Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
O.E.R Forum Sayfasına Hoşgeldiniz

Lütfen tanıdıklarınıza ve arkadaşlarınıza forumumuzdan bahsediniz. Sizin desteklerinizle bu sayfalarda gençlerimizin geleceği ve sektörel sorunlarımız hakkında pek çok konuyu tartışacağız.

BAŞLIK: ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 26 Haz 2014 15:42 #1

 • AliGalipDursen
 • AliGalipDursen Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 343
 • Teşekkür Sayısı: 655
 • Başarı: 16
TÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI DERNEĞİ
(ÖZERK-DER)
06.068.066


Sayı : 2014/01.01.003
Konu : Biometrik Kimlik Doğrulama Sistemi
24.HAZİRAN.2014


Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri yaklaşık 1800 kuruluşla Türkiye’nin en ücra bölgelerine kadar yaygın bir ağ ile 2006 yılı itibariyle Milli Eğirim Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermektedir. Kurumlarımız uzmanlar, meslek elemanları, yardımcı personellerle toplam 43.000 kişi ile ülkemizin istihdam hedeflerine çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Ülkemizin gelişmişlik ve kalkınma hedeflerine doğrudan ve dolaylı katkılarda bulunan alanımız, 280 bin bireye doğrudan uygulamalı özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır. Sektörümüz, engelli bireyler, engelli birey aileleri ve çalışanlar ile birlikte toplumun her katmanın olduğu yaklaşık bir buçuk milyon kişiyi ilgilendirmektedir.

Asıl iş, görev ve sorumluluğu özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak olan alanımız; işimizin doğası ve ihtiyaç sahiplerinin özellikleri gereği aynı zamanda yoksunluk ve yoksullukla mücadele, etiketlenme ve dışlanmayla, eşitsizliklerle mücadele gibi çok kritik alanlara da hizmetleriyle katkılar sunmaktadır. Alanımızın ve çalışanlarımızın bu yöndeki hizmet ve katkıları, ülkemizin toplumsal ve insani gelişmişlik hedeflerine önemli değerler ve kazanımlarla destek olmaktadır.

Hizmetin sürdürülmesinde hükümetimizin önemli katkılarını minnetle anmaktayız. Özel teşebbüs olarak da, hızla özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini geliştirerek dünyaya örnek bir hizmetin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktayız. Ancak ön yargılı tutumlar ve bilimsel olmayan yaklaşımlarla alanın geliştirilmesi zaman zaman sekteye uğramaktadır.

Dikkatinizi çekmek isteriz ki engellinin tüm meslek elemanlarını bir arada bulduğu tek yapı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleridir. Amaç bu meslek elemanları ile engelliye en uygun kapsamlı programlar sayesinde maksimum verimlilik elde etmektir. Sunduğumuz çözüm önerileri ile bu verimliliğin elde edileceğine inanmaktayız.

Biometrik Kimlik Doğrulama (Damar Okuma) sisteminin sağlıklı uygulanabilmesi için ivedilikle yapılması gereken mevzuat düzenlemeleri aşağıya çıkarılmıştır. Ayrıca 1 Temmuzda ve 1 Ağustosta başlaması planlanan illerdeki uygulamanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmekteyiz. Kurumlarımız yeterli hazırlığı yapamamışlardır. Daha küçük bir örneklemle tahakkuk olmayan bir uygulama yapılarak sistem işlerliği incelenmelidir. Ayrıca sistem kurulumu için KDV hariç 2000 ABD Doları cihaz ücreti ve 36 ay taahhütlü VPN aboneliği gerektirmektedir. VPN aboneliğinin de aylık ücretinin 500 TL olduğu öğrenilmiştir. Kurumlarımız bu yükü karşılayacak durumda değildir. Bu giderlerin tümünün kamu tarafından karşılanmasını talep etmekteyiz. Diğer taraftan Telekom un Milli Eğitim Bakanlığımıza yaptığı bir teklifte ise VPN aboneliğinin tek faturaya bağlanarak ödeme taahhüdü karşılığında, kurum başına alınacak VPN ücretinden indirim yapılabileceği ve kurumlara birer adet ücretsiz cihaz verme tekliflerinden söz edilmektedir. Bu öneri üzerinde değerlendirme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Dengeli Dağılım: Getirilmesi düşünülen BKD sistemi dengeli dağılım maddesi nedeniyle birçok olumsuzluğa sebep olacaktır. Bunlar;

a) Bireyin ve ailesinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam şartlarına uymamaktadır. Hizmetlerimizin ana amacı bireyi bağımsızlaştırmak ve topluma üretken bir şekilde katılımını sağlamaktır. Ailelerin sağlık sorunları, cenazeleri, düğünleri vb. gibi birçok nedenlerden kaynaklı dengeli dağılım maddesinin öngördüğü şekilde hizmete erişiminin haftalık olarak düzenli yapılmasını mümkün kılmamaktadır.

b) Dengeli dağılım maddesi, bireyin hastane ve RAM Raporları süresi içindeki hizmet haklarının tam ve doğru olarak kullanılmasını engellemekte olup hak kayıplarına sebep olmaktadır. Bu durum kamunun bu hizmet sunumundaki asli amaçlarıyla çelişmekte olup kamuya ve kuruluşlarına ekonomik ve insan kaynakları zararlarına sebep olmaktadır.

c) Kuruluşlarımız mevcut ruhsatlandırma, program, uygun meslek elemanı, hizmet sunumu için gerekli her türlü koşul ve materyallere sahip olmasına rağmen ailenin ve bireyin yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve benzeri nedenlerle seansa gelememesinden kuruluşlarımız sorumlu tutulup ceza niteliği gibi algılanan ekonomik zararlara maruz kalacaktır. Bildiğiniz üzere kuruluşlarımız hizmetin tam ve doğru sunumu için hazırdır. Bireyin ve ailenin gelememesinin sorumlusu kuruluşlar olmamalıdır. Giderleri artan bir şekilde belli olan kuruluşlarımızın gelirlerinin belirsiz olması işletme yönetimine aykırı olmasının yanında beklenen nitelikte sürdürülebilir bir hizmet sunumunu engellemektedir

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

RAM Rapor süresi içerisindeki bireyin yıllık hizmet haklarını tam ve eksiksiz olarak sunulmasının sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı ve yıllık 96 saat bireysel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ile 48 saat grup eğitim ve rehabilitasyon hizmeti hakları yıl içinde bireye her şekilde sunulacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Aksi haldeki her durum birey, ailesi, kuruluşlar ve toplum için zararlara neden olacaktır.

2- Seans Saatlerinin Eğitimci ve Birey Açısından Uygulanabilirlikten Uzak Olması: MEB uygulamalarında ders saati 40 dakika iken bizim mevzuatımızda 60 dakika olarak yer almaktadır. Bu durum Biometrik Kimlik Doğrulama Sistemine göre süre en az altmış dakika olarak algılanmaktadır. Oysa bu sürenin kırkbeş dakikası bireysel yada grup eğitim ve rehabilitasyon hizmetine geri kalan onbeş dakikasi eğitime hazırlık, aile bilgilendirme ve insani ihtiyaçlar için ayrılmıştır. Bu durum eğitimcinin dinlenme, bir sonraki öğrenci için hazırlık yapma ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan vermeyecektir. Ayrıca bir öğrencinin hem ders girişinde hem de ders çıkışında Biometrik Kimlik Doğrulama Sisteminden geçmesi kurumlarımız açısından çok ciddi uygulama sorunlarına neden olacaktır. Çünkü aynı zamanda hem yeni derse girecek öğrenciyi BKD sisteminden geçirmek hem de dersten çıkan öğrenciyi BKD sisteminden geçirmek uygulamada mümkün olmayacaktır ve bu durum seans hizmeti sunulsa da öğrenci BKD sisteminden geçirilemediği için kuruluşlarımız da hak kaybına neden olacaktır.


ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

· Seans süreleri 40 dakika olmalıdır.
· BKD sisteminde bireyler girişte taranmalıdır.

· Başka türlü bir uygulama personel ve elemanlarımızın hatta engelli bireyin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan vermeyecektir.3- Standartlar Yönergesindeki Sınıf Ayrımları: 1800 kuruluşun ortalama 5400 grup eğitimi sınıfının %80’i atıl durumdadır. Bu sınıflar boş ve kullanılmamaktadır. Çünkü RAM’lar 280 bin bireyin %80’nine grup eğitimi kararı önermemektedir. Bazı programların özellikle de Otizm -YGB, Zihinsel Yetersizlik, Ö.Ö. Güçlüğü başta olmak üzere grup eğitimi sınıfları aynı özellik ve standartları taşımaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

· Otizm - YGB, Zihinsel Yetersizlik, Ö.Ö. Güçlüğü tanılı öğrenciler bir tek grup eğitimi sınıfında eğitim alabilirler. Yani otistik grup eğitimi sınıfı, zihinsel grup eğitimi sınıfı, Ö.Ö Güçlüğü grup eğitimi sınıfı ayrımı ortadan kaldırılarak genel grup eğitimi sınıf düzenlemesi yapılmalıdır ve grup eğitimi sınıflarının tanı ayrımı yapılmaksızın kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

· Grup eğitimi sınıflarında bireysel eğitimlerde verilebilmelidir.

· Otizm - YGB, Zihinsel Yetersizlik, Ö.Ö. Güçlüğü bireysel eğitim sınıflarındaki tanıya bağlı sınırlama da kaldırılmalıdır. Bu programlardan yararlanan öğrenciler arasında tanıya bağlı bireysel eğitim sınıf ayrımı yapılmamalıdır.4-Mevcut mevzuatlarda tanıya bağlı grup eğitimi “engelliliğe bağlı ayrımcılığa” sebep olmaktadır. Şöyle ki grup eğitimlerinin özü itibariyle iki temel amacı vardır. Bunlar;

-Grup eğitiminde hem bireyin yararlanma ve kazanım hedeflerinin hem de grubun bir bütün olarak kazanım hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

-Kaynaştırma eğitimi alan MR, Otizm, Ö.Ö. Güçlüğü tanılı öğrencilerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde tanıya bağlı grup eğitimi mevzuat ve uygulaması doğrudan ayrımcılık oluşturmakta olup hizmet amaçlarıyla eğitimsel ve bilimsel açıdan çelişmektedir. Bu tanılar içerisindeki bireylerin yaş aralıkları, gelişimsel düzeylerine göre grup eğitimleri oluşturularak sunulabilmelidir. Yani bir grup eğitiminin içerisinde özellikle de kaynaştırma eğitimi sürecinde olan öğrenciler arasından hem MR, hem Otizmli, hem de Öğrenme Güçlüğü tanılı öğrenciler olabilmelidir. Aksi haldeki uygulamalar kaynaştırma eğitimi amaç ve ilkeleriyle çeliştiği gibi yine “engelliliğe bağlı ayrımcılık” oluşturmaktadır.5- Personel Çizelgesi: Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeninin her engel grubunda en az 2 saat bireysel eğitime girme zorunluluğu engelli birey için çoğu zaman hak kaybı oluşturmaktadır.

ÇÖZÜM ÖZERİSİ: Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeninin her engel grubunda en az 2 saat bireysel eğitime girme zorunluluğu kaldırılmalı, seansa girecek eğitimci engelli bireyin güncel ihtiyaçları doğrultusunda multidisipliner esaslar çerçevesinde kuruluşlardaki BEP birimleri tarafından belirlenmelidir.6- Ücretler ve mevcut hakediş ödemelerimizin zamanında ödenmesi, kişilerin vergi, SSK, KDV, personel giderleri vb. borçlarını zamanında ödeyemedikleri için ekstra faiz giderine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Hakediş ödemelerinin, ilgili ayın 25.inde kuruluşların hesaplarına aktarılması kuruluşların ekstra faiz giderlerini ortadan kaldıracaktır. Hakkediş ödeneklerinin aktarılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yeterli olmasına rağmen uygulamada bu düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmemektedir. 1800 kurumun ortalama her biri ilgili ayın tahakkuk ödemelerinin geciktirilmesinden kaynaklı olarak aylık 3000-5000 TL arasında ekstra faiz ödemesi yapmaktadır.

Modüller: Modüller program geliştirme, programların ölçümü ve izlenmesi amacına yöneliktir. Oysa uygulamada modüller ve modül süresi bireyin hizmet haklarını sınırlamakta ve gelişimini engellemektedir. Dolayısıyla modüllerdeki saat ve modül kısıtlamalarının kaldırılması gerekmektedir. Çünkü özel eğitim doğası gereği uygun yaş, tanı ve düzeylerde olan bireyler arasında dahi hazır bulunuşluk, bireysel gelişim ve öğrenme farklılıkları vardır.

Okula Kayıt Zorunluluğu: Özel Eğitim Rehberlik Hizmeti engelli bireyin asıl temel hizmetidir. Bireyin okula kayıtlı olup-olmaması bu hizmet hakkından yararlanmamasının ölçütü olamaz. Yönetmeliğin bu maddesi hizmet sunumu için hazır ve yeterli olan kuruluşlarımızı bireyin okula kayıtlı olup olmaması veya okula devamı ile ilişkili olmayıp bu durumdan kuruluşlarımız sorumlu tutulamaz. Bu maddede dolaylı olarak “engelliliğe bağlı ayrımcılık” uygulaması oluşturmaktadır. Gelişimi normal diğer öğrencilerin okula kayıt ve davamı ile ilgili şartlar engelli bireyler içinde ayrımcılık gözetmeden eşit bir şekilde uygulanmalıdır.

7- İnsan Kaynakları ve Meslek Elemanları Sorunları : Alanımızda meslek elemanı bulabilme sorunu yaşanmaktadır. Kamuya ataması yapılan personelin, kurumlarımızla işe başlarken MEB tarafından hazırlanan iş sözleşmeleri mevcuttur. Bu sözleşmelere rağmen kamu atanması söz konusu olduğunda sözleşme hükümleri dikkate alınmamaktadır. Öncelikle engelliye verilecek hizmette mağduriyet oluşmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Sürekli olarak sertifika programlarının açılarak meslek elemanı ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan kaynakları meslek elemanı havuzu oluşturulmalıdır. Sertifika programlarının çeşitlendirilmeli ve yıllık bir takvime bağlanarak duyurusu önceden yapılmalıdır. Kuruluşlarımıza atamaları yapılan meslek elemanlarının kamuda işe alımların kurumlarımızı ve hizmet alan çocuk/birey ve ailelerin mağdur olmasına sebep vermeyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Zira ödeneği kamu tarafından sağlanan bu hizmetler çocuklar ve aileleri için toplum ve kamu için kamusal yararları yüksek olan bir sosyal ve eğitimsel hizmetlerdir. Yani hem hizmetin kendisi ve hem yararlanıcıları ve hem de mali boyutları açısından yüksek yararları olan kamusal bir hizmettir. Dolayısıyla kamuya atamalarla meslek elemanı ihtiyaçları kuruluşlardan önce öğrenci ve ailelerini mağdur eden kamusal zararlara sebep olmaktadır. Kurumlarımıza ataması yapılan meslek elemanlarının kamuya da atamaları söz konusu olduğunda sözleşme süresinin sonuna kadar göreve başlatılmaları hakları saklı tutularak dondurulmalıdır. Böylece hem iş kanunlarıyla çelişen bir durum önlenmiş hem de kimseye hak kaybı vermeksizin kuruluşlar ve kamusal zararlar önlenmiş olabilecektir.

8- Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren ''Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlar ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda'', değişiklikler yapılmıştır. Buna göre alanımızla ilgili olarak; ''Görme Engelliler Öğretmenliği'', ''İşitme Engelliler Öğretmenliği'' ve ''Zihinsel Engelliler Öğretmenliği'' alanları, ''Özel Eğitim'' adı altında birleştirilmiştir. Uygulamanın kurumlarımızda da başlatılması meslek elemanı ihtiyacının çözümüne katkı sağlayacaktır.

Sunduğumuz çözüm önerileri ile bu verimliliğin elde edileceğine inanmaktayız.

Takdirlerinize arz ederim.

Faruk Sevindi
ÖZERKDER
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: ahmetali, gulumse, barisltd ve bu kullanıcının diğerlerinden 5 teşekkürü var

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 26 Haz 2014 15:57 #2

 • cemkilinc
 • cemkilinc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 1020
 • Teşekkür Sayısı: 329
 • Başarı: -3
oldukça kapsamlı bir çalışma olmuş hepsi önemli noktalar. elinize sağlık.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 26 Haz 2014 16:19 #3

 • sertac
 • sertac Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 35
 • Teşekkür Sayısı: 7
 • Başarı: -1
sanırım önemli bir nokta gözardı edilmiş ya da unutulmuş 0-6 yaş cocukların yerıne aıleden birinin mutlaka yanında bulunması ve avuç içinin taranması öngürulmektedir.bunun uygulanmasının mumkun olmadığı belirtilmelidir.buna da bir çözüm öneri sunulmalıdır
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 26 Haz 2014 16:48 #4

 • ozeltercih
 • ozeltercih Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 674
 • Teşekkür Sayısı: 371
 • Başarı: 4
sertac yazan:
sanırım önemli bir nokta gözardı edilmiş ya da unutulmuş 0-6 yaş cocukların yerıne aıleden birinin mutlaka yanında bulunması ve avuç içinin taranması öngürulmektedir.bunun uygulanmasının mumkun olmadığı belirtilmelidir.buna da bir çözüm öneri sunulmalıdır

Evet önemli bir nokta. Bir çocuk için en azından (annne, baba, teyze v.s. gibi) birkaç muhtemel refakatçinin tanıtılması ile belki çözülebilir.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 26 Haz 2014 17:19 #5

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3209
 • Teşekkür Sayısı: 2511
 • Başarı: 42
Asıl sorun şu;sorunları çıkartanlardan,çıkardıkları sorunları çözmesini istiyoruz.

Bu tür çalışmalardan onlarca var.Hangisi dikkate alındı?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 27 Haz 2014 00:04 #6

 • sabak
 • sabak Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 72
 • Teşekkür Sayısı: 9
 • Başarı: 0
özerkder,şartların esnetilmesi için ricacı olmuş...yumuşatmaya yönelik maddelerde önemli olduğunu düşündüğüm 1-)sabahçı-öğlenci çakışması halinde öğrencinin izinli sayılması 2-)saat başı uygulamasının kaldırılması gibi bazı maddeler de ayrıca o metne dahil edilebilir...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: kurs2

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 27 Haz 2014 09:42 #7

 • hancan
 • hancan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 165
 • Teşekkür Sayısı: 102
 • Başarı: 2
Arkadaşlar merhaba;

Benim bir kaç sorum olacak sizlere,

1- ÖZERKDER in Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu yazı gerçekten Genel Müdürlüğe ulaşıyormu?

2-Şayet ulaşıyorsa ilgili birimdeki ilgili kişi bu yazıyı okuyormu acaba ?

3-Bildiğim kadarıyla Makama hitaben yazılan yazılara olumlu veya olumsuz bir cevap yazılır. Genel Müdürlük bu tür yazılara herhangi bir cevap yazıyormu acaba?

Teşekkürler...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

ÖZERKDER 24/6/14 Başvurusu 30 Haz 2014 23:29 #8

 • geceee
 • geceee Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 235
 • Teşekkür Sayısı: 24
 • Başarı: 0
bir ailede 2 engelli varsa ve bu çocuklar 72 aydan küçük ise bir çocuğa anne, diğer çocuğa baba refakat etmek zorunda. günümüz koşullarında bırakın babayı anneler bile çalışmak zorunda iken 2 refakatçiyi nerden bulacağımızı sayın bakanlık yetkililerine sormak gerekiyor. zira bu şahısların yakın çevrelerinde hiç engelli yok sanırım. günümüzde hangi baba çocuğunun okuluna gidiyor da bizden haftada 3 defa babayı istiyorlar? oldu olacak bakım parasını babalara da ödesinler maaile evde oturup sadece derse gidip gelsinler.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.259 saniye
Sistem Kunena Forum