Gelinen noktada ilgili Genel Müdürlükçe Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı, sorunların giderildiği ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde uygulamanın yapılabileceği değerlendirilmekte, üst makamlar da bu yönde bilgilendirilmektedir.

Toplantıda değerli temsilci arkadaşlarca da benimsendiği üzere uygulamada yaşanan/yaşanacak ciddi sorunların bizzat yetkililerce yerinde görülmesi, iller bazında da özellikle iktidar partisinin il-ilçe başkanları ve milletvekillerinden başlamak üzere diğer siyasi yetkililerin kurumlarımızı ziyaret etmeleri ve bu konuda yaşanan/yaşanacak sorunlar hakkında bilgilendirilmeleri, aldıkları bilginin ve gördüklerinin Bakanlığımızın yetkililerine (Bakan-Bakan Yardımcısı-Müsteşar ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürüne) iletmelerinin sağlanmasının sorunu çözmede fevkalade etkili olacağı düşünülmektedir.

2. Yaşanan sorunların esasında engelli bireyin eğitimini engellediği, yine tanılaması yapılamayan engelli bireylerin bir vekille (Anne, baba, kardeş v.b) kuruma gelmelerinin zorunlu tutulmasında en büyük sıkıntıyı engelli ailesinin yaşadığı/yaşayacağı hatta bu uygulama nedeniyle kurumlarımızda şiddetli tartışmalar yaşandığı/yaşanacağı muhakkaktır.

Hal böyle iken, ne uygulamaya geçilen illerdeki engelli ailelerinin ne de şu an uygulama dışında kalan illerdeki ailelerin belirtilen yetkilileri bilgilendirecek girişimlerde bulunmadıkları da bir gerçektir.

Bu yönde siz değerli arkadaşlarımızdan beklentimiz, sorun yaşayan/yaşayacak ailelerin yine özellikle iktidar partisi il temsilcilerine mümkün olduğunda İlinize gelen milletvekillerine ziyarette bulunması yönünde teşvik edilmesi (Engelli birey ve velisini) bu ziyaretlerin ısrarla sürdürülmesidir.

3. Kurumlarımızın en küçük noksanlıklarının medyada yer aldığı bilinmektedir. Yaşanan sorun çok ciddi boyutlara geldiği/gerçeği ortada iken, bu konuda medyanın desteğinin alınmaması kabul edilebilir değildir.

Bu yönde beklentimiz, siz değerli arkadaşlarımızca, eylem planının birinci gününe basın açıklamasıyla girilmesi, (14 Kasım 2014 günü saat 11:00 da yapılacak şekilde hazırlığın yapılması) daha sonra özellikle uygulamaya geçilen illerde basın mensuplarının uygulamayı görmelerinin sağlanması; uygulamaya geçilmesi beklenen diğer illerde de getirilmekte olan sistem hakkında medyanın bilgilendirilmesi, ayrıca öğrenci velileri de bilgilendirilerek ( engelli öğrencilerin kişisel bilgilerinin alınması, bazı öğrencilerin velisinin öğrenciyle beraber kurumlara gelme mecburiyetinde kalacağı, tanılamanın yapılamaması gibi) onların da medya ile bu bilgileri ve uygulamaları paylaşmaları sağlanmalıdır. (Bu konuda medyaya yapılacak bir BASIN DUYURUSU ekte sunulmuştur.)

Ayrıca; medyada yer alan haberlerin ekte iletişim bilgileri bulunan yetkililere ulaştırılması da sağlanmalıdır. Yine, basında yer alan bu haberlerin birer örneğinin de derneğimize iletilmesi yararlı olacaktır.

4. Halen kurumlarımızda çalışan bazı öğretmenlerin çalışma izin onayları bulunmasına rağmen (kısa süreli kurslardan geçenler, özel alt sınıflarda ya da özel eğitim okullarında çalıştıklarından dolayı görevlendirilenler) bu öğretmenlerin verdiği derslerin MEBBİS’e girilemediği malumlarınızdır.

Bu konuda değerli üye kurum sahibi arkadaşlarımızın ilgili öğretmenleri bilgilendirerek çalışma izin onayları, iş sözleşmeleri bulunan bu öğretmenlerimizin mağdur edildiklerini aynı şekilde siyasi parti yetkililerine (il/ilçe başkanları milletvekilleri) kendilerinin izah etmeleri sağlanmalıdır.

5. İl temsilcisi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda, derneğimizin maddi durumu sorgulanmış, aidat borcu olanların aidat borçlarını süratle ödemesi yanında her bir üyenin 1000 TL tutarında bağışta bulunması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Bu konuda illerde yapılacak toplantı ile beraber (bu aşamada derneğimiz aramaya başlanmıştır) derneğimizin hesabına bağışlar geleceği anlaşılmaktadır.

Bu hususla ilgili olarak siz değerli üyelerimizden isteğimiz, banka dekontlarına kurum adı ve kurucunun açık kimliği yazıldıktan sonra BAĞIŞ ibaresine de mutlaka yer verilmesi, aidat ödemeleriyle karışıklık yaşanmasının önlenmesidir.

6. Her yıl Ocak ayı içerisinde kurumlarımızdan destek eğitimi alan engelli bireylere sağlanacak eğitim desteğinin Maliye Bakanlığınca belirlendiği, bu belirleme öncesi gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu çalışmaları, gerekse TBMM sindeki görüşmelerde mağduriyetimizin dile getirilmesinin yararlı olacağı/olduğu görülmüştür.Bu konuda da ilgi (c) yazımız çerçevesinde söylem birliği sağlanmalı, yapılacak ziyaretlerde bu hususa da temas edilmelidir. (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışma takviminde değişiklik yapılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 21 Kasım 2014 Cuma günü görüşülecektir.)

7. Yukarıda 1. ve 2. maddede ifade ettiğimiz kimlik doğrulama sisteminin uygulanmasıyla, 3 üncü madde de belirttiğimiz medya bilgilendirmelerinin ülke genelinde birlik ve beraberlik sağlanması açısından 14-15-16-17 Kasım 2014 tarihlerinde yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla her ilde özellikle il temsilcilerinin koordinatörlüğünde tüm kurum sahiplerince hemen bir toplantı gerçekleştirilmeli, ziyaret edilecekler, ziyaretlerde bulunacaklar belirlenmeli, konu takvime bağlanmalı, kurumların sırasıyla belirlenen günleri dolu bir şekilde geçirmeleri sağlanmalıdır.

Kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı ve açılması beklenen hizmetiçi eğitim kurslarına ilişkin faaliyetlerin son günlerde Bakanlığımızın en üst düzey gündeminde yer aldığını ve takip edildiğini de bu aşamada belirtirken, yukarı bölümlerde bahsettiğimiz özellikle kimlik doğrulama sistemi hakkında belirtilen yetkililerin bilgilendirilmesinin çok şeyi çözeceğine inandığımızı, bu nedenle bilgilendirme ve destek sağlama amaçlı bu eylem planımızın aksatılmamasını, art niyetlilere fırsat verilmemesinin önemini belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sabahattin YILDIZ

Genel BaşkanEki:

1. Basın Duyurusu

2. İletişim Bilgileri Listesi

BASIN DUYURUSU


Sağlık kurulu raporuyla engelli olduğu tespit edilen ve RAM Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı ile destek eğitimi programlarından yararlanması uygun görülen bireylere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi verilmektedir.

Destek eğitimi verilirken yaşanan ve yaşanacak sorunlarla, sorunların çözümü yönünde beklentilerimizi içeren açıklamalarımızın kamuoyu ile paylaşılması siz değerli basın mensuplarından beklentimizdir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi talep eden engelli bireylerin derslere devam-takipleri engelli bireylerin kişisel bilgilerinin kullanılması yoluyla adına kimlik doğrulama sistemi (KDS) denilen “Avuç içi damar izi yöntemiyle” yapılması uygulamasına 17 il itibariyle geçilmiş, diğer illerde de uygulamaya geçilmesi beklenmektedir.
Belirtilen sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan “Usul ve Esaslar”a göre;engeli ne olursa olsun tüm öğrencilerin ders devam takipleri belirtilen KDS ne göre yapılacağı; hatta kimlik doğrulaması yapılması istenen öğrencilerin engeli varsa (örneğin eli yoksa) anne-baba veya belirlenecek bir kişiyle (vekil) birlikte kuruma gelmesi, öğrencinin ders giriş çıkışlarında bu vekilin kimlik doğrulamasının yapılması zorunluluğunu getirmiştir.

Benzer uygulama Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilmiş, burada; 0-12 yaş arası çocuklar, acil hastalar, damar izi olmayan bireyler kapsam dışında bırakılmıştır. (Hastaya anne, baba, vekil getirme zorunluluğu düşünülmemiştir.)

Ayrıca, uygulama başlatılan illerde engellerinden dolayı bazı öğrenciler (örneğin otizmli, ağır zihinsel engelli öğrencilerimiz) KDS yi red etmekte, öğrenci, anne, baba, öğretmen müdür eğitimi bırakıp, bu işle uğraşma gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır/kalınacaktır.

Ayrıca; benzer uygulamalara geçen kurumların uygulamaya ilişkin düzenlemeleri Danıştay tarafından durdurulmuştur. (Sosyal Güvenlik Kurumu, ÖSYM Başkanlığı gibi)

Bu konuda talebimiz; çalışmadığı açıkça belli olan bu sistemin uygulanmasının durdurulması, devam-takip işleminin Anayasaya ve Kanunlara uygun olarak başkaca tedbirlerle yapılmasıdır.

2. Engelli bireyin destek eğitiminden yararlandırılması bu bireylerin evlerinden alınması, eğitim verildikten sonra evlerine bırakılması, öğrencinin eğitimi yanında ailesinin de bilgilendirilmesini, eğitilmesini gerekli kılmaktadır. Hal böyle iken 2009 yılında bir saatlik bireysel eğitim için devlet 51 TL destek verirken, bu günde aynı ödemeyi yapmaktadır.

Bu konuda Ocak 2015 tarihinde Maliye Bakanlığınca aynı yıl içinde sağlanacak destek miktarı belirlenecektir.

Talebimiz; geçmiş hak kayıplarını da içerecek makul bir destek miktarı belirlenmesidir.

3. Kurumlarımızda çalışacak yeter sayıda özel eğitim öğretmeni mevcut değildir. Bu nedenle hizmetiçi eğitim kurslarından yararlanılmakta, öğretmen ihtiyacı karşılanmaktadır.

Hatta özel eğitim okullarında ya da ilköğretim okullarının alt özel sınıflarında çalışanlara da bu hak Bakanlığımızca tanınarak ihtiyacın karşılanmasına çare aranmıştır.

Bahse konu öğretmenler Bakanlığın bilgi ve görüş yazıları çerçevesinde Valilikten alınan çalışma izin onayları ile kurumlarımızda çalışmaktadırlar. (12-13 yıl gibi aralıksız çalışanlarda mevcuttur.)

Hal böyle iken, Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüğünce, sözleşmesi devam eden, valilikten çalışma izin onayları alınan öğretmenlerin verdikleri derslerin engelli birey modülüne girişlerinin engellenmesi (bir manada verilen dersi kabul etmeme) gibi bir uygulama içine girilmiştir.

Bu kanunsuz uygulamanın durdurulması, geçmişte verilen hak ve yetkililere saygı gösterilmesi beklentimiz mevcuttur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 14.11.2014


İLETİŞİM BİLGİLERİ ÇİZELGESİDİR

Faks Numaraları

Cumhurbaşkanlığına0312 - 470 24 33

Başbakanlığa0312 - 422 18 99

Prof.Dr.Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı0312 - 417 70 27Orhan ERDEM

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakan Yardımcısı

0312 - 419 77 86Doç.Dr.Yusuf TEKİN

Milli Eğitim Bakanlığı

Müsteşarı

0312 - 417 00 83

Ömer Faruk YELKENCİ

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür V.0312 - 223 99 26
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 08:58 #2

 • zerwan
 • zerwan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 175
 • Teşekkür Sayısı: 20
 • Başarı: 1
arkadaşlar uzun süredir acil eylem planı ile ilgili kimseden ses seda çıkmıyor. yeni oluşum denildi.bi kaç kurum biraraya geldi. sonra herkes yine derin bir uykuya daldı.??????
“Bakın, ben bir entellektüel değilim – sadece fotoğraf çekerim.”

– Helmut Newton (Alman fotoğrafçı)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 09:22 #3

 • Kalemdar
 • Kalemdar Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 231
 • Teşekkür Sayısı: 92
 • Başarı: -6
14 kasımda basın açıklaması? Medya da duyan varmı ya da benmi duymadım...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 10:25 #4

 • zerwan
 • zerwan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 175
 • Teşekkür Sayısı: 20
 • Başarı: 1
işte bu sektör çalışanlarını,sektör üyelerini derneklerden soğutan , dernek dışı bazı oluşumlara karşı mesafeli duran daha açıkçası bu sektörün adam olacağına inanmayan inaç kırılmasına sebep olan bu tür yapay girişimlerdir.
“Bakın, ben bir entellektüel değilim – sadece fotoğraf çekerim.”

– Helmut Newton (Alman fotoğrafçı)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 11:19 #5

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3654
 • Teşekkür Sayısı: 2866
 • Başarı: 54
Sayın zervan yapay girişim derken neyi kast ettiniz?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 12:04 #6

 • ares94
 • ares94 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 282
 • Teşekkür Sayısı: 192
 • Başarı: 1
Damar okumadan gelinen son durum, sertifika programı açılması ile ilgili gelinen nokta, hastanelerde danıştayın yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili görüşler, Ankara da il temsilcileri toplantısında alınan kararlar ile ilgili ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ BAŞKANI SABAHATTİN YILDIZ , BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA GÜLER in katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılacaktır, dernek üyesi olsun olmasın herkesin katılımını bekliyoruz...
YER: AVCILAR AVRUPA ÇCOCUK ÖZELEĞİTİM MERKEZİ,TARİH: 27:11:2014 PERŞEMBE ,SAAT:16:00 avcılar...( toplantı yapılacak kurum adresi:cihangir üniversite mah. metrobüs durağı, yer tarifi için iletişim 0530 667 74 77)


ÖNEMLİ NOT : DAMAR OKUMA SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI İLLERDEN BİR KURUM SAHİBİ ARKADAŞ SİSTEMLE İLGİLİ , YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ TOPLANTIYA KATILARAK BİLGİ VERECEK....
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Dernek'ten Eylem Çağrısı 26 Kas 2014 12:05 #7

 • zerwan
 • zerwan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 175
 • Teşekkür Sayısı: 20
 • Başarı: 1
Şunu kastettim sayın Tartanç;
Bizler son bir defa umutlandık.Toplantılar yaptık( son zamanlarda bağımsız olarak ortaya çıkan oluşuma güvenerek).Yerel basına basın açıklamamızı yayınlattık.Bu faaliyetimizin linkini de burda paylaştık.Ama nedense biz bunları yaparken öyle bir hisse kapıldık ki sanki biz burda kendi kendimize çalıp oynuyoruz gibi geldi :).Bu son girişimin de öncekiler gibi havada kalacağını düşünerek yapay girişim dedim. Ama umarım bu son umudumuz da kırılmaz ve bu yeni girişimler havada kalmaz ve bizleri motive eder.Saygılarımla.
“Bakın, ben bir entellektüel değilim – sadece fotoğraf çekerim.”

– Helmut Newton (Alman fotoğrafçı)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc
Sayfa oluşturma zamanı: 0.362 saniye
Sistem Kunena Forum