Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: Sertifika programı..

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 09:38 #25

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3209
 • Teşekkür Sayısı: 2511
 • Başarı: 42
Benim çok yetkisiz bir tanıdığım var. :)

Ondan almadığım kesin olmayan bilgiye göre :)

Sayın Esinti sebebiyle sertifika programlarını iptal etmişler :)

Bizlere de sürekli aynı şeyleri yazarsa diye paniğe kapılmışlar :) :) :)

Not: Sayın Esinti affınıza sığınarak latife yaptım. :)
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mamoste1979

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 10:50 #26

 • ozeltercih
 • ozeltercih Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 674
 • Teşekkür Sayısı: 371
 • Başarı: 4
Sayın tartanc Rehber Öğretmen Sertifika Kursunda sayın esinti nin parmağı olduğunu düşünüyorum :cheer:
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: tartanc, mamoste1979

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 14:37 #27

 • barisltd
 • barisltd Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Cats bite!
 • Gönderiler: 2342
 • Teşekkür Sayısı: 2332
 • Başarı: 9
Kullanıcı listesinden anladığım kadarıyla Sn. Esinti YASAKLI görünüyor.

Yanıt verme şansı yokken hakkında konuşmak pek uygun kaçmaz kanaatindeyim.
Mavi BARIŞ ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 15:28 #28

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3209
 • Teşekkür Sayısı: 2511
 • Başarı: 42
Bilmiyordum.

Yasaklı olmasını gerektirecek bir durum da yoktu, diye düşünüyorum.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 15:37 #29

 • barisltd
 • barisltd Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Cats bite!
 • Gönderiler: 2342
 • Teşekkür Sayısı: 2332
 • Başarı: 9
Tahmin ettiğim için belirtme gereksinimi duydum. :)

Bence de yasaklı olmasını gerektirecek bir durum yok.
Mavi BARIŞ ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 15:57 #30

 • kurs2
 • kurs2 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 428
 • Teşekkür Sayısı: 256
 • Başarı: 4
Konu: Kurs ve KDS hakkında bilgilendirme 22/01/2015Sayın

ÜyemizKurumlarımızın aciliyet arz eden öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile KDS uygulamasına yönelik olarak siz değerli arkadaşlarımıza aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Bildiğiniz üzere Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün talimatları ile Rehber Öğretmenlerin derslere girişi engellenmiş, 160 saatlik sertifika sahibi olmayanların ders girişlerine onay verilmemiş, Eylül 2014 tarihinde açılması planlanan kurslar iptal edilmişti.

Belirtilen hususlarda derneğimizce etkin çalışmalar yapılmış, sonuç itibarıyla TTK lunun kararı ile Rehber Öğretmenlerin derslere girişi yeniden sağlanmış, geçersiz sayılan çalışma izin onayları (Gerek alt özel sınıflarda özel eğitim okullarında çalışanlar, gerekse kısa süreli kurslara katılanlar açısından) 30/06/2015 tarihine kadar geçerli sayılmıştır. (Belirtilen tarih sonrası için derneğimizin alacağı tutum zamanı geldiğinde paylaşılacaktır.)

Yukarı paragrafta belirtilen öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarakta derneğimiz aktif bir çalışma yapmıştır. Öncelikle Ağustos 2014 ayı içinde taslak bir program Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne sunulmuş, ortak çalışma talep edilmiştir. Bilahare ilgili Genel Müdürlüğün talebi üzerine yeni bir çalışma yapılmış bu çalışmada 15.09.2014 tarihinde aynı Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra konu hakkında değişik çalışmalar yapılmış, görüşmeler olmuş, sonuç itibariyle ileride sizlerle paylaşacağımız süreç yaşanmıştır.

Gelinen noktada konu Talim ve Terbiye Kurulunun gündemine gelmiş, bugün itibarıyla (22.01.2015) Derneğimizce Sayın TTK Başkanı ve Kurul üyeleri ile görüşmeler yapılmıştır.

Beklentimiz çok kısa süre içinde kurs programlarının yeni bir ad altında kabul göreceği ve kursların açılacağıdır.

2. Kurumlarımızda KDS uygulamasına ilişkin olarak yaşanan süreç ve gelinen nokta ile ilgili aşağıdaki hususların hatırlatılmasında da yarar görülmüştür.

Bildiğiniz üzere 18/05/2012 tarihinde yürürlüğe konulan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 25 inci maddesi ile KDS nin uygulanmasına geçileceği duyurulmuştur. Gerek bu aşamaya gelinmesine kadar, gerekse bu aşamadan sonra derneğimiz bu sisteme karşı çıkmış, birileri “hırsızlığı önleyecekse olsun” derken karşı çıkışını devam ettirmiştir.

Bir taraftan bahse konu Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptaline, devamında da Yönetmeliğin tamamının iptali yönünde dava açılmış ise de, dava konusu edilen hükümlerde değişiklik yapılmasına gayret edilmiş (Sosyal Hizmet Uzmanı zorunlu olmaktan çıkarılmış, zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitimine devam ettiğine dair belge istenmesi zorunluluğu kaldırılmış …) diğer taraftan da bildiğimiz üzere uygulama iki defa birer yıl süreyle ötelenmiştir.

Ayrıca bu sistemin (Damar okuma) uygulaması için “Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanacağı bahse konu Yönetmeliğin hükmü olmasına rağmen, bu esaslar hazırlanmadan 05/06/2014 tarihinde Kimlik Doğrulama Sistemine geçileceği Bakanlığımızca duyurulmuştur. 01/07/2014 tarihinden itibaren (17) il kapsamına alınmış, bilahare de bu illerde uygulamaya başlanmıştır.

Bu aşamada bir taraftan KDS nin öncelikle yürütmesinin durdurulması, bilahare esastan iptali için DANIŞTAY nezdinde dava açılırken, bir taraftan da (17) il bazında derneğimizce yerinde incelemeler yapılmış, cihazın tanılamasında ve her öğrenci ve öğretmenin her ders saati giriş ve çıkışı için damar izinin alınmasının sorun yarattığı tespitine varılmıştır.

Derneğimizin tespit ettiği bu yöndeki sorunlar, ilgili ve yetkililere iletilmiş, şu an itibariyle cihazlardan kaynaklanan sorunların büyük ölçüde giderildiği, öğretmenlere günün başı ve sonunda, öğrencilere ise blok ders bazında kontrol yapılması yönünde çözüm getirildiği malumlarınızdır.

KDS ile ilgili olarak Danıştay nezdinde açılmış olan davamız halen Yürütmenin Durdurulmasının görüşülmesi aşamasındadır. Beklentimiz her an kararın verilebileceği yönündedir.

Bu konudaki Derneğimizin görüşü, Anayasamızın 20. maddesi gereği özetle “kişisel verilerin kullanımı kişinin isteğine ve bu yönde düzenlenecek Kanuna dayandırılmasını” zorunlu kıldığından kurumlarımızda kurulan KDS cihazlarının kaldırılması yönündedir. (Ancak, 26/12/2014 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı” nın hükümet tarafından TBMM sunulduğunu da dikkatlerinize sunmakta yarar görülmektedir.)

Ayrıca 24.09.2014 tarihinde yürürlüğe konulan “Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile getirilen vekil uygulaması da derneğimizce yeni bir dava konusu yapılmıştır. (Danıştay nezdinde)

Yukarı bölümde açıklamaya çalıştığımız hususlar yanında, derneğimizce RAM lardaki sorunların çözümü yönünde 31/12/2014 günü Sayın Genel Müdür ziyaret edilmiş, sorunları içeren bir dosya kendilerine takdim edilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur. (Görüşmede Sayın Genel Müdür derneğimiz ile bir çalışma grubu oluşturulması talimatını vermiştir.) Yine Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR 13.01.2015 tarihinde makamlarında ziyaret edilmiş, bütçe tebliğinde kurumlarımıza ödenecek ücretin belirlenmesinde, ayrıca ödeneklerin daha seri bir yöntemle serbest bırakılmasına destekleri talep edilmiştir.

Biz inanıyor ve biliyoruz ki derneğimizce kurumlarımızın her sorununun çözümüne katkı vermeye çalışılmaktadır. Pek çok sorunda da bu katkı sağlanmıştır, sağlanacaktır. Ancak, bazı arkadaşlarımızın bu zor günlerde katkı vermesi gerekirken, medya ortamında derneğimizi tartışmalarına gereken cevabı siz değerli arkadaşlarımın vereceğine inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Sabahattin YILDIZ

Genel Başkan
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 21:52 #31

 • etik
 • etik Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 21
 • Teşekkür Sayısı: 11
 • Başarı: 0
Önceden kurumların öğrencileri ayartılırken bu günlerde öğretmenler ayartılmaya çalışılıyor.Yine aynı mantık 'Benden sonrası TUFAN'.
Bu kafayla bizden hiç bir halt olmaz...
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: Dikmen

Sertifika programı.. 23 Oca 2015 22:52 #32

 • tartanc
 • tartanc Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Herşey neye layıksa ona dönüşür.
 • Gönderiler: 3209
 • Teşekkür Sayısı: 2511
 • Başarı: 42
Sayın site Yönetimi;

Sayın esintinin yasaklı listesinden çıkmasını istiyorum. (Tabi bizim görmediğimiz yanlışı yoksa)

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.884 saniye
Sistem Kunena Forum