FORUM HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
Lütfen Dikkat Edelim
* Yeni konu (başlık) açarken, kategorimizi doğru seçelim ki ihtiyacı olan diğer kayıtlı- kayıtsız kullanıcılarımız konuları bulmakta zorluk çekmesin.


* Lütfen Caps Lock açıkken yani büyük harflerle gönderi atmayalım.


*Ekleyeceğiniz dosyalarınızın, bilgisayarınız tarafından virüs taramasını sorunsuz geçtiğine emin olun. Eğer emin değilseniz ekli dosyanızı 3. parti linklerle ekleyebilirsiniz.


*Tüm dünyanın kullandığı en güvenli resim yükleme araçlarını kullanarak, dosyalarınızı tamamen ücretsiz yükleyip link kullanarak yayınlayabileceğiniz siteler:
http://thumb.it/
http://imageshack.us/
Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Eğitim ile ilgili dosya ve belgeler arşivi

BAŞLIK: İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim?

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:05 #1

 • oreas11
 • oreas11 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 8
 • Teşekkür Sayısı: 2
 • Başarı: 0
Bir kurumda yeni müdür olarak göreve başladım.
Kılık Kıyafet Yönetmeliğini personele bildirdim ve bildirinin altına isim - soyisim yazarak okuduklarını onaylamalarını istedim. Kurum içerisinde maraza çıkaran bir kaç öğretmen bunu imzalamak istemedi.
Bu durumda yönetmeliği kendilerine bildirdiğimi nasıl ispatlarım? Yani kendimi nasıl garantiye alırım?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: kasımpaşa

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:15 #2

 • arslancan
 • arslancan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Gönderiler: 140
 • Teşekkür Sayısı: 40
 • Başarı: -1
NE YÖNETMELİĞİ HOCAM..KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ OKULLARDA GECERLİ..


20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kılık ve kıyafet
MADDE 64 – (1) Özel okullardaki eğitim personeli ile öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, öğrenci ve kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:20 #3

 • oreas11
 • oreas11 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 8
 • Teşekkür Sayısı: 2
 • Başarı: 0
ŞU YÖNETMELİĞİ BENDEN ÖNCEKİ MÜDÜR SÜREKLİ İMZALATIYORDU...


1303


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/7/1982, No: 8/5105
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/10/1982, No: 17849
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 21, S. 2879

Amaç - Kapsam ve Deyimler
Madde 1 – Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a. "Kurum ve Kuruluş" deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseseleri,
b. "Memur" deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil)
çalışanları,
c. "Sözleşmeli Personel" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları,
d. "Geçici Görevli" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,
e. "İşçi" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları,
ifade eder.
Ana İlkeler
Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.
Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:
a. (DeğiĢik: 10/12/2001-2001/3459 K.) Kadınlar;
(Mülga birinci cümle: 4/10/2013-2013/5443 K.) (…)(1)

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.


(1) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bendin ikinci cümlesi olan cümle buradan çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.


b. Erkekler;
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
(DeğiĢik: 7/8/1991 - 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.
c. (Ek: 4/10/2013-2013/5443 K.) Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa
görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.(1)
Çeşitli Hükümler
Madde 6 – Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.(2)
Madde 7 – Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.
Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.
Madde 8 – Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.
Madde 9 – Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan
rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.
Madde 10 – Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık-
kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.
Madde 11 – Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır.
Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.
Madde 12 – Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.
Madde 13 – Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu
Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.
Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(1) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile daha önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi olan bu cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.
(2) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 14 – 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri (…)(1) saklıdır. (1)
Madde 15 – Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 nci maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür.
Cezai Hükümler
Madde 16 – Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır.
Madde 17 – Bu yönetmelik; 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İle İlgili Kararname"; 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun"un 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun" tatbik suretini gösterir "Nizamname" hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.
Madde 18 – 27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.–––––––––––––––––––––––
(1) 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu maddede yer alan "ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler le Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
1306-1

16.7.1982 TARĠH VE 8/5105 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan KararnameninTarihi

Numarası

Değişen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi

7/8/1991
10/12/2001
26/11/2012
4/10/2013
91/2048
2001/3459
2012/3959
2013/5443

14
5, 6
15/8/1991
3/1/2002
27/11/2012
8/10/2013

Yukarıdaki yönetmelik (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik) çalıştığım kurum (....... ) amiri tarafından tarafıma bildirilmiş olup, bu bildirimden sonra kurum içerisinde “Kılık Kıyafet Yönetmeliği”nden doğabilecek her türlü sorumluluk tarafıma aittir.


İsim – Soyisim: İmza

……………….. ……….……..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
……………….. …….………..
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:24 #4

 • arslancan
 • arslancan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Tecrubeli Uye
 • Gönderiler: 140
 • Teşekkür Sayısı: 40
 • Başarı: -1
BİZ BU YÖNETMELİĞE TABİYİZ..
20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:27 #5

 • ares94
 • ares94 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 282
 • Teşekkür Sayısı: 192
 • Başarı: 1
hocam personeli bu kadar sıkmayın bırakın istediği gibi giyinsinler, abartıya kaçmadan... :)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:29 #6

 • oreas11
 • oreas11 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 8
 • Teşekkür Sayısı: 2
 • Başarı: 0
Hocam dediğinizi çok iyi anladım. Benden önceki müdürün neden bu şekilde hareket ettiğini anlamadım !

Fakat bu yönetmelikte eksik olan bişiler var. Kadın taytla ya da yırtık kotla derse gelebilir?
ya da mini etekle !

yani bir çerçeve çizilmemiş. Tek kriter temiz ve düzgün olmasıymış öle mi? Peki erkek öğretmenler top salak ya da faul bıraksa sorun yok yani ?

Bana kalsa insanlar kendilerini nasıl güzel hissediyorsa o şekilde giyinsin, fakat kurum sahipleri benden önceki müdürün bu şekilde yaptığını ve aynısını benden de beklediklerini belirttiler.

Müdür olarak ilk tecrübem.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: Ersoy

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:38 #7

 • Ersoy
 • Ersoy Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 31
 • Teşekkür Sayısı: 19
 • Başarı: 0
Bilinmezlikler yolculuğuna siz de hoş geldiniz. :)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: oreas11

İmza Atmıyorsa Ne Yapabilirim? 16 Eki 2014 10:40 #8

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3672
 • Teşekkür Sayısı: 2870
 • Başarı: 54
Hocam ben müdürüm.istanbul dayım. Sayın Müfettişlerim denetime geldiği zaman top sakallıydım. Kot pantolonluydum.

Personel rahat edeceği kıyafeti giysin.yaptığı işe uygun giyinsin yeter.

Yapılan iş zaten zor. Daha da zorlaştırmanın anlamı yok.


Fakat top salak veya faul ne onları analayamadım. :whistle: :whistle: :whistle: :woohoo:
Son Düzenleme: 16 Eki 2014 10:43 yazan tartanc.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: geceee
Sayfa oluşturma zamanı: 0.202 saniye
Sistem Kunena Forum